ഫലകം:Taoism

(ഫലകം:താവോയിസം എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
താവോയിസം
Taoism
താവോയിസം എന്ന വിഷയസംബന്ധിയായ പരമ്പരയുടെ ഭാഗം
Fundamentals
Dao (Tao) · De (Te) · Wuji · Taiji · യിൻ-യാങ് · Wu Xing · Qi · Neidan · Wu wei
Texts
Laozi (Tao Te Ching) · Zhuangzi · Liezi · Daozang
Deities
Three Pure Ones · Guan Shengdi · Eight Immortals · Yellow Emperor · Xiwangmu · Jade Emperor · Chang'e · Other deities
People
ലാവോസി · Zhuangzi · Zhang Daoling · Zhang Jue · Ge Hong · Chen Tuan
Schools
Tianshi Dao · Shangqing · Lingbao · Quanzhen Dao · Zhengyi Dao · Wuliupai
Sacred sites
Grotto-heavens · Mount Penglai

താവോയിസം കവാടം
 കാ • സം • തി
[നിർമ്മിക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Taoism&oldid=3260018" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്