[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage തിരുത്തുക

Place {{Lead missing|date=മാർച്ച് 2024}} at the top of articles where the lead section is non-existent.

Notes തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Lead_missing&oldid=2667044" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്