ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Official languages of India

സംവാദം ചേർക്കുക
Active discussions

English and Hindi is Missing Murari15:42, 22 ഒക്ടോബർ 2006 (UTC)

Fixed it up Tux the penguin 16:32, 22 ഒക്ടോബർ 2006 (UTC)

ആസാമി/ആസാമീസ്തിരുത്തുക

ആസാമീസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് രീതി നാം പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ടോ? ആസാമി പോരെ?--Vssun 11:20, 12 ജനുവരി 2007 (UTC)

Do you have any idea how it is pronounced in assamese. We will follow that.--Shiju Alex 11:42, 12 ജനുവരി 2007 (UTC)

ആസ്സാമീസ് ഭാഷയിൽ “ആസ്സോമി“ എന്നാണെന്നു തോന്നുന്നു ഇത് ഉച്ചരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബൂക്കുകളിൽ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആസ്സാമി എന്നാണോ ആസ്സാമീസ് എന്നാണോ? എനിക്ക് വലിയ പിടി ഇല്ല.--Shiju Alex 11:59, 12 ജനുവരി 2007 (UTC)

എന്റെ വടക്കു കിഴക്കൻ സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിച്ച് ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാം--Vssun 21:28, 12 ജനുവരി 2007 (UTC)

http://in.rediff.com/news/2006/feb/27asom.htm

http://www.mail-archive.com/assam@assamnet.org/msg05076.html

www.hindu.com/2006/02/28/stories/2006022806151200.htm

സുനിലേ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകൾ ഒന്നു നോക്കൂ. --Shiju Alex 06:00, 17 ജനുവരി 2007 (UTC)

പല കാര്യങ്ങളും തിരക്കിനിടയിൽ വിട്ടുപോകുന്നു.. ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കണക്കിൽ ആസോമി തന്നെയായിരിക്കണം. --Vssun 11:51, 18 ജനുവരി 2007 (UTC)

Languages of Indiaതിരുത്തുക

ഈ ഫലകവും English Wikiയിലെ Languages of India എന്ന ഫലകവുമായി ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നു - ഏതാണ്‌ ശരി?

English Wikiതിരുത്തുക

Federal-level Official languages Standard Hindi · English

State-level official languages Assamese · Bengali · Bodo · Dogri · Garo · Gujarati · Standard Hindi · Kannada · Kashmiri · Khasi · Kokborok · Konkani · Maithili · Malayalam · Meitei(മണിപൂരി) · Marathi · Mizo · Nepali · Oriya · Punjabi · Sanskrit · Santali · Sindhi · Tamil · Telugu · Urdu

ഭാരതത്തിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾതിരുത്തുക

ആസ്സാമീസ് • ബംഗാളി • ബോഡോ • ദോഗ്രി • ഇംഗ്ലീഷ്‌ • ഗോണ്ടി • ഗുജറാത്തി• ഹിന്ദി • കന്നഡ • കശ്മീരി • കൊങ്കണി • മലയാളം • മൈഥിലി • മണിപൂരി(Meitei) • മറാഠി • നേപ്പാളി • ഒറിയ • പഞ്ചാബി • സംസ്കൃതം • സന്താലി • സിന്ധി • തമിഴ് • തെലുങ്ക് • ഉർദു • — ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് ShajiA (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

ഫലകം - ഭാരതത്തിന്റെ ഔദ്യോഗ്ഗിക ഭാഷകൾതിരുത്തുക

ഭാരതത്തിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ എന്ന ഫലകത്തിൽ ചില തെറ്റുകൾ കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നു.

ഭാരതത്തിൽ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളാണുള്ളത്. കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെയും സംസ്ഥാനസർക്കാറുകളുടെയും. ഔദ്യോഗിക ഭാഷാനിയമമനുസരിച്ച് ഹിന്ദിയാണു കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ. ചില സംസ്ഥാനസറ്ക്കാരുകൾ ഒന്നിലധികം ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉദാഹരണം - ഹിന്ദിയും ഉർദുവും ഉത്തർ പ്രദേശിൽ.

ഗോന്ണ്ടി, സംസ്കൃതം, ബോഡൊ, മൈഥിലി, സന്താളി, ദോഗ്രി എന്നിവ ഒരു സംസ്ഥനത്തും ഔദ്യോഗിക ഭാഷയല്ല. ഇംഗ്ലീഷ്, ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം പട്ടികയിലില്ലെങ്കിലും, നാഗാലന്റിലും മിസ്സോറാമിലും ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാൺ.

ഭരണഘടനയുടെ എട്ടം പട്ടികയിലുള്ള ഭാഷകളെ രാഷ്റ്റ്രഭാഷകളായി കണക്കക്കവുന്നതാൺ. ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളും മറ്റും സര്ര്ക്കരു തലത്തിൽനിനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എൺപതുല്കളിൽ ദൽഹി ട്രൻസ്പൊറ്ട്ട് കോർപ്പറേഷന്റെ ബസ്സുകളിൽ ഈഴുതിയിരുന്ന വാചകം ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓറ്ക്കുന്നു. അതിന്റെ അറ്ത്ഥമിതാൺ “ഭാരതത്തിലെ പതിനഞ്ച് ഭാഷകളും നമ്മുടെ ഭാഷയാൺ”. ഇവിടെ നമ്മുടെ എന്നതു എല്ലാവരെയും ഉദ്ദേശ്ശിച്ചകുമ്പോൾ അതു രാഷ്ട്രത്തെയാൺ കുറിക്കുന്നതെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ഈ ഫലകം മറ്റു ചിലയിടങ്ങളിലും ഇതേ തെറ്റുകളോടെ വന്നിട്ടുണ്ട്.

--Unnikn 07:49, 28 ജനുവരി 2008 (UTC)

ഈ ഫലകം ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നതാകും കൂടുതൽ ഉചിതം എന്നു തോന്നുന്നു--അനൂപൻ 08:00, 28 ജനുവരി 2008 (UTC)
 --Vssun 12:56, 28 ജനുവരി 2008 (UTC)

സംസ്ഥാനതല ഔദ്യോഗികഭാഷകൾതിരുത്തുക

സംസ്ഥാനതല ഔദ്യോഗികഭാഷകൾ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? മിസോറമിലെ ഔദ്യോഗികഭാഷയായ മിസോ പോലെയുള്ള ഭാഷകൾ ഫലകത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയും ഒരു സംസ്ഥാനത്തെയും ഔദ്യോഗികഭാഷയല്ലാത്ത സന്താളി പോലുള്ളവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിശദീകരിക്കാമോ? --PrinceMathew (സംവാദം) 17:07, 11 ജൂലൈ 2013 (UTC)

ഈ ഫലകത്തെ en:Template:Languages of India ഇതുപയോഗിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. --Vssun (സംവാദം) 17:18, 11 ജൂലൈ 2013 (UTC)
അതും അത്ര ശരിയാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഈ സന്താളിയും സംസ്കൃതവും സിന്ധിയുമൊക്കെ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് ഔദ്യോഗികഭാഷയാണോ? അതുപോലെ കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിലെ ഔദ്യോഗിക പദവി കൂടി നോക്കേണ്ടതല്ലേ? പ്രത്യേകിച്ചും പുതുച്ചേരിയിൽ ഔദ്യോഗികഭാഷയായ ഫ്രഞ്ച്? --PrinceMathew (സംവാദം) 17:45, 11 ജൂലൈ 2013 (UTC)

ധൈര്യമായി മാറ്റം വരുത്തൂ. ഇവിടെയും ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലും. --Vssun (സംവാദം) 02:44, 12 ജൂലൈ 2013 (UTC)

\\ഈ സന്താളിയും സംസ്കൃതവും സിന്ധിയുമൊക്കെ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് ഔദ്യോഗികഭാഷയാണോ? \\

ഈ പറഞ്ഞതിൽ സംസ്കൃതം ഉത്തരാഖണ്ഡിലേയോ മറ്റോ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ആണ്. --ഷിജു അലക്സ് (സംവാദം) 09:20, 17 ജൂലൈ 2013 (UTC)

"Official languages of India" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.