[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage തിരുത്തുക

Place {{Lead rewrite|date=മാർച്ച് 2024}} at the top of articles where the lead section needs to be rewritten.

Please give the reason re-write is needed on the talk page or in the reason parameter, like this:

{{Lead rewrite|reason=it is a jumble of sentence fragments}}

{{Lead rewrite|reason=no definition}}

Notes തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Lead_rewrite&oldid=2533601" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്