"ദ ക്വീൻസ് ഗാംബിറ്റ് (മിനിപരമ്പര)" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
No edit summary
{{Infobox television
| name = The Queen'sക്വീൻസ് ഗാംബിറ്റ് Gambit
| image = The Queen's Gambit.jpg
| image_size =
| based_on = {{Based on|''[[The Queen's Gambit (novel)|The Queen's Gambit]]''|[[Walter Tevis]]}}
| creator = {{Plainlist|
* സ്കോട്ട് ഫ്രാങ്ക്
* [[Scott Frank]]
* [[Allan Scott (Scottish screenwriter)|Allan Scott]]
}}
| director = Scottസ്കോട്ട് Frankഫ്രാങ്ക്
| writer = Scottസ്കോട്ട് Frankഫ്രാങ്ക്
| starring = {{Plainlist|
* [[Anya Taylor-Joy]]
* [[William Horberg]]
* Allan Scott
* സ്കോട്ട് ഫ്രാങ്ക്
* Scott Frank
}}
| producer = {{Plainlist|
|EpisodeNumber = 1
|Title = Openings
|DirectedBy = [[Scottസ്കോട്ട് Frank]]ഫ്രാങ്ക്
|WrittenBy = Scottസ്കോട്ട് Frankഫ്രാങ്ക്
|OriginalAirDate = {{Start date|2020|10|23}}
|ShortSummary = |LineColor = 854743
|EpisodeNumber = 2
|Title = Exchanges
|DirectedBy = Scottസ്കോട്ട് Frankഫ്രാങ്ക്
|WrittenBy = Scottസ്കോട്ട് Frankഫ്രാങ്ക്
|OriginalAirDate = {{Start date|2020|10|23}}
|ShortSummary =
|EpisodeNumber = 3
|Title = Doubled Pawns
|DirectedBy = Scottസ്കോട്ട് Frankഫ്രാങ്ക്
|WrittenBy = Scottസ്കോട്ട് Frankഫ്രാങ്ക്
|OriginalAirDate = {{Start date|2020|10|23}}
|ShortSummary =
|EpisodeNumber = 4
|Title = Middle Game
|DirectedBy = Scottസ്കോട്ട് Frankഫ്രാങ്ക്
|WrittenBy = Scottസ്കോട്ട് Frankഫ്രാങ്ക്
|OriginalAirDate = {{Start date|2020|10|23}}
|ShortSummary =
|EpisodeNumber = 5
|Title = Fork
|DirectedBy = Scottസ്കോട്ട് Frankഫ്രാങ്ക്
|WrittenBy = Scottസ്കോട്ട് Frankഫ്രാങ്ക്
|OriginalAirDate = {{Start date|2020|10|23}}
|ShortSummary =
|EpisodeNumber = 6
|Title = Adjournment
|DirectedBy = Scottസ്കോട്ട് Frankഫ്രാങ്ക്
|WrittenBy = Scottസ്കോട്ട് Frankഫ്രാങ്ക്
|OriginalAirDate = {{Start date|2020|10|23}}
|ShortSummary =
|EpisodeNumber = 7
|Title = End Game
|DirectedBy = Scottസ്കോട്ട് Frankഫ്രാങ്ക്
|WrittenBy = Scottസ്കോട്ട് Frankഫ്രാങ്ക്
|OriginalAirDate = {{Start date|2020|10|23}}
|ShortSummary =
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3521975" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്