"വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപദ്ധതി/ക്രിക്കറ്റ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
ഇതുവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ പത്തായത്തിൽ: [[കവാടം:ക്രിക്കറ്റ്/തിരഞ്ഞെടുത്തവ|തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ]]
 
== നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ==
ഒരോ മാസവും പുതിയതായി വരുന്ന ലേഖങ്ങളിൽ നിന്നും ആകർഷകമായി തോന്നുന്ന സംഭവങ്ങൾ, പ്രത്യേകതകൾ തുടങ്ങിയവ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഓരോ മാസവും ഇത്തരത്തിലുള്ള നാല്‌ അറിവുകൾ പകർന്നു കൊടുക്കുക. കൂടുതലായി വന്നു ചേരുന്നവ അടുത്ത മാസത്തിലേക്കുള്ള താളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. മുൻപ് ഉൾപ്പെടുത്തിയവ കടന്നുകൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക.
 
ഈ മാസം വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് : '''[[കവാടം:ക്രിക്കറ്റ്/നിങ്ങൾക്കറിയാമോ/2010 ഒക്ടോബർനവംബർ|ഒക്ടോബർനവംബർ മാസത്തിലെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ]]'''
 
ഇതുവരെയുള്ള നിങ്ങൾക്കറിയാമോ‍: [[കവാടം:ക്രിക്കറ്റ്/നിങ്ങൾക്കറിയാമോ|നിങ്ങൾക്കറിയാമോ]]
പഴയ വാർത്തകളുടെ ശേഖരണം :[[കവാടം:ക്രിക്കറ്റ്/വാർത്തകൾ ശേഖരണം|പഴയ വാർത്തകൾ]]
 
== പ്രധാന മത്സരങ്ങൾ ==
ഓരോ മാസവും നടക്കുന്ന പ്രധാന മത്സരങ്ങൾ ആണ്‌ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. നിലവിൽ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളു.
 
യജ്ഞത്തിൽ ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് : '''[[കവാടം:ക്രിക്കറ്റ്/മത്സരങ്ങൾ/2010 ഒക്ടോബർനവംബർ|ഒക്ടോബറിലെനവംബറിലെ മത്സരങ്ങൾ]]'''
 
കഴിഞ്ഞു പോയ മത്സര വിവരങ്ങൾ : [[കവാടം:ക്രിക്കറ്റ്/മത്സരങ്ങൾ#കഴിഞ്ഞവ|കഴിഞ്ഞവ]]
പ്രധാന മത്സരങ്ങൾ പുതുക്കാൻ സഹായങ്ങൾക്കായി : [http://cricket.yahoo.com/matches/schedule ഐ.സി.സി], [http://www.cricinfo.com/ci/content/match/fixtures/calendar.html ക്രിക്കിൻഫോ]
 
== ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രരേഖ ==
ഏറ്റവും മുഷിപ്പുളവാക്കുന്നത് ചരിത്രരേഖ പുതുക്കുന്നതിലാണ്‌. ഒരോ ദിവസവും ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഉദാഹരണത്തിന്‌ കളിക്കാരുടെ ജനനം, മരണം, റിക്കോഡ് മറികടന്നത്, പ്രധാന വിജയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ.
 
ചരിത്രരേഖ പുതുക്കാൻ സഹായങ്ങൾക്കായി : [http://www.cricinfo.com/magazine/content/story/magazine/otd.html ഇവിടെ]
 
== വർഗ്ഗങ്ങൾ ==
ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളെ വർഗ്ഗീകരിക്കുക.
 
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/807817" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്