വിക്കിപീഡിയ സംവാദം:Twinkle

Latest comment: 4 വർഷം മുമ്പ് by Johan (WMF) in topic mw.util.jsMessage

mw.util.jsMessageതിരുത്തുക

Hi, Twinkle uses mw.util.jsMessage() to show the user an error message. This function was deprecated in 2012, and will soon not be working. There's a migration guide that explains how to use mw.notify instead. See phab:T193901 for more information. This isn't a big issue. /Johan (WMF) (സംവാദം) 09:10, 26 നവംബർ 2018 (UTC)Reply[മറുപടി]
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിക്കിപീഡിയ_സംവാദം:Twinkle&oldid=3734120" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"Twinkle" എന്ന പദ്ധതി താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.