മറ്റ് ഉപയോഗങ്ങൾക്ക്, ഫാഷൻ (വിവക്ഷകൾ) കാണുക. "Menswear" ഇവിടെ റീഡയറക്‌ട് ചെയ്യുന്നു. സംഗീത ഗ്രൂപ്പിനായി, പുരുഷന്മാരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ (ബാൻഡ്) കാണുക.വസ്ത്രങ്ങൾ, പാദരക്ഷകൾ, ആക്സസറികൾ, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ, വിവിധ സാംസ്കാരിക സൗന്ദര്യശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സൃഷ്ടിയെ വിവരിക്കുന്നതിന് പരസ്പരം മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ഫാഷൻ. - എക്സ്പ്രഷൻ, ഗ്രൂപ്പ് ഉൾപ്പെടുന്നവ. ഒരു ബഹുമുഖ പദമെന്ന നിലയിൽ, ഫാഷൻ ഒരു വ്യവസായം, ശൈലികൾ, സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം, പ്രവണതകൾ എന്നിവയെ വിവരിക്കുന്നു.

'ഫാഷൻ' എന്ന പദത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ലാറ്റിൻ പദമായ 'ഫേസർ' എന്നതിൽ നിന്നാണ്, അതിനർത്ഥം 'നിർമ്മാണം' എന്നാണ്, കൂടാതെ പ്രത്യേക സാംസ്കാരിക സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം, പാറ്റേണുകൾ, രൂപങ്ങൾ, ആകൃതികൾ, മുറിവുകൾ എന്നിവയാൽ അലങ്കരിച്ച വസ്ത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം, മിശ്രിതം, ധരിക്കൽ എന്നിവ വിവരിക്കുന്നു. അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ്, മൂല്യങ്ങൾ, അർത്ഥങ്ങൾ, വിശ്വാസങ്ങൾ, ജീവിതരീതികൾ എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കുക. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ചരക്കുകളുടെയും വസ്ത്രങ്ങളുടെയും വൻതോതിലുള്ള ഉൽപ്പാദനം വർധിക്കുകയും ആഗോളതലത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഫാഷന്റെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം കുറയ്ക്കുകയും സുസ്ഥിരത മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും ബ്രാൻഡുകൾക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കുമിടയിൽ അടിയന്തിര പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

നിർവചനങ്ങൾ തിരുത്തുക

"ഫാഷൻ" എന്നർത്ഥം വരുന്ന മോഡ് എന്ന ഫ്രഞ്ച് വാക്ക് 1482 മുതലുള്ളതാണ്, അതേസമയം "സ്റ്റൈൽ" എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലേതാണ്. മോഡിന് മുമ്പുള്ള ശൈലിയുടെയും ആകർഷണീയതയുടെയും ആശയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് വാക്കുകൾ നിലവിലുണ്ട്. 12-ഉം 13-ഉം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ, പഴയ ഫ്രഞ്ചിൽ ചാരുത എന്ന ആശയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നത്, സൗന്ദര്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിഷ്‌ക്കരണം കാണിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രഭുക്കന്മാരുടെ മുൻഗണനകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്, കൂടാതെ ചമയത്തിലും വസ്ത്രധാരണത്തിലും ശൈലി അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമത്വം ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുക എന്ന ആശയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഗില്ലൂം ഡി ലോറിസിന്റെ ഒരു കവിതയിൽ "സുന്ദരമായ വസ്ത്രങ്ങളും സുന്ദരമായ ആക്സസറികളും ഒരു മനുഷ്യനെ വളരെയധികം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു" എന്ന് പുരുഷന്മാരെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഫാഷൻ പണ്ഡിതയായ സൂസൻ ബി. കൈസർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു, എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ മധ്യസ്ഥതയില്ലാത്തവരായി "ഹാജരാകാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു". ഓരോരുത്തരും അവരുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിലൂടെയാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്, നിറങ്ങൾ, മെറ്റീരിയലുകൾ, സിലൗറ്റ്, വസ്ത്രങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പരിഗണനയും മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വസ്ത്രധാരണരീതിയിലും മെറ്റീരിയലിലും സമാനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നയാളുടെ ശരീരഘടനയെയോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം അലക്കിയതാണോ, മടക്കിയതാണോ, നന്നാക്കിയതാണോ, പുതിയതാണോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യസ്തമായി കാണപ്പെടുന്നു.

വുമൺസ് സൈക്ലിംഗ് എൻസെംബിൾ, 1898, LACMA

ഫാഷൻ പല തരത്തിൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ പ്രയോഗം ചിലപ്പോൾ വ്യക്തമല്ല. ഫാഷൻ എന്ന പദം "സീസണിലെ പുതിയ ഫാഷനുകൾ" എന്നതുപോലെ വ്യത്യാസത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിലും, "1960-കളിലെ ഫാഷനുകളെ" പരാമർശിച്ച്, പൊതുവായ ഏകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് സമാനതയെയും ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം. ഫാഷന് ഏറ്റവും പുതിയ ട്രെൻഡുകളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ പലപ്പോഴും മുൻ കാലഘട്ടത്തിലെ ഫാഷനുകളെ പരാമർശിച്ചേക്കാം, ഇത് മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫാഷനുകൾ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഫാഷൻ ഹൌസുകൾ, ഹോട്ട് കൊട്ടൂറിയർമാർ എന്നിവ പോലെയുള്ള താരതമ്യേന ഇൻസുലർ, ബഹുമാന്യരായ, പലപ്പോഴും സമ്പന്നമായ സൗന്ദര്യാത്മക വരേണ്യവർഗത്തിന് ഫാഷനബിൾ എന്താണെന്ന് നിർവചിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, ഉപസംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്നും സാമൂഹിക ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നുമുള്ള റഫറൻസുകൾ എടുത്താണ് ഈ 'ലുക്ക്' രൂപകല്പന ചെയ്യുന്നത്. വരേണ്യവർഗമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല, അതിനാൽ ഫാഷൻ എന്നതിന്റെ വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു. ചില ഗവേഷകർ ഫാഷനെ ശക്തിയുടെ ഒരു രൂപമായി നിർവചിക്കുന്നു.

ഒരു ട്രെൻഡ് പലപ്പോഴും ഒരു സവിശേഷമായ സൗന്ദര്യാത്മക ആവിഷ്‌കാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, പലപ്പോഴും ഒരു സീസണിനേക്കാൾ ചെറുതും ദൃശ്യതീവ്രതയാൽ തിരിച്ചറിയാവുന്നതുമാണ്, ഫാഷൻ എന്നത് പരമ്പരാഗതമായി ഫാഷൻ സീസണുമായും ശേഖരങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യതിരിക്തവും വ്യവസായ-പിന്തുണയുള്ളതുമായ പദപ്രയോഗമാണ്. പല ഋതുക്കളിലും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് ശൈലി സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞനായ പിയറി ബോർഡിയു പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഫാഷൻ "ഏറ്റവും പുതിയ വ്യത്യാസം" സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഫാഷൻ, വസ്ത്രം, വസ്ത്രം എന്നീ പദങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, ഫാഷൻ രണ്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. വസ്ത്രങ്ങൾ, ഏതെങ്കിലും സാമൂഹിക അർത്ഥമോ ബന്ധങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത മെറ്റീരിയലും സാങ്കേതിക വസ്ത്രവും വിവരിക്കുന്നു; വേഷവിധാനം എന്നതിനർത്ഥം ഫാൻസി ഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ്‌കറേഡ് വെയർ എന്നാണ്. ഫാഷൻ, വിപരീതമായി, ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തും സന്ദർഭത്തിലും വസ്ത്രധാരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയും "സജീവമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന" സാമൂഹികവും താൽക്കാലികവുമായ വ്യവസ്ഥയെ വിവരിക്കുന്നു. തത്ത്വചിന്തകനായ ജോർജിയോ അഗംബെൻ ഫാഷനെ കെയ്‌റോസിന്റെ ഗുണപരമായ പുരാതന ഗ്രീക്ക് സങ്കൽപ്പവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, അതായത് "ശരിയായ, നിർണായകമായ അല്ലെങ്കിൽ അവസരോചിതമായ നിമിഷം", ഒപ്പം വസ്ത്രങ്ങൾ ക്രോണോസിന്റെ അളവ് സങ്കൽപ്പം, കാലാനുസൃതമായ അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ സമയത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വവുമായി.

ചില എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബ്രാൻഡുകൾ ലേബൽ ഹോട്ട് കോച്ചർ അവകാശപ്പെടുമെങ്കിലും, ഈ പദം സാങ്കേതികമായി പാരീസിലെ Chambre Syndicale de la Haute Couture അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഹോട്ട് കോച്ചർ കൂടുതൽ അഭിലാഷമാണ്; കലയിലും സംസ്കാരത്തിലും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, മിക്ക കേസുകളിലും സാമ്പത്തിക ഉന്നതർക്കായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു.

ഫാഷൻ കലയുടെ ഒരു ഉറവിടം കൂടിയാണ്, ഇത് ആളുകളെ അവരുടെ തനതായ അഭിരുചികളും സ്റ്റൈലിംഗും പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത ഫാഷൻ ഡിസൈനർമാർ ബാഹ്യ ഉത്തേജകങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുകയും അവരുടെ ജോലിയിൽ ഈ പ്രചോദനം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഗൂച്ചിയുടെ 'സ്റ്റെയിൻഡ് ഗ്രീൻ' ജീൻസ് ഒരു പുല്ലിന്റെ കറ പോലെയായിരിക്കാം, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവ ശുദ്ധതയും പുതുമയും വേനൽക്കാലവും കാണിക്കുന്നു.

ഫാഷൻ അദ്വിതീയമാണ്, സ്വയം നിറവേറ്റുന്നതാണ്, ഒരാളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ പ്രധാന ഭാഗമായിരിക്കാം. കലയെപ്പോലെ, ഫാഷനിലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല, പകരം വ്യക്തിപരമായ അഭിരുചിയുടെ പ്രകടനമാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിഗത ശൈലി "എല്ലായ്‌പ്പോഴും രണ്ട് വിപരീത തത്ത്വങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക രൂപീകരണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് സ്വയം വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള സാമൂഹികമായി സ്വീകാര്യവും സുരക്ഷിതവുമായ മാർഗ്ഗമാണിത്, അതേ സമയം, സാമൂഹിക പൊരുത്തപ്പെടുത്തലിനും അനുകരണത്തിനുമുള്ള വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യകതയെ ഇത് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു." തത്ത്വചിന്തകനായ ഇമ്മാനുവൽ കാന്റ്, ഫാഷൻ "യഥാർത്ഥ അഭിരുചിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല" എന്ന് വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ, പകരം "പ്രതിഫലിക്കാത്തതും 'അന്ധമായ' അനുകരണവുമാണ്", സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജോർജ്ജ് സിമ്മൽ ഫാഷനെ "അത് തമ്മിലുള്ള അകലം മറികടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നായി കരുതി. വ്യക്തിയും അവന്റെ സമൂഹവും". ഫാഷൻ ഒരു പ്രതീകാത്മക, സാമൂഹിക, പുരാണ വ്യവസ്ഥയായും തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു

ഫാഷന്റെ ചരിത്രം തിരുത്തുക

ഇതും കാണുക: ഫാഷൻ ഡിസൈനിന്റെ ചരിത്രം

പുരാതന റോമിലും മധ്യകാല ഖിലാഫത്തിലും സംഭവിച്ചതുപോലെ, സാമ്പത്തികമോ സാമൂഹികമോ ആയ മാറ്റങ്ങളുടെ സമയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും വസ്ത്രങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു, തുടർന്ന് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ വളരെക്കാലം. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മൂറിഷ് സ്‌പെയിനിൽ, സംഗീതജ്ഞൻ സിരിയാബ് തന്റെ ജന്മദേശമായ ബാഗ്ദാദിൽ നിന്നുള്ള സീസണൽ, ദൈനംദിന ഫാഷനുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കോർഡോബയ്ക്ക് ആധുനിക വസ്ത്ര ശൈലികൾ അവതരിപ്പിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചോദനത്താൽ പരിഷ്‌ക്കരിച്ചു. 11-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്നും ഫാർ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും വസ്ത്രധാരണരീതികൾ അവതരിപ്പിച്ച തുർക്കികളുടെ വരവിനുശേഷം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ സമാനമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു.

പാശ്ചാത്യ വ്യതിരിക്തത ആരോപിച്ചു

ഇന്ത്യ, പേർഷ്യ, തുർക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ചൈന എന്നിവിടങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ ആദ്യകാല പാശ്ചാത്യ സഞ്ചാരികൾ ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ഫാഷനിലെ മാറ്റത്തിന്റെ അഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ പരാമർശിക്കാറുണ്ട്. 1609-ൽ, ജാപ്പനീസ് ഷോഗൂണിന്റെ സെക്രട്ടറി ഒരു സ്പാനിഷ് സന്ദർശകനോട്, ആയിരം വർഷത്തിലേറെയായി ജാപ്പനീസ് വസ്ത്രങ്ങൾ മാറിയിട്ടില്ലെന്ന് തെറ്റായി വീമ്പിളക്കി. എന്നിരുന്നാലും, പാശ്ചാത്യേതര വസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പരിണാമത്തിന് വിധേയമാണെങ്കിൽ, പൊതുവെ അസത്യമാണ്; ഉദാഹരണത്തിന്, ചൈനീസ് വസ്ത്രങ്ങളിൽ അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാഷനുകൾക്ക് മിംഗ് ചൈനയിൽ ഗണ്യമായ തെളിവുകളുണ്ട്. സാമ്രാജ്യത്വ ചൈനയിൽ, വസ്ത്രങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും ആശ്വാസത്തിന്റെയും മൂർത്തീഭാവം മാത്രമായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം മറയ്ക്കുന്നതിനോ തണുപ്പിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനോ അലങ്കാര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ മാത്രമായിരുന്നില്ല; കർശനമായ സാമൂഹിക ശ്രേണി സമ്പ്രദായത്തെയും ചൈനീസ് സമൂഹത്തിന്റെ ആചാര സമ്പ്രദായത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ശക്തമായ സപ്ച്വറി നിയമങ്ങളാൽ ഇത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടു. ആളുകൾ അവരുടെ ലിംഗഭേദം, സാമൂഹിക നില, തൊഴിൽ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു; ചൈനീസ് വസ്ത്ര സമ്പ്രദായം ചരിത്രത്തിന്റെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും പരിണാമവും വ്യത്യസ്ത രൂപഭാവവും ഉള്ളവയായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പുരാതന ചൈനീസ് ഫാഷൻ, മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളിലെന്നപോലെ, അതിന്റെ ജനസംഖ്യയുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളുടെ സൂചകമായിരുന്നു; എന്നിരുന്നാലും, കൺഫ്യൂഷ്യൻ പണ്ഡിതന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഫാഷൻ മാറുന്നത് പലപ്പോഴും ദ്രുതവാണിജ്യവൽക്കരണത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ സാമൂഹിക ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുരാതന ചൈനയിൽ അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ പുരാതന ചൈനീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ അത് ചിലപ്പോൾ ഷിയാങ്, "സമകാലിക ശൈലികൾ" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ഫുയാവോ, "അതിശയകരമായ വസ്ത്രധാരണം",  എന്ന ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അർത്ഥം. ജെൻറോക്കു കാലഘട്ടത്തിനും എഡോ കാലഘട്ടത്തിന്റെ (1603-1867) പിന്നീടുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമിടയിൽ വസ്ത്രങ്ങളിൽ സമാനമായ മാറ്റങ്ങൾ ജാപ്പനീസ് വസ്ത്രങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും, ഈ സമയത്ത് വസ്ത്ര പ്രവണതകൾ സമ്പത്തിന്റെ മിന്നുന്ന വിലയേറിയ പ്രദർശനങ്ങളിൽ നിന്ന് കീഴടക്കപ്പെട്ടതും അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടതുമായി മാറി.

പൗരസ്ത്യമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നതിൽ ഫാഷന്റെ അഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യ പാശ്ചാത്യ സാമ്രാജ്യത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, കൂടാതെ പലപ്പോഴും ഓറിയന്റലിസത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു, യൂറോപ്യൻ സാമ്രാജ്യത്വം പ്രത്യേകിച്ച് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലായിരുന്നു. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, യൂറോപ്യന്മാർ ചൈനയെ യൂറോപ്പിനോടുള്ള ദ്വന്ദപരമായ എതിർപ്പിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചു, ചൈനയെ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളിലും "ഫാഷന്റെ അഭാവം" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു, അതേസമയം യൂറോപ്യൻമാർ ബോധപൂർവ്വം തങ്ങളെ ചൈനക്കാരുമായും മറ്റുള്ളവരുമായും താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തങ്ങളെത്തന്നെ മികച്ച സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ഏഷ്യയിലെ രാജ്യങ്ങൾ:

മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓറിയന്റലിസം, ഓറിയന്റ് എന്താണെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അബോധാവസ്ഥയിലുള്ളതും തൊട്ടുകൂടാത്തതുമായ ഉറപ്പാണ്, നിശ്ചലവും ഏകകണ്ഠവും വേറിട്ടതും വിചിത്രവും പിന്നാക്കവും നിശബ്ദമായി വ്യത്യസ്തവും ഇന്ദ്രിയപരവും നിഷ്ക്രിയവുമാണ്. അതിന് സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിലേക്കും പുരോഗതിയിൽ നിന്നും അകന്നിരിക്കുന്ന പ്രവണതയുമുണ്ട്. അതിന്റെ പുരോഗതിയും മൂല്യവും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ ഇത് മറ്റൊന്നാണ്. പാശ്ചാത്യ ശ്രദ്ധയും പുനർനിർമ്മാണവും വീണ്ടെടുപ്പും ആവശ്യമായ ഒരു പ്രദേശമായാണ് പല കർക്കശ പണ്ഡിതന്മാരും ഓറിയന്റിനെ കണ്ടത്.

— ലോറ ഫാന്റോൺ സെയ്ദ് (1979) ഉദ്ധരിച്ചു, ലോക്കൽ ഇൻവിസിബിലിറ്റി, പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ഫെമിനിസം ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ സമകാലിക കലാകാരന്മാർ കാലിഫോർണിയ, പേജ് 166

കിഴക്കൻ ഏഷ്യ, ഇന്ത്യ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും സമാനമായ ആശയങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു, അവിടെ ഫാഷന്റെ അഭാവം ഏഷ്യൻ സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിന്ദ്യമായ പരാമർശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു:

—തുർക്കികളുടെയും മറ്റ് പൗരസ്ത്യ ജനതയുടെയും മാറ്റമില്ലാത്ത ഫാഷനുകൾ എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. അവരുടെ ഫാഷനുകൾ അവരുടെ മണ്ടത്തരമായ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു.

— ജീൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സേ (1829)

ആഫ്രിക്കയിലെ ഫാഷൻ

കൂടാതെ, പശ്ചിമാഫ്രിക്കയിൽ ഫാഷന്റെ ഒരു നീണ്ട ചരിത്രമുണ്ട്. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ പോർച്ചുഗീസുകാരുമായും ഡച്ചുകാരുമായും വ്യാപാരത്തിൽ ഈ തുണി ഒരു കറൻസിയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, കൂടാതെ പ്രാദേശികമായി നിർമ്മിച്ച തുണികളും വിലകുറഞ്ഞ യൂറോപ്യൻ ഇറക്കുമതികളും പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കൻ വംശജരുടെയും താമസക്കാരായ സ്വർണ്ണത്തെയും അടിമകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി പുതിയ ശൈലികളിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു. വ്യാപാരികൾ. ഒയോ സാമ്രാജ്യത്തിലും ഇഗ്ബോ ജനങ്ങൾ അധിവസിച്ചിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും നെയ്ത്തിന്റെ അസാധാരണമായ ശക്തമായ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു.

പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെ ഫാഷൻ

യൂറോപ്പിലെ വസ്ത്ര ശൈലികളിലെ തുടർച്ചയായതും ത്വരിതഗതിയിലുള്ളതുമായ മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കം മധ്യകാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാന കാലത്തെ വളരെ വിശ്വസനീയമായി കണക്കാക്കാം. ജെയിംസ് ലാവറും ഫെർണാണ്ട് ബ്രാഡലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ, വസ്ത്രങ്ങളിൽ പാശ്ചാത്യ ഫാഷൻ ആരംഭിച്ചത് 14-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിലാണ്, എന്നിരുന്നാലും അവർ സമകാലിക ചിത്രങ്ങളെ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്നു, കാരണം 14-ആം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് പ്രകാശമാനമായ കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ സാധാരണമായിരുന്നില്ല. ഫാഷനിലെ ഏറ്റവും നാടകീയമായ ആദ്യകാല മാറ്റം, കാളക്കുട്ടിയുടെ നീളം മുതൽ നിതംബം കഷ്‌ടമായി മറയ്ക്കുന്നത് വരെ ആൺ വസ്ത്രം പെട്ടെന്ന് ചെറുതാക്കുകയും മുറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ചിലപ്പോൾ വലുതായി കാണുന്നതിന് നെഞ്ചിൽ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ലെഗ്ഗിംഗ്സിനോ ട്രൗസറിനോ മുകളിൽ ധരിക്കുന്ന ടോപ്പിന്റെ വ്യതിരിക്തമായ പാശ്ചാത്യ രൂപരേഖ സൃഷ്ടിച്ചു.

തുടർന്നുള്ള നൂറ്റാണ്ടിൽ മാറ്റത്തിന്റെ വേഗത ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു, സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും ഫാഷൻ, പ്രത്യേകിച്ച് വസ്ത്രധാരണത്തിലും മുടി അലങ്കരിക്കുന്നതിലും ഒരുപോലെ സങ്കീർണ്ണമായി. അതിനാൽ, കലാചരിത്രകാരന്മാർക്ക്, കാലികമായ ചിത്രങ്ങൾ വരെ, പലപ്പോഴും അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചിത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും കൃത്യതയോടെയും ഫാഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. തുടക്കത്തിൽ, ഫാഷനിലെ മാറ്റങ്ങൾ യൂറോപ്പിലെ ഉയർന്ന ക്ലാസുകളിലുടനീളം മുമ്പ് സമാനമായ വസ്ത്രധാരണരീതിയും പിന്നീട് വ്യതിരിക്തമായ ദേശീയ ശൈലികളുടെ വികാസവും വിഘടിപ്പിച്ചു. 17 മുതൽ 18 വരെ നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ ഒരു എതിർ-പ്രസ്ഥാനം ഒരിക്കൽക്കൂടി സമാനമായ ശൈലികൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതുവരെ ഈ ദേശീയ ശൈലികൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു, കൂടുതലും പുരാതന റജിം ഫ്രാൻസിൽ നിന്നാണ്. സമ്പന്നർ സാധാരണയായി ഫാഷനെ നയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ആധുനിക യൂറോപ്പിന്റെ ആദ്യകാല സമൃദ്ധി ബൂർഷ്വാസിക്കും കർഷകർക്കും പോലും ദൂരെയുള്ള പ്രവണതകളിലേക്ക് നയിച്ചു, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അസ്വാസ്ഥ്യകരമായി വരേണ്യവർഗത്തോട് അടുക്കുന്നു - ഫാഷൻ മാറുന്നതിന്റെ പ്രധാന മോട്ടോറുകളിലൊന്നായി ഫെർണാണ്ട് ബ്രാഡൽ കണക്കാക്കുന്നു. .

ആൽബ്രെക്റ്റ് ഡ്യൂററുടെ ഡ്രോയിംഗ് ന്യൂറംബർഗിൽ നിന്നുള്ള (ഇടത്) ബൂർഷ്വാസിയെ വെനീസിൽ നിന്നുള്ള അവളുടെ എതിരാളിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. വെനീഷ്യൻ സ്ത്രീയുടെ ഉയർന്ന ചോപ്പൈനുകൾ അവളെ ഉയരമുള്ളതാക്കുന്നു.

പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദേശീയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രകടമായിരുന്നു. ജർമ്മൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റാലിയൻ മാന്യന്മാരുടെ പത്ത് 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഛായാചിത്രങ്ങൾ പത്ത് വ്യത്യസ്ത തൊപ്പികൾ കാണിച്ചേക്കാം. ആൽബ്രെക്റ്റ് ഡ്യൂറർ 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ന്യൂറംബർഗ്, വെനീഷ്യൻ ഫാഷനുകളുടെ യഥാർത്ഥ (അല്ലെങ്കിൽ സംയോജിത) വ്യത്യാസത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചു (ചിത്രം, വലത്). 16-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിലെ "സ്പാനിഷ് ശൈലി" ഉപരിവർഗ യൂറോപ്യന്മാർക്കിടയിൽ സമന്വയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകാൻ തുടങ്ങി, 17-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിനുശേഷം, ഫ്രഞ്ച് ശൈലികൾ നിർണ്ണായകമായി നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു, ഈ പ്രക്രിയ 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പൂർത്തിയായി.

ഓരോ വർഷവും വ്യത്യസ്ത ടെക്സ്റ്റൈൽ നിറങ്ങളും പാറ്റേണുകളും മാറിയെങ്കിലും, ഒരു മാന്യന്റെ കോട്ടിന്റെ കട്ട്, അവന്റെ അരക്കെട്ടിന്റെ നീളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം മുറിച്ച പാറ്റേൺ കൂടുതൽ സാവധാനത്തിൽ മാറി. പുരുഷന്മാരുടെ ഫാഷനുകൾ പ്രാഥമികമായി സൈനിക മോഡലുകളിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്, യൂറോപ്യൻ യുദ്ധത്തിന്റെ തീയറ്ററുകളിൽ യൂറോപ്യൻ പുരുഷ സിലൗറ്റിലെ മാറ്റങ്ങൾ സജീവമാക്കി, അവിടെ മാന്യനായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് "സ്റ്റൈൻകിർക്ക്" ക്രാവാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്ക് ടൈ പോലുള്ള വ്യത്യസ്ത ശൈലികളുടെ കുറിപ്പുകൾ എഴുതാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ട് പാർട്ടികളും അവരുടെ വസ്ത്രത്തിന് കീഴിൽ ഷർട്ടുകൾ ധരിച്ചിരുന്നു, അതിന്റെ കട്ടും ശൈലിയും നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകളായി മാറാൻ കാരണമില്ല.

16-ആം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് വസ്ത്രം ധരിച്ച പാവകളുടെ വിതരണം നടന്നിരുന്നുവെങ്കിലും 1620-കളിൽ അബ്രഹാം ബോസ് ഫാഷന്റെ കൊത്തുപണികൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, ഏറ്റവും പുതിയ പാരീസ് ശൈലികൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് കൊത്തുപണികളുടെ വർധിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണത്തോടെ 1780-കളിൽ മാറ്റത്തിന്റെ വേഗത വർദ്ധിച്ചു. 1800-ഓടെ, എല്ലാ പാശ്ചാത്യ യൂറോപ്യന്മാരും ഒരുപോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കുകയായിരുന്നു (അല്ലെങ്കിൽ അവരാണെന്ന് കരുതി); പ്രാദേശിക വ്യതിയാനം ആദ്യം പ്രവിശ്യാ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടയാളമായും പിന്നീട് യാഥാസ്ഥിതിക കർഷകരുടെ ബാഡ്ജായും മാറി.

തയ്യൽക്കാരും വസ്ത്ര നിർമ്മാതാക്കളും നിരവധി പുതുമകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളാണെങ്കിലും, ടെക്സ്റ്റൈൽ വ്യവസായം നിരവധി പ്രവണതകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയെങ്കിലും, 1858-ൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ജനിച്ച ചാൾസ് ഫ്രെഡറിക് വർത്ത് പാരീസിൽ ആദ്യത്തെ ആധികാരിക ഹോട്ട് കോച്ചർ ഹൗസ് തുറന്നത് മുതൽ ഫാഷൻ ഡിസൈനിന്റെ ചരിത്രം സാധാരണയായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. . വ്യവസായത്തിന്റെ നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഫാഷൻ ഹൗസുകൾക്ക് സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച പേരായിരുന്നു ഹൗട്ട് ഹൗസ്. ഈ ഫാഷൻ ഹൗസുകൾ കുറഞ്ഞത് ഇരുപത് ജീവനക്കാരെയെങ്കിലും വസ്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക, ഫാഷൻ ഷോകളിൽ പ്രതിവർഷം രണ്ട് കളക്ഷനുകൾ കാണിക്കുക, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിശ്ചിത എണ്ണം പാറ്റേണുകൾ അവതരിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് തുടരുന്നു. അതിനുശേഷം, ഫാഷൻ ഡിസൈനർ സ്വന്തം നിലയിൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി എന്ന ആശയം കൂടുതൽ പ്രബലമായിത്തീർന്നു.

ഫാഷൻ സ്ത്രീലിംഗമോ പുരുഷലിംഗമോ ആയിരിക്കാമെങ്കിലും, അധിക പ്രവണതകൾ ആൻഡ്രോജിനസ് ആണ്. 1960-കളിൽ പിയറി കാർഡിൻ, റൂഡി ഗെർൺറിച്ച് തുടങ്ങിയ ഡിസൈനർമാർ ആണിനും പെണ്ണിനും ധരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്‌ട്രെച്ച് ജേഴ്‌സി ട്യൂണിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലെഗ്ഗിംഗ്‌സ് പോലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴാണ് യൂണിസെക്‌സ് ഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന ആശയം ഉടലെടുത്തത്. ആൻഡ്രോജിനി, മാസ് മാർക്കറ്റ് റീട്ടെയിൽ, ആശയപരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഫാഷനിലെ വിവിധ തീമുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി യൂണിസെക്സ് വെയറബിലിറ്റിയുടെ സ്വാധീനം കൂടുതൽ വിപുലമായി. 1970-കളിലെ ഫാഷൻ ട്രെൻഡുകൾ, ആട്ടിൻ തൊലി ജാക്ക്

കിഴക്കൻ ലോകത്ത് നിന്നുള്ള ഫാഷൻ സ്വാധീനം

2000-കളുടെ തുടക്കത്തിൽ, പ്രാദേശിക, ആഗോള വിപണികളിൽ ഏഷ്യൻ ഫാഷൻ സ്വാധീനം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിച്ചു. ചൈന, ജപ്പാൻ, ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ പരമ്പരാഗതമായി സമ്പന്നമായ നിരവധി പാരമ്പര്യങ്ങളുള്ള വലിയ തുണി വ്യവസായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇവ പലപ്പോഴും പാശ്ചാത്യ ഡിസൈനർമാരാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും, 2000-കളുടെ ആരംഭത്തിലും മധ്യത്തിലും ഏഷ്യൻ വസ്ത്ര ശൈലികൾ ഗണ്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തി.

ചൈനീസ് ഫാഷൻ

നൂറ്റാണ്ടുകളായി ചൈനീസ് ഫാഷൻ നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചൈനയിൽ, ടാങ് രാജവംശത്തിൽ ഉടനീളം, സ്ത്രീകൾ അഭിവൃദ്ധി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനായി അതിഗംഭീരമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു. യുവാൻ രാജവംശത്തിലെ (1279-1368) മംഗോളിയൻ പുരുഷന്മാർ അയഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നു; കുതിരസവാരി ചെയ്യുമ്പോൾ അനായാസം നൽകുന്നതിനായി കുതിരപ്പടയാളികൾ നീളം കുറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളും ട്രൗസറുകളും ബൂട്ടുകളും ധരിച്ചിരുന്നു. ക്വിംഗ് രാജവംശത്തിലെ നേതാക്കൾ (1644-1911) ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ മഞ്ചു വസ്ത്രം നിലനിർത്തി; 10-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവതരിപ്പിച്ച കാൽ കെട്ടൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിലും, ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേക കുതികാൽ ധരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, അത് അവരെ സ്ത്രീസമാനമായ നടത്തത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചു.

പിന്നീട്, 1920-കളിൽ, ക്വിപാവോ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു, സ്റ്റൈൽ സ്റ്റാൻഡ് കോളറുകൾ, ട്രംപെറ്റ് സ്ലീവ്, നേരായ സിൽഹൗട്ടുകൾ, ഷോർട്ട് സൈഡ് സ്ലിറ്റുകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അതിനുശേഷം, ഡിസൈനർമാർ പാശ്ചാത്യ ഫാഷനിലേക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങി, രോമക്കുപ്പായങ്ങൾ, ക്ലോക്കുകൾ, നീളമുള്ള സൈഡ് സ്ലിറ്റുകളുള്ള ബോഡി ഹഗ്ഗിംഗ് വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ ക്വിപാവോ കൂടുതൽ ജനപ്രിയമായതോടെ. 1950 കളിലും 60 കളിലും, ഇരട്ട വരകളുള്ള ബട്ടണുകളും ചെരിഞ്ഞ പോക്കറ്റുകളും ബെൽറ്റും ഉള്ള ‘ലെനിൻ കോട്ടുകൾ’ ചൈനീസ് പുരുഷന്മാർക്കിടയിൽ പ്രചാരത്തിലായി.

ഇന്ത്യൻ ഫാഷൻ

ഇന്ത്യയിൽ, വിവിധ മതങ്ങളുടെ അനുയായികൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മുസ്ലീം-ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ വ്യത്യസ്തമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നു. മറ്റ് പല കിഴക്കൻ ലോക രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് കാണപ്പെടുന്നു.

വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകളും സാരിയുടെ കീഴിൽ ബ്ലൗസ് ധരിച്ചിരുന്നില്ല, അത് വിക്ടോറിയൻ സമൂഹത്തിന് അനുയോജ്യമല്ല; എന്നിരുന്നാലും, അടുത്ത ദശകങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ്, ഇന്ത്യൻ ഫാഷൻ പരസ്പരം സ്വാധീനിക്കും. 1920-കളിൽ ദേശീയവാദികൾ പ്രതിരോധത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഖാദി വസ്ത്രം സ്വീകരിച്ചു; ഇവിടെ, ഗാന്ധി ചെറുത്തുനിൽപ്പിന്റെ മുഖമായി മാറി. ഇന്ന്, സൽവാർ-കമീസ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വസ്ത്രമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ജാപ്പനീസ് ഫാഷൻ

ജപ്പാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മെയ്ജി കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകൾ (1868-1912) ജാപ്പനീസ് ഫാഷനിൽ പാശ്ചാത്യ ശൈലികൾ വ്യാപകമായി ഉൾപ്പെടുത്തി, ഇത് ജാപ്പനീസ് വോഗിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ പരിവർത്തനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പാശ്ചാത്യ സംസ്‌കാരങ്ങളുടെ ശൈലിയും സമ്പ്രദായങ്ങളും അവർ വിപുലമായി സ്വീകരിച്ചു. ഉയർന്ന വിഭാഗക്കാർ ആഡംബര പാറ്റേണുകളുള്ള പട്ടുതുണികൾ പോലെയുള്ള അതിഗംഭീരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയും ഫാൻസി സാഷുകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത കിമോണോയ്ക്ക് പകരം പാശ്ചാത്യ വസ്ത്രങ്ങൾ പൊതുസ്ഥലത്ത് ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒട്ടുമിക്ക ഉദ്യോഗസ്ഥരും വെസ്റ്റേൺ സ്യൂട്ടുകൾ ധരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഈ രീതിയിൽ, ജപ്പാനീസ് പതുക്കെ പാശ്ചാത്യ ഫാഷൻ സ്വീകരിച്ചു. കൂടാതെ, ഇന്ത്യയെപ്പോലെ, വ്യത്യസ്ത ജാപ്പനീസ് മതങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു.

ഫാഷൻ വ്യവസായം തിരുത്തുക

അതിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഉപയോഗത്തിൽ, ഫാഷൻ എന്ന പദം ഫാഷൻ വ്യവസായത്തിലൂടെ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുന്ന നിലവിലെ പദപ്രയോഗങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആഗോള ഫാഷൻ വ്യവസായം ആധുനിക യുഗത്തിന്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ്. പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത്, മധ്യകാലഘട്ടം മുതൽ തയ്യൽ ജോലികൾ ഗിൽഡുകളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, എന്നാൽ വ്യവസായത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടെ, ഗിൽഡുകളുടെ ശക്തി ദുർബലപ്പെട്ടു. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിന് മുമ്പ്, മിക്ക വസ്ത്രങ്ങളും ഇഷ്ടാനുസൃതമായി നിർമ്മിച്ചവയായിരുന്നു. ഇത് വ്യക്തികൾക്കായി കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്, ഒന്നുകിൽ ഹോം പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ് മേക്കർമാരിൽ നിന്നും തയ്യൽക്കാരിൽ നിന്നും ഓർഡർ ചെയ്തു. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തോടെ, തയ്യൽ യന്ത്രം, ആഗോള വ്യാപാരത്തിന്റെ ഉയർച്ച, ഫാക്ടറി ഉൽപ്പാദന സമ്പ്രദായത്തിന്റെ വികസനം, ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് സ്റ്റോറുകൾ പോലുള്ള ചില്ലറ വിൽപ്പനശാലകളുടെ വ്യാപനം തുടങ്ങിയ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ഉയർച്ചയോടെ, വസ്ത്രങ്ങൾ വൻതോതിൽ വർദ്ധിച്ചു. - സ്റ്റാൻഡേർഡ് വലുപ്പത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും നിശ്ചിത വിലയിൽ വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഫാഷൻ വ്യവസായം ആദ്യം വികസിച്ചത് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ആണെങ്കിലും, 2017 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഇത് ഒരു അന്തർദേശീയവും ഉയർന്ന ആഗോളവൽക്കരണമുള്ളതുമായ വ്യവസായമാണ്, വസ്ത്രങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഒരു രാജ്യത്ത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് നിർമ്മിക്കുകയും ലോകമെമ്പാടും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു അമേരിക്കൻ ഫാഷൻ കമ്പനി ചൈനയിൽ നിന്ന് തുണിത്തരങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും വിയറ്റ്നാമിൽ നിർമ്മിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ ഇറ്റലിയിൽ പൂർത്തിയാക്കുകയും അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ഒരു വെയർഹൗസിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുകയും ചെയ്യാം.

ഫാഷൻ വ്യവസായം വളരെക്കാലമായി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിൽദാതാക്കളിൽ ഒന്നാണ്, 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഉത്പാദനം കൂടുതലായി വിദേശത്തേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ചൈനയിലേക്ക് നീങ്ങിയതോടെ ഫാഷനിലെ യുഎസ് തൊഴിൽ ഗണ്യമായി കുറയാൻ തുടങ്ങി. ഫാഷൻ വ്യവസായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ സാധാരണയായി ദേശീയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകൾക്കായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാലും വ്യവസായത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനാലും, തുണിത്തരങ്ങളുടെയും വസ്ത്രങ്ങളുടെയും ലോക ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ മൊത്തം കണക്കുകൾ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഏത് അളവുകോലിലും, വസ്ത്ര വ്യവസായം ലോക സാമ്പത്തിക ഉൽപാദനത്തിന്റെ ഗണ്യമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഫാഷൻ വ്യവസായത്തിൽ നാല് തലങ്ങളുണ്ട്:

അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഉത്പാദനം, പ്രധാനമായും നാരുകൾ, തുണിത്തരങ്ങൾ എന്നിവ മാത്രമല്ല തുകൽ, രോമങ്ങൾ എന്നിവയും.

ഡിസൈനർമാർ, നിർമ്മാതാക്കൾ, കരാറുകാർ തുടങ്ങിയവരുടെ ഫാഷൻ സാധനങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം.

ചില്ലറ വിൽപ്പന.

പരസ്യത്തിന്റെയും പ്രമോഷന്റെയും വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

ഫാഷൻ വ്യവസായത്തിലെ ഫോക്കസ് ലെവലുകൾ വ്യത്യസ്തവും എന്നാൽ പരസ്പരാശ്രിതവുമായ നിരവധി മേഖലകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ മേഖലകളിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡിസൈനും ഉൽപ്പാദനവും, ഫാഷൻ ഡിസൈനും നിർമ്മാണവും, ഫാഷൻ റീട്ടെയിലിംഗ്, മാർക്കറ്റിംഗും മർച്ചൻഡൈസിംഗും, ഫാഷൻ ഷോകളും മീഡിയയും മാർക്കറ്റിംഗും ഉൾപ്പെടുന്നു. വ്യവസായത്തിലെ പങ്കാളികളെ ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ വസ്ത്രങ്ങൾക്കായുള്ള ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഓരോ മേഖലയും നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത്.

സാമൂഹിക സ്വാധീനം

ഫാഷൻ ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിഭാസമാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ഫാഷൻ ഉണ്ടാകാൻ കഴിയില്ല, എന്നാൽ ഫാഷൻ എന്ന് നിർവചിക്കുന്നതിന്, പ്രചരിപ്പിക്കലും അനുയായികളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ വ്യാപനത്തിന് നിരവധി രൂപങ്ങൾ എടുക്കാം; മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ("ട്രിക്കിൾ-ഡൌൺ") താഴെ നിന്ന് മുകളിലേയ്ക്ക് ("ബബിൾ അപ്പ്/ട്രിക്കിൾ-അപ്പ്"), അല്ലെങ്കിൽ തിരശ്ചീനമായി സംസ്കാരങ്ങളിലുടനീളം വൈറൽ മെമ്മുകൾ, മീഡിയ എന്നിവയിലൂടെ ("ട്രിക്കിൾ-അക്രോസ്").

ഫാഷൻ ഒരു പരിസ്ഥിതിയുടെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മതിക പറയുന്നതനുസരിച്ച്, "ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രവണത സംഗീതം, വാർത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യം പോലെയുള്ള സംഗീതത്തിന്റെ ഒരു വിഭാഗത്തോടുള്ള മുൻഗണനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജനപ്രിയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ലയിക്കുന്നു, ഫാഷൻ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലേക്ക് ലയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു." ഫാഷൻ കേവലം സൗന്ദര്യാത്മകമായി മാത്രമല്ല കാണുന്നത്; ആളുകൾക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രഭാവം സൃഷ്ടിക്കാനും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മൊത്തത്തിലുള്ള കലയും പ്രകടിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഒരു മാധ്യമം കൂടിയാണ് ഫാഷൻ.

മ്യൂസിക് വീഡിയോകളിലൂടെ പ്രകടനം നടത്തുന്നവർ പതിവായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ബിയോൺസിന്റെ 'ഫോർമേഷൻ' എന്ന മ്യൂസിക് വീഡിയോയിൽ, കാർലോസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, വാർഷിക അല്ലെങ്കിൽ സീസണൽ റൺവേ ഷോ ഫാഷൻ ട്രെൻഡുകളുടെയും ഡിസൈനറുടെ പ്രചോദനത്തിന്റെയും പ്രതിഫലനമാണ്. വിവിയെൻ വെസ്റ്റ്‌വുഡിനെപ്പോലുള്ള ഡിസൈനർമാർക്ക്, റൺവേ ഷോകൾ രാഷ്ട്രീയത്തെയും സമകാലിക സംഭവങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അവളുടെ ശബ്ദത്തിനുള്ള ഒരു വേദിയാണ്. അവളുടെ AW15 പുരുഷവസ്ത്ര ഷോയ്‌ക്കായി, വാട്ടർ [66] അനുസരിച്ച്, "അവിടെ ഗുരുതരമായി മുറിവേറ്റ മുഖങ്ങളുള്ള മോഡലുകൾ ഗ്രഹത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ദൗത്യത്തിൽ പരിസ്ഥിതി പോരാളികളെ നയിച്ചു." മറ്റൊരു സമീപകാല ഉദാഹരണമാണ് ചാനലിന്റെ SS15 ഷോയ്‌ക്കായി നടത്തിയ ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രതിഷേധ മാർച്ച്, കലാപകാരികളായ മോഡലുകൾ "ഫെമിനിസ്റ്റ് ബട്ട് ഫെമിനിൻ", "ലേഡീസ് ഫസ്റ്റ്" തുടങ്ങിയ അടയാളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ശാക്തീകരണത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നു. വാട്ടറിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, "സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കാനുള്ള ചാനലിന്റെ നീണ്ട ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഷോ കടന്നുപോയി: WWI-ന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീ ശരീരത്തെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ട്രയൽബ്ലേസർ ആയിരുന്നു സ്ഥാപകൻ കൊക്കോ ചാനൽ, നിയന്ത്രിത കോർസെറ്റുകളെ എതിർക്കുന്ന സിലൗട്ടുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു."

ഫാഷൻ ഡിസൈനർമാരും അവരുടെ സൃഷ്ടികളും ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രധാന വേദിയാണ് മാൻഹട്ടനിലെ വാർഷിക മെറ്റ് ഗാല ചടങ്ങ്. ഫാഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇടം കൂടിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. ഒരു ഉൽപ്പന്നമോ വസ്ത്രമോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ചില സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവർക്ക് വലിയ തുക നൽകപ്പെടുന്നു, അവിടെ നിരവധി കാഴ്ചക്കാർ പരസ്യത്തിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുമെന്ന് ബിസിനസ്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ജനപ്രിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, എന്നാൽ Facebook, Snapchat, Twitter, കൂടാതെ മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ന്യൂയോർക്കിൽ, ഫാഷൻ ട്രെൻഡുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ LGBT ഫാഷൻ ഡിസൈൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകുന്നു, കൂടാതെ ഡ്രാഗ് സെലിബ്രിറ്റികൾ ന്യൂയോർക്ക് ഫാഷൻ വീക്കിൽ അഗാധമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സാമ്പത്തിക സ്വാധീനം

Circular economy

പാരിസ്ഥിതിക അവബോധം വർധിക്കുന്നതിനൊപ്പം, "ഇപ്പോൾ ചെലവഴിക്കുക, പിന്നീട് ചിന്തിക്കുക" എന്ന സാമ്പത്തിക അനിവാര്യത കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്നത്തെ ഉപഭോക്താവ് ഉപഭോഗത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്, മതിയായതും മികച്ചതും കൂടുതൽ മോടിയുള്ളതുമായ ഓപ്ഷനുകൾക്കായി തിരയുന്നു. ദൈനംദിന ഉപഭോഗം പരിസ്ഥിതിയിലും സമൂഹത്തിലും ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാണ്, ഈ സംരംഭങ്ങളെ സുസ്ഥിരമായ ഫാഷനിലേക്കുള്ള നീക്കമായാണ് പലപ്പോഴും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, എന്നിട്ടും വളർച്ചയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഒരു ഓക്സിമോറോൺ അല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതാണെന്ന് ചിലർ വാദിക്കുന്നു. ഒരു ഉട്ടോപ്യൻ തൊട്ടിലിൽ നിന്ന് തൊട്ടിലിലേക്ക് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പരിഹാരത്തേക്കാൾ ഉപഭോഗത്തിന്റെ സർപ്പിളമാണ്.

ഇന്നത്തെ ലീനിയർ ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിൽ, നിർമ്മാതാക്കൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിഭവങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു, അത് ഉടൻ തന്നെ ലാൻഡ്ഫില്ലുകളിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും, മറുവശത്ത്, സർക്കുലർ മാതൃകയിൽ, ചരക്കുകളുടെ ഉത്പാദനം പ്രകൃതിയിലെ സംവിധാനങ്ങൾ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അവിടെ മാലിന്യവും നശീകരണവും. പദാർത്ഥം പുതിയ എന്തെങ്കിലും വളർച്ചയുടെ ഭക്ഷണമായും ഉറവിടമായും മാറുന്നു.

മാർക്കറ്റിംഗ്

വിപണി ഗവേഷണം

വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ കണക്കിലെടുക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ പ്രധാന ജനസംഖ്യാശാസ്‌ത്രം ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നതിനും ഫാഷൻ ട്രെൻഡുകൾ പ്രവചിക്കുന്നതിനും, ഫാഷൻ കമ്പനികൾ മാർക്കറ്റ് ഗവേഷണം നടത്തണം, രണ്ട് ഗവേഷണ രീതികളുണ്ട്: പ്രാഥമികവും ദ്വിതീയവും. ദ്വിതീയ രീതികൾ ഇതിനകം ശേഖരിച്ച മറ്റ് വിവരങ്ങൾ എടുക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പുസ്തകമോ ലേഖനമോ ഗവേഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. സർവേകൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, നിരീക്ഷണം, കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നതാണ് പ്രാഥമിക ഗവേഷണം. ഉപഭോക്താവിന്റെ ഷോപ്പിംഗ് പ്രേരണകൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ പ്രാഥമിക ഗവേഷണം പലപ്പോഴും വലിയ സാമ്പിൾ വലുപ്പങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

പ്രാഥമിക ഗവേഷണത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ, ഒരു ഫാഷൻ ബ്രാൻഡിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക വിവരങ്ങളാണ്. സർവേകൾ സഹായകരമായ ഉപകരണങ്ങളാണ്; ചോദ്യങ്ങൾ ഓപ്പൺ-എൻഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്-എൻഡ് ആകാം. സർവേയിലെ വാക്കുകളോ മുഖാമുഖ ഇടപെടലുകളോ കാരണം ഉത്തരങ്ങൾ പക്ഷപാതപരമാകാം എന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് ഫാക്ടർ സർവേകളും അഭിമുഖങ്ങളും. ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ, ഏകദേശം 8 മുതൽ 12 വരെ ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാകും, കാരണം നിരവധി പോയിന്റുകൾ ആഴത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ തന്ത്രത്തിനും പോരായ്മകളുണ്ട്. ഇത്രയും ചെറിയ സാമ്പിൾ സൈസ് ഉള്ളതിനാൽ, ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വലിയ പൊതുജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുമോ എന്ന് അറിയാൻ പ്രയാസമാണ്. ഒരു ഉപഭോക്താവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ഉൾക്കാഴ്ച നേടാൻ നിരീക്ഷണം ഒരു കമ്പനിയെ സഹായിക്കും. ഉപഭോക്താക്കൾ അവരുടെ ദൈനംദിന ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഒരു പക്ഷപാതം കുറവാണ്, അവർ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിയണമെന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ആളുകളുടെ തെരുവ് ശൈലിയിലുള്ള ഫോട്ടോകൾ എടുത്ത് പൊതുജനങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ച്, ഉപഭോക്താവ് അവരുടെ ഫോട്ടോ നിർബന്ധമായും എടുക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് രാവിലെ വസ്ത്രം ധരിച്ചില്ല. അവർ സാധാരണ ധരിക്കുന്നത് മാത്രം ധരിക്കുന്നു. നിരീക്ഷണ പാറ്റേണുകൾ കാണാൻ കഴിയും, ട്രെൻഡ് പ്രവചകർക്ക് അവരുടെ ടാർഗെറ്റ് മാർക്കറ്റ് ആവശ്യങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും എന്താണെന്ന് അറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു.

പ്രതീകാത്മക ഉപഭോഗം

ഉപഭോഗം നയിക്കപ്പെടുന്നത് ആവശ്യം മാത്രമല്ല, ഉപഭോക്താക്കളുടെ പ്രതീകാത്മക അർത്ഥവും ഒരു ഘടകമാണ്. പ്രതീകാത്മക ഉപഭോഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കപ്പെടുകയും ഒരു സാമൂഹിക ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രതീകാത്മക അർത്ഥം പങ്കിടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി മറ്റുള്ളവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിന് ദീർഘകാലത്തേക്ക് സ്വയം ബോധം വളർത്തിയെടുക്കാം. . കൗമാരക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് കുട്ടിയെ സ്വയം വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിൽ ഉപഭോഗം ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. കൗമാരക്കാരുടെ ഫാഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും സമാനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന മറ്റ് കൗമാരക്കാരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. വസ്ത്ര ഇനങ്ങളുടെ പ്രതീകാത്മക കൂട്ടുകെട്ടിന് വ്യക്തികളുടെ വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും താൽപ്പര്യങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, ഫാഷൻ തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി സംഗീതം.

രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനങ്ങൾ

ഫ്രഞ്ച് രാജാവായ ലൂയി പതിനാലാമന്റെ കാലം മുതലെങ്കിലും ഫാഷന്റെ വികസനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രഥമവനിത ജാക്വലിൻ കെന്നഡി 1960-കളുടെ തുടക്കത്തിലെ ഒരു ഫാഷൻ ഐക്കണായിരുന്നു. ചാനൽ സ്യൂട്ടുകൾ, സ്ട്രക്ചറൽ ഗിവഞ്ചി ഷിഫ്റ്റ് വസ്ത്രങ്ങൾ, വലിയ ബട്ടണുകളുള്ള കളർ കാസിനി കോട്ടുകൾ എന്നിവ ധരിച്ച അവർ ഗംഭീരമായ ഔപചാരിക വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെയും ക്ലാസിക് ഫെമിനിൻ ശൈലിയുടെയും ട്രെൻഡുകൾക്ക് പ്രചോദനമായി.

സാംസ്കാരിക പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഫാഷൻ ട്രെൻഡുകളിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, 1960-കളിൽ, യുഎസ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ശക്തമായിരുന്നു, വിവാഹമോചന നിരക്ക് വർദ്ധിച്ചു, ഗവൺമെന്റ് ഗർഭനിരോധന ഗുളികയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകി. ഈ ഘടകങ്ങൾ യുവതലമുറയെ വേരൂന്നിയ സാമൂഹിക മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കെതിരെ മത്സരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. പൗരാവകാശ പ്രസ്ഥാനം, സാമൂഹിക നീതിക്കും കറുത്തവർഗക്കാർക്ക് തുല്യ അവസരത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം, സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യ അവകാശങ്ങളും അവസരങ്ങളും കൂടുതൽ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവും തേടുന്ന സ്ത്രീ വിമോചന പ്രസ്ഥാനം എന്നിവ പൂത്തുലഞ്ഞു. 1964-ൽ, ലെഗ്-ബേറിംഗ് മിനി-സ്കർട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, ഇത് ഒരു വൈറ്റ്-ഹോട്ട് ട്രെൻഡായി മാറി. ഫാഷൻ ഡിസൈനർമാർ പിന്നീട് വസ്ത്രങ്ങളുടെ രൂപങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി: അയഞ്ഞ സ്ലീവ്ലെസ് വസ്ത്രങ്ങൾ, മൈക്രോ മിനിസ്, ഫ്ലേർഡ് സ്കർട്ടുകൾ, ട്രംപെറ്റ് സ്ലീവ്. ഫ്ലൂറസെന്റ് നിറങ്ങൾ, പ്രിന്റ് പാറ്റേണുകൾ, ബെൽ-ബോട്ടം ജീൻസ്, ഫ്രിംഗ്ഡ് വെസ്റ്റുകൾ, പാവാടകൾ എന്നിവ 1960-കളിലെ ഡി റിഗ്യൂർ വസ്ത്രങ്ങളായി മാറി.

പരാജയപ്പെട്ട വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിൽ യുഎസ് പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയും പ്രതിഷേധവും ഫാഷനെ സ്വാധീനിച്ചു. 1960-കളിൽ തെരുവ് വസ്ത്രങ്ങളുടെ രൂപകല്പനകളിലേക്ക് കടന്നുകയറി, ശത്രുസൈന്യത്തിന് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുറച്ച് ദൃശ്യമാകാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി വികസിപ്പിച്ച സൈനിക വസ്ത്രങ്ങളിലെ മറയ്ക്കൽ പാറ്റേണുകൾ. 1990-കളിൽ ഉയർന്ന ഫാഷൻ ആവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കാമഫ്ലേജ് ട്രെൻഡുകൾ പിന്നീട് പലതവണ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. Valentino, Dior, Dolce & Gabbana തുടങ്ങിയ ഡിസൈനർമാർ അവരുടെ റൺവേയിലേക്കും റെഡി-ടു-വെയർ ശേഖരങ്ങളിലേക്കും മറയ്ക്കൽ സംയോജിപ്പിച്ചു. ഇന്ന്, വസ്ത്രത്തിന്റെയോ ആക്സസറിയുടെയോ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളിലും പാസ്റ്റൽ ഷേഡുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറവിയുടെ വ്യതിയാനങ്ങൾ ജനപ്രീതി ആസ്വദിക്കുന്നത് തുടരുന്നു.

സാങ്കേതിക സ്വാധീനം

ഇന്ന്, സാങ്കേതികവിദ്യ സമൂഹത്തിൽ ഗണ്യമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, ഫാഷന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ സാങ്കേതിക സ്വാധീനം അതിനനുസരിച്ച് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ധരിക്കാവുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; ഉദാഹരണത്തിന്, ഉപകരണങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സോളാർ പാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച വസ്ത്രങ്ങളും പാരിസ്ഥിതിക മാറ്റങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിറമോ ഘടനയോ മാറ്റി ധരിക്കുന്നവരുടെ സുഖം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് തുണിത്തരങ്ങൾ. ഐറിസ് വാൻ ഹെർപെൻ, കിംബർലി ഓവിറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ ഡിസൈനർമാരെ 3D പ്രിന്റിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിക്കുമ്പോൾ, 3D പ്രിന്ററുകൾ ഡിസൈനർമാർക്കും ആത്യന്തികമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്കും കൂടുതൽ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും - ഇവ ഫാഷൻ വ്യവസായത്തിലെ ഡിസൈനും ഉൽപ്പാദനവും പൂർണ്ണമായും പുനർനിർമ്മിച്ചേക്കാം.

ഓൺലൈൻ റീട്ടെയിലർമാരുടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെയും വിദൂര മേഖലകളെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യ, ട്രെൻഡുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനും ഉടനടി വിൽക്കുന്നതിനും മുമ്പ് സങ്കൽപ്പിക്കാനാവാത്ത വഴികൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി ട്രെൻഡ് സെറ്റിംഗ് ശൈലികൾ ഓൺലൈനിൽ എളുപ്പത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ Facebook-ലെ പോസ്റ്റുകൾക്ക് ഫാഷനിലെ പുതിയ ട്രെൻഡുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വേഗത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, അത് പിന്നീട് നിർദ്ദിഷ്ട ഇനങ്ങൾക്കോ ബ്രാൻഡുകൾക്കോ ഉയർന്ന ഡിമാൻഡ് സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം, പുതിയ "ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക ബട്ടൺ" സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് ഈ ശൈലികളെ നേരിട്ടുള്ള വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ഫാഷനുകൾ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ വ്യാപിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ മെഷീൻ വിഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫാഷൻ ഷോകൾ സ്ട്രീറ്റ്-ചിക് വസ്ത്രങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം വ്യവസായത്തിന് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും. ഇതുപോലുള്ള ഇഫക്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ കണക്കാക്കാനും ഫാഷൻ ഹൗസുകൾ, ഡിസൈനർമാർ, ഉപഭോക്താക്കൾ എന്നിവർക്ക് ട്രെൻഡുകളെക്കുറിച്ച് വിലപ്പെട്ട ഫീഡ്‌ബാക്ക് നൽകാനും കഴിയും.

പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതം തിരുത്തുക

ഫാഷൻ വ്യവസായം, പ്രത്യേകിച്ച് വസ്ത്രങ്ങളുടെയും പാദരക്ഷകളുടെയും നിർമ്മാണവും ഉപയോഗവും, ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്‌വമനത്തിന്റെയും പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തിന്റെയും ഒരു പ്രധാന പ്രേരകമാണ്. ഫാഷന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ച പ്രതിവർഷം 80 ബില്ല്യൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കാരണമായി, വലിയൊരു സംഖ്യ ലാൻഡ്‌ഫില്ലിലേക്ക് പോകുന്നു.

ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ വസ്ത്രങ്ങൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. വ്യവസായം എല്ലാ ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്‌വമനത്തിന്റെ 10% ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഫാഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിളകൾ, നാരുകൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉൽപ്പാദനവും വിതരണവും എല്ലാം ജലം, വായു, മണ്ണ് എന്നിവയുടെ നാശം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ലോകത്തിലെ പ്രാദേശിക ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ മലിനീകരണം ടെക്സ്റ്റൈൽ വ്യവസായമാണ്, കൂടാതെ വ്യാവസായിക ജലമലിനീകരണത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്നിനും ഇത് കാരണമാകുന്നു. ഫാഷൻ ഇനങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉൽപ്പാദനം, സിന്തറ്റിക് നാരുകളുടെ ഉപയോഗം, ഫാഷൻ വിളകളുടെ കാർഷിക മലിനീകരണം, ആഗോള ജലസ്രോതസ്സുകളിലുടനീളമുള്ള മൈക്രോ ഫൈബറുകളുടെ വ്യാപനം എന്നിവയാണ് ഈ വ്യാവസായിക മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ചില പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ.

ചില ചില്ലറ വ്യാപാരികളും ഉപഭോക്താക്കളും മാലിന്യം കുറയ്ക്കുക, ഊർജത്തിന്റെയും ജലത്തിന്റെയും കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ സുസ്ഥിര ഫാഷൻ രീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ തിരുത്തുക

www.wofash.com - Ladies and Kids Fashion

Ladies and Kids Fashion Portal[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫാഷൻ&oldid=3994855" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്