ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഫെബ്രുവരി 29 അധിവർഷത്തിലെ 60-ആം ദിനമാണ്.

ചരിത്രസംഭവങ്ങൾതിരുത്തുക

january 29 illa

ജനനംതിരുത്തുക

മരണംതിരുത്തുക

മറ്റു പ്രത്യേകതകൾതിരുത്തുക

അധിവർഷങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ 29 ദിവസം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ,

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫെബ്രുവരി_29&oldid=2181646" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്