"സിറ്റേഷ്യൻ ജീവികളുടെ പട്ടിക" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

87,249 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  1 മാസം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
89 ഇനം [[Whale|തിമിംഗലങ്ങൾ]], [[Dolphin|ഡോൾഫിനുകൾ]], [[Porpoise|പോർപോയിസുകൾ]] എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു [[Infraorder|ഇൻഫ്രാ ഓർഡെറാണ്]] [[Cetacea|സിറ്റേഷ്യ]]. ഇവയെ [[Toothed whale|പല്ലുള്ള തിമിംഗലങ്ങൾ]] (Odontoceti) എന്നും [[Baleen whale|ബാലീൻ തിമിംഗലങ്ങൾ]] (Mysticeti) എന്നും രണ്ട് ഉപ വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. [[Eocene|ഈയസീൻ കാലഘട്ടത്തിൽ]] ഏകദേശം 26 മുതൽ 17 [[Mya (unit)|ദശലക്ഷം]] (mya) വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഇവ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളായി പരിണമിച്ചത്. <ref>{{cite book|url={{Google books|plainurl=yes|id=sD3NBQAAQBAJ |page=111}}|title=Reproductive Biology and Phylogeny of Cetaceans|last1=Jamieson|first1=Barrie G. M.|date=2016-04-19|publisher=CRC Press|isbn=978-1-4398-4257-7|editor1-last=Miller|editor1-first=Debra L.|series=Reproductive Biology and Phylogeny|volume=7|page=111}}</ref> .<ref name="ncbi.nlm.nih.gov">{{cite journal|title=The phylogeny of Cetartiodactyla: the importance of dense taxon sampling, missing data, and the remarkable promise of cytochrome b to provide reliable species-level phylogenies|journal=Mol Phylogenet Evol|year=2008|last1=Agnarsson|first1=I.|last2=May-Collado|first2=LJ.|volume=48|issue=3|pages=964–985|pmid=18590827|doi=10.1016/j.ympev.2008.05.046}}</ref><ref name="ReferenceB">{{cite journal|title=A complete phylogeny of the whales, dolphins and even-toed hoofed mammals – Cetartiodactyla|journal=Biol Rev Camb Philos Soc|year=2005|last1=Price|first1=SA.|last2=Bininda-Emonds|first2=OR.|last3=Gittleman|first3=JL.|volume=80|issue=3|pages=445–473|pmid=16094808|doi=10.1017/s1464793105006743|s2cid=45056197}}</ref><ref name="mbe.oxfordjournals.org">{{cite journal|title=Phylogenetic relationships of artiodactyls and cetaceans as deduced from the comparison of cytochrome b and 12S RNA mitochondrial sequences|journal=Molecular Biology and Evolution|year=1997|last1=Montgelard|first1=C.|last2=Catzeflis|first2=FM.|last3=Douzery|first3=E.|volume=14|issue=5|pages=550–559|pmid=9159933|doi=10.1093/oxfordjournals.molbev.a025792|doi-access=free}}</ref><ref name="plosone.org">{{cite journal|title=Relationships of Cetacea -Artiodactyla- Among Mammals: Increased Taxon Sampling Alters Interpretations of Key Fossils and Character Evolution|journal=PLOS ONE|volume=4|issue=9|pages=e7062|year=2009|last1=Spaulding|first1=M.|last2=O'Leary|first2=MA.|last3=Gatesy|first3=J.|doi=10.1371/journal.pone.0007062|pmid=19774069|bibcode=2009PLoSO...4.7062S|pmc=2740860}}</ref><ref name="Cetacean Species and Taxonomy">{{cite web|url=http://www.iucn-csg.org/index.php/taxonomy/|title=Cetacean Species and Taxonomy|accessdate=December 14, 2015|website=IUCN-SSC: Cetacean Specialist Group}}</ref>
 
== Mysticeti: baleen തിമിംഗലങ്ങൾ ==
{{Main|Baleen whale}}
The baleen തിമിംഗലങ്ങൾ, also called തിമിംഗലംbഒരു തിമിംഗലങ്ങൾ or great തിമിംഗലങ്ങൾ, form the [[parvorder]] Mysticeti. Baleen തിമിംഗലങ്ങൾ are characterized by having [[baleen]] plates for filter feeding and രണ്ട് blowholes.<ref>{{cite journal|last=Karlsen|first=K.|year=1962|title=Development of tooth germs and adjacent structures in the whalebone whale (''Balaenoptera physalus'')|journal=Hvalrådets Skrifter: Scientific Results of Marine Biological Research|volume=45|pages=1–56}}</ref>
 
=== Family Balaenidae: right തിമിംഗലങ്ങൾ ===
{{See also|Balaenidae}}
The family Balaenidae, the right തിമിംഗലങ്ങൾ, contains രണ്ട് genera and നാല് സ്പീഷീസ്. All right തിമിംഗലങ്ങൾ have no ventral grooves; a distinctive head shape with a strongly arched, narrow [[Rostrum (anatomy)|rostrum]], bowed lower jaw; lower lips that enfold the sides and front of the rostrum; and long, narrow, elastic baleen plates (up to nine times longer than wide) with fine baleen fringes.<ref name="Martin">{{cite book|title=Whales and Dolphins|last=Martin|first=Dr. Anthony R.|publisher=Salamander Books|year=1991|isbn=978-0-8160-3922-7|location=London}}</ref>
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center"
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Balaena]]''''' <small>[[Carl Linnaeus|Linnaeus]], [[10th edition of Systema Naturae|1758]]</small> – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |IUCN Red List നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |Global ജീവികളുടെ എണ്ണം estimate
! scope="col" |Range
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Bowhead whale|Bowhead തിമിംഗലം]]
|''Balaena mysticetus''
<small>[[Carl Linnaeus|Linnaeus]], [[10th edition of Systema Naturae|1758]]</small>
|{{IUCN status|LC|2467|1}}
|12,682–39,950
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Bowhead_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Bowhead whale range]]
|[[പ്രമാണം:Bowhead_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Bowhead whale size]]{{cvt|60|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:A_bowhead_whale_breaches_off_the_coast_of_western_Sea_of_Okhotsk_by_Olga_Shpak,_Marine_Mammal_Council,_IEE_RAS.jpg|194x194ബിന്ദു|Bowhead whale]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Eubalaena]]''''' <small>[[John Edward Gray|Gray]], 1864</small> – മൂന്ന് സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |IUCN Red List നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |Global ജീവികളുടെ എണ്ണം estimate
! scope="col" |Range
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[North Atlantic right whale|North Atlantic right തിമിംഗലം]]
|''Eubalaena glacialis''
<small>[[Johannes Peter Müller|Müller]], 1776</small>
|{{IUCN status|EN|41712|1}}
|300-350
|[[പ്രമാണം:Eubalaena_glacialis_range_map.png|150x150ബിന്ദു|North Atlantic right whale range]]
|[[പ്രമാണം:Right_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|North Atlantic right whale size]]{{cvt|40|–|80|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:Anim1750_-_Flickr_-_NOAA_Photo_Library.jpg|150x150ബിന്ദു|North Atlantic right whale]]
|-
|[[North Pacific right whale|North Pacific right തിമിംഗലം]]
|''Eubalaena japonica''
<small>[[Bernard Germain de Lacépède|Lacépède]], 1818</small>
|{{IUCN status|EN|41711|1}}
|404-2,108<ref>{{cite web|title=Recent data on the status of right whales in the NW Pacific Ocean|last1=Miyashita|first1=T|last2=Kato|first2=H|year=1998|website=International Whaling Commission|location=Cambridge, UK}}</ref>
|[[പ്രമാണം:Eubalaena_japonica_range_map.png|150x150ബിന്ദു|North Pacific right whale range]]
|[[പ്രമാണം:Right_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|North Pacific right whale size]]{{cvt|60|–|80|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:NoPacificRightWhale_Pitman_1.jpg|150x150ബിന്ദു|North Pacific right whale]]
|-
|[[Southern right whale|Southern right തിമിംഗലം]]
|''Eubalaena australis''
<small>[[Desmoulins]], 1822</small>
|{{IUCN status|LC|8153|1}}
|7,500
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Southern_Right_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Southern right whale range]]
|[[പ്രമാണം:Right_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Southern right whale size]]{{cvt|40|–|80|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:Southern_right_whale.jpg|225x225ബിന്ദു|Southern right whale]]
|}
</onlyinclude>
 
=== Family Balaenopteridae: rorquals ===
{{See also|Rorqual}}
Rorquals are the largest group of baleen തിമിംഗലങ്ങൾ, with nine സ്പീഷീസ് in രണ്ട് genera. They include the largest animal that has ever lived, the [[Blue whale|blue തിമിംഗലം]]. They take their name from a [[Norwegian language|Norwegian]] word meaning "furrow തിമിംഗലം": all members of the family have a series of longitudinal folds of skin running from below the mouth back to the [[navel]] (except the [[Sei whale|sei തിമിംഗലം]], which has shorter grooves). They allow the mouth to expand immensely when feeding.<ref>{{cite journal|last1=Goldbogen|first1=Jeremy A.|title=The Ultimate Mouthful: Lunge Feeding in Rorqual Whales|journal=American Scientist|date=2010|volume=98|issue=2|pages=124–131|doi=10.1511/2010.83.124|url=http://www.americanscientist.org/issues/pub/the-ultimate-mouthful-lunge-feeding-in-rorqual-whales}}</ref> All rorquals have these unique folds.<ref name="Martin" />
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center"
| colspan="100%" align="center" style="background-color:lightblue;" |Subfamily '''Balaenopteridae''' – ഒരു ജീനസ്, eight സ്പീഷീസ്
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Balaenoptera]]''''' – eight സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Blue whale|Blue തിമിംഗലം]]
|''Balaenoptera musculus''
<small>[[Carl Linnaeus|Linnaeus]], [[10th edition of Systema Naturae|1758]]</small>
|{{IUCN status|EN|2477|1}}
|10,000–25,000
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Blue_Whale.PNG|150x150ബിന്ദു|Blue whale range]]
|[[പ്രമാണം:Blue_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Blue whale size]]{{cvt|50|-|150|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:Anim1754_-_Flickr_-_NOAA_Photo_Library.jpg|150x150ബിന്ദു|Blue whale]]
|-
|[[Bryde's whale|Bryde's തിമിംഗലം]]
|''Balaenoptera brydei''
<small>Olsen, 1913</small>
|{{IUCN status|LC|2476|1}}
|90,000–100,000
|[[പ്രമാണം:Balaenoptera_brydei_range.png|150x150ബിന്ദു|Bryde's whale range]]
|[[പ്രമാണം:Bryde's_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Bryde's whale size]]{{cvt|14|–|30|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:Brydeswhale_sophiewebb-swfsc-star2006.jpg|150x150ബിന്ദു|Bryde's whale]]
|-
|[[Common minke whale|Common minke തിമിംഗലം]]
|''Balaenoptera acutorostrata''
<small>[[Bernard Germain de Lacépède|Lacépède]], 1804</small>
|{{IUCN status|LC|2474|1}}
|200,000
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Minke_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Common minke whale range]]
|[[പ്രമാണം:Minke_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Common minke whale size]]{{cvt|6|-|11|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:Minke_Whale_(NOAA).jpg|150x150ബിന്ദു|Common minke whale]]
|-
|[[Bryde's whale#Taxonomy|Eden's തിമിംഗലം]]{{efn|The [[Society for Marine Mammalogy]] considers Eden's whale a smaller morph of the more widespread Bryde's whale based on current research.<ref name=mammalogy />}}
|''Balaenoptera edeni''
<small>[[John Anderson (zoologist)|Anderson]], 1879</small>
|{{IUCN status|LC|2476|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Balaenoptera_brydei2_range.png|150x150ബിന്ദു|Eden's whale range]]
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Rorcual_Edeni.jpg|150x150ബിന്ദു|Eden's whale (illustration)]]
|-
|[[Fin whale|Fin തിമിംഗലം]]
|''Balaenoptera physalus''
<small>[[Carl Linnaeus|Linnaeus]], [[10th edition of Systema Naturae|1758]]</small>
|{{IUCN status|VU|2478|1}}
|100,000
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Fin_Whale.PNG|150x150ബിന്ദു|Fin whale range]]
|[[പ്രമാണം:Fin_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Fin whale size]]{{cvt|30|–|80|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:LMazzuca_Fin_Whale.jpg|150x150ബിന്ദു|Fin whale]]
|-
|[[Omura's whale|Omura's തിമിംഗലം]]
|''[[Balaenoptera omurai]]''
<small>Wada et al., 2003</small>
|{{IUCN status|DD|136623|1}}
|Unknown
|Unknown
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Balaenoptera_omurai,_Madagascar_-_Royal_Society_Open_Science_1.jpg|150x150ബിന്ദു|Omura's whale]]
|-
|[[Sei whale|Sei തിമിംഗലം]]
|''Balaenoptera borealis''
<small>[[René-Primevère Lesson|Lesson]], 1828</small>
|{{IUCN status|EN|2475|1}}
|57,000
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Sei_Whale.PNG|150x150ബിന്ദു|Sei whale range]]
|[[പ്രമാണം:Sei_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Sei whale size]]{{cvt|20|–|25|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:Sei_whale_mother_and_calf_Christin_Khan_NOAA.jpg|150x150ബിന്ദു|Sei whales]]
|-
|[[Antarctic minke whale|Antarctic minke തിമിംഗലം]]
|''Balaenoptera bonaerensis''
<small>[[Hermann Burmeister|Burmeister]], 1867</small>
|{{IUCN status|NT|2480|1}}
|515,000
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Antarctic_Minke_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Antarctic minke whale range]]
|[[പ്രമാണം:Minke_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Antarctic minke whale size]]{{cvt|6|-|10|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:Minke_whale_in_ross_sea.jpg|150x150ബിന്ദു|Antarctic minke whale]]
|-
| colspan="100%" align="center" style="background-color:lightblue;" |Subfamily '''[[Megapterinae]]''' – ഒരു ജീനസ്, ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Megaptera]]''''' <small>[[John Edward Gray|Gray]], 1846</small> – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Humpback whale|Humpback തിമിംഗലം]]
|''Megaptera novaeangliae''
<small>Borowski, 1781</small>
|{{IUCN status|LC|13006|1}}
|80,000
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Humpback_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Humpback whale range]]
|[[പ്രമാണം:Humpback_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Humpback whale size]]{{cvt|25|–|30|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:Humpback_Whale_underwater_shot.jpg|150x150ബിന്ദു|Humpback whale]]
|}
 
=== Family Cetotheriidae: pygmy right തിമിംഗലം ===
{{See also|Cetotheriidae}}
The pygmy right തിമിംഗലം shares several characteristics with the right തിമിംഗലങ്ങൾ, with the exception of having a dorsal fin. Also, pygmy right തിമിംഗലങ്ങൾ' heads are no more than ഒരു-നാല്th the വലിപ്പം of their bodies, whereas the right തിമിംഗലങ്ങൾ' heads are about ഒരു-third the വലിപ്പം of their bodies.<ref name="Martin" /> The pygmy right തിമിംഗലം is the only [[Extant taxon|extant member]] of its family.
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center"
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''Caperea''''' <small>[[John Edward Gray|Gray]], 1864</small> – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Pygmy right whale|Pygmy right തിമിംഗലം]]
|''Caperea marginata''
<small>[[John Edward Gray|Gray]], 1846</small>
|{{IUCN status|LC|3778|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Pygmy_Right_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Pygmy right whale range]]
|[[പ്രമാണം:Pygmy_right_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Pygmy right whale size]]{{cvt|3|-|3.5|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:Caperea_marginata_3.jpg|150x150ബിന്ദു|Pygmy right whale (illustration)]]
|}
 
=== Family Eschrichtiidae: gray തിമിംഗലം ===
{{See also|Eschrichtiidae}}
Eschrichtiidae only has ഒരു living member: the gray തിമിംഗലം. It is the only [[benthic]] feeding baleen തിമിംഗലം, filtering small organisms from the mud of shallow seas. They also have a gestation period of over a year, which is unusual for baleen തിമിംഗലങ്ങൾ.<ref name="Martin" />
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center"
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''Eschrichtius''''' – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Gray whale|Gray തിമിംഗലം]]
|''Eschrichtius robustus''
<small>Lilljeborg, 1861</small>
|{{IUCN status|LC|8097|1}}
|26,000
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Gray_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Gray whale range]]
|[[പ്രമാണം:Gray_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Gray whale size]]{{cvt|15|–|40|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:Eschrichtius_robustus_01.jpg|150x150ബിന്ദു|Gray whale]]
|}
 
== Odontoceti: toothed തിമിംഗലങ്ങൾ ==
{{Main|Toothed whale}}
The toothed തിമിംഗലങ്ങൾ (parvorder Odontoceti), as the name suggests, are characterized by having teeth (rather than [[baleen]]). Toothed തിമിംഗലങ്ങൾ are active hunters, feeding on [[fish]], [[squid]], and in some cases other [[Marine mammal|marine mammals]].<ref>{{cite book|url=https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RD-1991-001.pdf|title=Dolphins, Porpoises, and Whales of the World: the IUCN Red Data Book|last1=Klinowska|first1=M.|last2=Cooke|first2=J.|publisher=IUCN Publications|year=1991|isbn=978-2-88032-936-5|location=Columbia University Press, NY}}</ref>
 
=== Family Delphinidae: oceanic ഡോൾഫിനുകൾ ===
{{See also|Delphinidae}}
Oceanic ഡോൾഫിനുകൾ are the members of the family Delphinidae. As the name implies, they tend to be found in the open seas, unlike the [[River dolphin|river ഡോൾഫിനുകൾ]], although a few സ്പീഷീസ് such as the [[Irrawaddy dolphin|Irrawaddy ഡോൾഫിൻ]] are coastal or riverine.
 
The Delphinidae are characterized by having distinct [[Beak|beaks]] (unlike the Phocoenidae), രണ്ട് or more fused cervical vertebrae and 20 or more pairs of teeth in their upper jaws. Nഒരു is more than 4&nbsp;m long.<ref name="Martin" />
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center"
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Cephalorhynchus]]''''' <small>[[John Edward Gray|Gray]], 1846</small> – നാല് സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Chilean dolphin|Chilean ഡോൾഫിൻ]]
|''Cephalorhynchus eutropia''
<small>[[John Edward Gray|Gray]], 1846</small>
|{{IUCN status|NT|4160|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Chilean_Dolphin.PNG|188x188ബിന്ദു|Chilean dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Chilean_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Chilean dolphin size]]{{cvt|60|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Tonino.jpg|150x150ബിന്ദു|Chilean dolphin]]
|-
|[[Commerson's dolphin|Commerson's ഡോൾഫിൻ]]
|''Cephalorhynchus commersonii''
<small>[[Bernard Germain de Lacépède|Lacépède]], 1804</small>
|{{IUCN status|LC|4159|1}}
|3,400
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Commerson's_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|Commerson's dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Commerson's_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Commerson's dolphin size]]{{cvt|35|–|60|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Commdolph01.jpg|150x150ബിന്ദു|Commerson's dolphin]]
|-
|[[Heaviside's dolphin|Heaviside's ഡോൾഫിൻ]]
|''Cephalorhynchus heavisidii''
<small>[[John Edward Gray|Gray]], 1828</small>
|{{IUCN status|NT|4161|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Heaviside's_Dolphin.PNG|170x170ബിന്ദു|Heaviside's dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Heaviside's_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Heaviside's dolphin size]]{{cvt|40|–|75|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Heaviside-Delphin.jpg|150x150ബിന്ദു|Heaviside's dolphin]]
|-
|[[Hector's dolphin|Hector's ഡോൾഫിൻ]]
|''Cephalorhynchus hectori''
<small>Van Beneden, 1881</small>
|{{IUCN status|EN|4162|1}} (subസ്പീഷീസ് ''[[Māui dolphin|Māui ഡോൾഫിൻ]]'' {{IUCN status|CR|39427|1}})
|12,000–18,500 (subസ്പീഷീസ് ''Māui ഡോൾഫിൻ'' 57–75 in 2016)
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Hector's_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|Hector's dolphin range (Maui's dolphin in green)]]
|[[പ്രമാണം:Hector's_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Hector's dolphin size]]{{cvt|35|–|60|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Hectors_Dolphin.jpg|150x150ബിന്ദു|Hector's dolphin]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Delphinus (genus)|Delphinus]]''''' – മൂന്ന് സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Common dolphin#Differentiating species|Arabian common ഡോൾഫിൻ]]{{efn|As of August 2018, the Arabian common dolphin is considered a subspecies of the common dolphin by the [[Society for Marine Mammalogy]]<ref name="mammalogy">{{cite web |url=https://www.marinemammalscience.org/species-information/list-marine-mammal-species-subspecies/|title=List of Marine Mammal Species and Subspecies|date=May 2016 |publisher=[[Society for Marine Mammalogy]] |accessdate=16 April 2017}}</ref>}}
|''Delphinus tropicalis''
<small>van Bree, 1971</small>
|{{IUCN status|NE}}
|Unknown
|
|[[പ്രമാണം:Delphinus_tropicalis_size.svg|150x150ബിന്ദു|Arabian common dolphin size]]65–105&nbsp;kg
|[[പ്രമാണം:Dolphins_Oman-2.jpg|150x150ബിന്ദു|Arabian common dolphin]]
|-
|[[Long-beaked common dolphin|Long-beaked common ഡോൾഫിൻ]]{{efn|As of August 2018, the [[Society for Marine Mammalogy]] considers the long-beaked common dolphin as an ecologically-induced form of the short-beaked dolphin based on molecular evidence. The Eastern North Pacific long-beaked dolphin population may be a unique species ''D. bairdii''<ref name=mammalogy />}}
|''Delphinus capensis''
<small>[[John Edward Gray|Gray]], 1828</small>
|{{IUCN status|DD|6337|1}}
|Unknown {{efn|The total population is unknown but numbers in the hundreds of thousands}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Long-beaked_Common_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|Long-beaked common dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Common_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Long-beaked common dolphin size]]{{cvt|80|–|150|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Delphinus_capensis.JPG|150x150ബിന്ദു|Long-beaked common dolphin]]
|-
|[[Short-beaked common dolphin|Short-beaked common ഡോൾഫിൻ]]
|''Delphinus delphis''
<small>[[Carl Linnaeus|Linnaeus]], [[10th edition of Systema Naturae|1758]]</small>
|{{IUCN status|LC|6336|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Short-beaked_Common_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|Short-beaked common dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Common_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Short-beaked common dolphin size]]{{cvt|70|–|110|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Delphinus_delphis_with_calf.jpg|150x150ബിന്ദു|Short-beaked common dolphin]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Feresa]]''''' – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Pygmy killer whale|Pygmy killer തിമിംഗലം]]
|''Feresa attenuata''
<small>[[John Edward Gray|Gray]], 1875</small>
|{{IUCN status|LC|8551|1}}
|Unknown {{efn|The only population estimate is of 38,900 individuals in the eastern tropical Pacific Ocean}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Pygmy_Killer_Whale.PNG|150x150ബിന്ദു|Pygmy killer whale range]]
|[[പ്രമാണം:Pygmy_killer_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Pygmy killer whale size]]{{cvt|160|–|350|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Feresa_attenuata.jpg|150x150ബിന്ദു|Pygmy killer whale]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Globicephala]]''''' – രണ്ട് സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Long-finned pilot whale|Long-finned pilot തിമിംഗലം]]
|''Globicephala melas''
<small>[[Thomas Stewart Traill|Traill]], 1809</small>
|{{IUCN status|LC|9250|1}}
|Unknown {{efn|Total population is not known. There are estimated to be in excess of 200,000 in the Southern Ocean. The North Atlantic population is not known}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Long-finned_Pilot_Whale.PNG|150x150ബിന്ദു|Long-finned pilot whale range]]
|[[പ്രമാണം:Long-finned_pilot_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Long-finned pilot whale size]]{{cvt|3|-|3.5|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:Pilot_Whale.JPG|150x150ബിന്ദു|Long-finned pilot whale]]
|-
|[[Short-finned pilot whale|Short-finned pilot തിമിംഗലം]]
|''Globicephala macrorhynchus''
<small>[[John Edward Gray|Gray]], 1846</small>
|{{IUCN status|LC|9249|1}}
|Unknown {{efn|Total population not known. There are 150,000 individuals in the eastern tropical Pacific Ocean. There are estimated to be more than 30,000 animals in the western Pacific, off the coast of Japan}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Short-finned_Pilot_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Short-finned pilot whale range]]
|[[പ്രമാണം:Short-finned_pilot_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Short-finned pilot whale size]]{{cvt|1|–|3|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:Globicephala_macrorhynchus.jpg|150x150ബിന്ദു|Short-finned pilot whale]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Grampus (genus)|Grampus]]''''' – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Risso's dolphin|Risso's ഡോൾഫിൻ]]
|''Grampus griseus''
<small>[[Georges Cuvier|G. Cuvier]], 1812</small>
|{{IUCN status|LC|9461|1}}
|Unknown {{efn|The population around the continental shelf of the United States has been recorded to be in excess of 60,000. In the Pacific, a census recorded 175,000 individuals in eastern tropical waters and 85,000 in the west. No global estimate of population exists}}
|[[പ്രമാണം:Grampus_griseus_distribution.png|150x150ബിന്ദു|Risso's dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Risso's_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Risso's dolphin size]]{{cvt|300|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Risso's_dolphin.jpg|150x150ബിന്ദു|Risso's dolphin]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Lagenodelphis]]''''' – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Fraser's dolphin|Fraser's ഡോൾഫിൻ]]
|''Lagenodelphis hosei''
<small>[[Louis Fraser|Fraser]], 1956</small>
|{{IUCN status|LC|11140|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Fraser'sDolphin.png|150x150ബിന്ദു|Fraser's dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Fraser's_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Fraser's dolphin size]]{{cvt|209|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Fraser_s_group.jpg.jpeg|150x150ബിന്ദു|Fraser's dolphin]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Lagenorhynchus]]''''' <small>[[John Edward Gray|Gray]], 1846</small> – six സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Atlantic white-sided dolphin|Atlantic white-sided ഡോൾഫിൻ]]
|''Lagenorhynchus acutus''
<small>[[John Edward Gray|Gray]], 1828</small>
|{{IUCN status|LC|11141|1}}
|200,000 – 300,000
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Atlantic_White-sided_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|Atlantic white-sided dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Atlantic_white-sided_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Atlantic white-sided dolphin size]]{{cvt|235|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Anim1135_-_Flickr_-_NOAA_Photo_Library.jpg|150x150ബിന്ദു|Atlantic white-sided dolphin]]
|-
|[[Dusky dolphin|Dusky ഡോൾഫിൻ]]
|''Lagenorhynchus obscurus''
<small>[[John Edward Gray|Gray]], 1828</small>
|{{IUCN status|LC|11146|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Dusky_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|Dusky dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Dusky_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Dusky dolphin size]]{{cvt|100|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:DuskyDolphin.jpg|150x150ബിന്ദു|Dusky dolphin]]
|-
|[[Hourglass dolphin|Hourglass ഡോൾഫിൻ]]
|''Lagenorhynchus cruciger''
<small>[[Jean René Constant Quoy|Quoy]] & [[Joseph Paul Gaimard|Gaimard]], 1824</small>
|{{IUCN status|LC|11144|1}}
|140,000
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Hourglass_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|Hourglass dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Hourglass_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Hourglass dolphin size]]{{cvt|90|–|120|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Hourglas_dolphin.jpg|150x150ബിന്ദു|Hourglass dolphin]]
|-
|[[Pacific white-sided dolphin|Pacific white-sided ഡോൾഫിൻ]]
|''Lagenorhynchus obliquidens''
<small>[[Gill (taxonomy)|Gill]], 1865</small>
|{{IUCN status|LC|11145|1}}
|1,000,000
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Pacific_White-sided_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|Pacific white-sided dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Pacific_white-sided_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Pacific white-sided dolphin size]]{{cvt|85|–|150|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Pacific_white_side_dolphin.jpg|150x150ബിന്ദു|Pacific white-sided dolphin]]
|-
|[[Peale's dolphin|Peale's ഡോൾഫിൻ]]
|''Lagenorhynchus australis''
<small>[[Titian Peale|Peale]], 1848</small>
|{{IUCN status|LC|11143|1}}
|Unknown {{efn|Total population unknown but thought to be locally common – it is the most common dolphin found around the Falkland Islands}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Black-chinned_Dolphin.PNG|174x174ബിന്ദു|Peale's dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Peale's_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Peale's dolphin size]]{{cvt|115|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Lagenorhynchus_australis.jpg|150x150ബിന്ദു|Peale's dolphin]]
|-
|[[White-beaked dolphin|White-beaked ഡോൾഫിൻ]]
|''Lagenorhynchus albirostris''
<small>[[John Edward Gray|Gray]], 1846</small>
|{{IUCN status|LC|11142|1}}
|100,000 {{efn|Estimates of various stocks throughout the North Atlantic give an overall value into the high tens or low hundreds of thousands}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_White-beaked_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|White-beaked dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:White-beaked_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|White beaked dolphin size]]{{cvt|180|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:White_beaked_dolphin.jpg|150x150ബിന്ദു|White-beaked dolphin]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Lissodelphis]]''''' – രണ്ട് സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Northern right whale dolphin|Northern right തിമിംഗലം ഡോൾഫിൻ]]
|''Lissodelphis borealis''
<small>[[Titian Peale|Peale]], 1848</small>
|{{IUCN status|LC|12125|1}}
|400,000 {{efn|Varying population estimates for areas around California and the North Pacific give a total of up to 400,000}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Northern_Right_Whale_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|Northern right whale dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Northern_right_whale_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Northern right whale dolphin size]]{{cvt|115|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Anim1749_-_Flickr_-_NOAA_Photo_Library.jpg|150x150ബിന്ദു|Northern right whale dolphin]]
|-
|[[Southern right whale dolphin|Southern right തിമിംഗലം ഡോൾഫിൻ]]
|''Lissodelphis peronii''
<small>[[Bernard Germain de Lacépède|Lacépède]], 1804</small>
|{{IUCN status|LC|12126|1}}
|Unknown {{efn|Surveys suggest this is the most common dolphin off of Chilean waters}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Southern_Right_Whale_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|Southern right whale dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Southern_right_whale_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Southern right whale dolphin size]]{{cvt|60|–|100|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Anim0796_-_Flickr_-_NOAA_Photo_Library.jpg|150x150ബിന്ദു|Southern right whale dolphin]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Orcaella]]''''' <small>[[John Edward Gray|Gray]], 1866</small> – രണ്ട് സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Australian snubfin dolphin|Australian snubfin ഡോൾഫിൻ]]
|''Orcaella heinsohni''
<small>Beasley, Robertson & Arnold, 2005</small>
|{{IUCN status|VU|136315|1}}
|9,000 - 10,000
|[[പ്രമാണം:Orcaella_heinsohni_range.png|150x150ബിന്ദു|Australian snubfin dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Orcaella_heinsohni_size.svg|150x150ബിന്ദു|Australian snubfin dolphin size]]{{cvt|130|–|145|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Snubfin-3.jpg|150x150ബിന്ദു|Australian snubfin dolphin]]
|-
|[[Irrawaddy dolphin|Irrawaddy ഡോൾഫിൻ]]
|''Orcaella brevirostris''
<small>[[John Edward Gray|Gray]], 1866</small>
|{{IUCN status|EN|15419|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Irrawaddy_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|Irrawaddy dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Irrawaddy_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Irrawaddy dolphin size]]{{cvt|130|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:DKoehl_Irrawaddi_Dolphin_jumping.jpg|150x150ബിന്ദു|Irrawaddy dolphin]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Orcinus]]''''' – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Orca]]
|''Orcinus orca''
<small>[[Carl Linnaeus|Linnaeus]], [[10th edition of Systema Naturae|1758]]</small>
|{{IUCN status|DD|15421|1}}
|100,000 {{efn|Local estimates include 70–80,000 in the Antarctic, 8,000 in the tropical Pacific (although tropical waters are not the orca's preferred environment, the sheer size of this area — 19 million square kilometres — means there are thousands of orcas), up to 2,000 off Japan, 1,500 off the cooler northeast Pacific and 1,500 off Norway}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Orca.PNG|150x150ബിന്ദു|Killer whale range]]
|[[പ്രമാണം:Orca_size-2.svg|150x150ബിന്ദു|Killer whale size]]{{cvt|4.5|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:Killerwhales_jumping.jpg|150x150ബിന്ദു|Killer whale]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Peponocephala]]''''' – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Melon-headed whale|Melon-headed തിമിംഗലം]]
|''Peponocephala electra''
<small>[[John Edward Gray|Gray]], 1846</small>
|{{IUCN status|LC|16564|1}}
|Unknown {{efn|Estimates for eastern tropical Pacific are 45,000 and another recent survey estimates population to be 1,200 for the eastern Sulu Sea, no global estimate is known}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Melon-headed_Whale.PNG|150x150ബിന്ദു|Melon-headed whale range]]
|[[പ്രമാണം:Melon-headed_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Melon-headed whale size]]{{cvt|225|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Peponocephala_electra_Mayotte.jpg|150x150ബിന്ദു|Melon-headed whale]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Pseudorca]]''''' – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[False killer whale|False killer തിമിംഗലം]]
|''Pseudorca crassidens''
<small>[[Richard Owen|Owen]], 1846</small>
|{{IUCN status|NT|18596|1}}
|Unknown {{efn|The total population is unknown. The eastern Pacific was estimated to have in excess of 40,000 individuals and is probably the home of the largest grouping}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_False_Killer_Whale.svg|150x150ബിന്ദു|False killer whale range]]
|[[പ്രമാണം:False_killer_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|False killer whale size]]{{cvt|1.5-2|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:False_killer_whale_890002.jpg|150x150ബിന്ദു|False killer whale]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Sousa (genus)|Sousa]]''''' – നാല് സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Atlantic humpback dolphin|Atlantic humpback ഡോൾഫിൻ]]
|''Sousa teuszi''
<small>Kükenthal, 1892</small>
|{{IUCN status|CR|20425|1}}
|1,500
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Atlantic_Humpback_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|Atlantic humpback dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Humpback_dolphins_size.svg|150x150ബിന്ദു|Atlantic humpback dolphin size]]{{cvt|100|–|150|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Sousa_teuszii1.jpg|150x150ബിന്ദു|Atlantic humpback dolphin]]
|-
|[[Australian humpback dolphin|Australian humpback ഡോൾഫിൻ]]
|''Sousa sahulensis''
<small>Jefferson & Rosenbaum, 2014</small>
|{{IUCN status|VU|82031667|1}}
|10,000
|
|
|[[പ്രമാണം:Australian_humpback_dolphins,_Tin_Can_Bay,_2016.jpg|150x150ബിന്ദു|Australian humpback dolphin]]
|-
|[[Indian Ocean humpback dolphin|Indian Ocean humpback ഡോൾഫിൻ]]
|''Sousa plumbea''
<small>[[Georges Cuvier|Cuvier]], 1829</small>
|{{IUCN status|EN|82031633|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Indian_Humpback_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|Indian humpback dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Humpback_dolphins_size.svg|150x150ബിന്ദു|Indian humpback dolphin size]]
|[[പ്രമാണം:Dolphin-Musandam_2.jpg|150x150ബിന്ദു|Indian humpback dolphin]]
|-
|[[Indo-Pacific humpback dolphin|Indo-Pacific humpback ഡോൾഫിൻ]]
|''Sousa chinensis''
<small>[[Pehr Osbeck|Osbeck]], 1765</small>
|{{IUCN status|VU|82031425|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Pacific_Humpback_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|Pacific humpback dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Humpback_dolphins_size.svg|150x150ബിന്ദു|Pacific humpback dolphin size]]{{cvt|250|–|280|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Pink_Dolphin.JPG|150x150ബിന്ദു|Pacific humpback dolphin]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Sotalia]]''''' – രണ്ട് സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Guiana dolphin|Guiana ഡോൾഫിൻ]]
|''Sotalia guianensis''
<small>[[Van Bénéden|Bénéden]], 1864</small>
|{{IUCN status|NT|181359|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Tucuxi.png|150x150ബിന്ദു|Costero range]]<small>Solid color</small>
|[[പ്രമാണം:Tucuxi_size.svg|150x150ബിന്ദു|Costero size]]{{cvt|35|–|45|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Delfin_en_el_parque_Nacional_Mochima.jpg|150x150ബിന്ദു|Costero]]
|-
|[[Tucuxi]]
|''Sotalia fluviatilis''
<small>[[Paul Gervais|Gervais]] & Deville, 1853</small>
|{{IUCN status|DD|190871|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Tucuxi.png|150x150ബിന്ദു|Tucuxi range]]<small>Hashed color</small>
|[[പ്രമാണം:Tucuxi_size.svg|150x150ബിന്ദു|Tucuxi size]]{{cvt|35|–|45|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:DELFIN_DEL_ORINOCO2.JPG|150x150ബിന്ദു|Tucuxi]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Stenella]]''''' <small>[[John Edward Gray|Gray]], 1866</small> – five സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Atlantic spotted dolphin|Atlantic spotted ഡോൾഫിൻ]]
|''Stenella frontalis''
<small>[[Georges Cuvier|Cuvier]], 1829</small>
|{{IUCN status|LC|20732|1}}
|100,000
|[[പ്രമാണം:Verbreitungsgebiet_des_Zügeldelfins_Stenella_frontalis.PNG|150x150ബിന്ദു|Atlantic spotted dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Atlantic_spotted_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Atlantic spotted dolphin size]]100&nbsp;kg
|[[പ്രമാണം:Atlantic_spotted_dolphin_(Stenella_frontalis)_NOAA.jpg|150x150ബിന്ദു|Atlantic spotted dolphin]]
|-
|[[Clymene dolphin|Clymene ഡോൾഫിൻ]]
|''Stenella clymene''
<small>[[John Edward Gray|Gray]], 1846</small>
|{{IUCN status|LC|20730|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Clymene_Dolphin.png|150x150ബിന്ദു|Clymene dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Clymene_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Clymene dolphin size]]{{cvt|75|–|80|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Clymenes.jpg|150x150ബിന്ദു|Clymene dolphin]]
|-
|[[Pantropical spotted dolphin|Pantropical spotted ഡോൾഫിൻ]]
|''Stenella attenuata''
<small>[[John Edward Gray|Gray]], 1846</small>
|{{IUCN status|LC|20729|1}}
|3,000,000
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Pantropical_Spotted_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|Pantropical spotted dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Pantropical_spotted_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Pantropical spotted dolphin size]]{{cvt|100|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Schlankdelfin.jpg|150x150ബിന്ദു|Pantropical spotted dolphin]]
|-
|[[Spinner dolphin|Spinner ഡോൾഫിൻ]]
|''Stenella longirostris''
<small>[[John Edward Gray|Gray]], 1828</small>
|{{IUCN status|LC|20733|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Spinner_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|Spinner dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Spinner_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Spinner dolphin size]]{{cvt|90|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Spinner_dolphins.jpg|150x150ബിന്ദു|Spinner dolphin]]
|-
|[[Striped dolphin|Striped ഡോൾഫിൻ]]
|''Stenella coeruleoalba''
<small>[[Franz Meyen|Meyen]], 1833</small>
|{{IUCN status|LC|20731|1}}
|2,000,000
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Striped_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|Striped dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Striped_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Striped dolphin size]]{{cvt|100|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Stenella_coeruleoalba-cropped.jpg|150x150ബിന്ദു|Striped dolphin]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Steno (genus)|Steno]]''''' – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Rough-toothed dolphin|Rough-toothed ഡോൾഫിൻ]]
|''Steno bredanensis''
<small>[[Rene Primevere Lesson|Lesson]], 1828</small>
|{{IUCN status|LC|20738|1}}
|150,000
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Rough-toothed_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|Rough-toothed dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Rough-toothed_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Rough-toothed dolphin size]]{{cvt|100|–|135|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Rough_toothed_dolphin.jpg|150x150ബിന്ദു|Rough-toothed dolphin]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Tursiops]]''''' – മൂന്ന് സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Burrunan dolphin|Burrunan ഡോൾഫിൻ]]{{efn|As of August 2018, the [[Society for Marine Mammalogy]] does not consider the Burrunan dolphin a distinct species due to problematic methodology in the study proposing its classification. The organization recommends further study to determine its validity.<ref name=mammalogy />}}
|''Tursiops australis''<small>[[Kate Charlton-Robb|Charlton-Robb]], 2011</small>
|{{IUCN status|NE}}
|Unknown
|
|
|[[പ്രമാണം:Burrunan_Dolphin_(Tursiops_australis)-B.png|150x150ബിന്ദു|Burrunan dolphin]]
|-
|[[Common bottlenose dolphin|Common bottlenose ഡോൾഫിൻ]]
|''Tursiops truncatus''
<small>[[George Montagu (biologist)|Montagu]], 1821</small>
|{{IUCN status|LC|22563|1}}
|600,000<ref>{{cite web|url=https://www.worldwildlife.org/species/common-bottlenose-dolphin|title=Common Bottlenose Dolphin|accessdate=2019-05-13|work=WWF}}</ref>
|[[പ്രമാണം:Cypron-Range_Tursiops_truncatus.svg|150x150ബിന്ദു|Common bottlenose dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Bottlenose_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Common bottlenose dolphin size]]{{cvt|150|–|650|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Tursiops_truncatus_01.jpg|150x150ബിന്ദു|Common bottlenose dolphin]]
|-
|[[Indo-Pacific bottlenose dolphin|Indo-Pacific bottlenose ഡോൾഫിൻ]]
|''Tursiops aduncus''
<small>Ehrenberg, 1833</small>
|{{IUCN status|DD|41714|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Bottlenose_Dolphin.png|150x150ബിന്ദു|Indo-Pacific dolphin range]]
|230&nbsp;kg
|[[പ്രമാണം:Tursiops_aduncus.JPG|150x150ബിന്ദു|Indo-Pacific dolphin]]
|-
|}
 
=== Family Monodontidae: narwhal and beluga ===
{{See also|Monodontidae}}
The Monodontidae lack dorsal fins, which have been replaced by tough, fibrous ridges just behind the midpoints of their bodies and are probably an adaptation to swimming under ice, as both do in their [[Arctic]] habitat. The [[Flipper (anatomy)|flippers]] are small, rounded and tend to curl up at the ends in adulthood. All, or almost all, the cervical vertebrae are unfused, allowing their heads to be turned independently of their bodies.<ref name="Martin" />
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center"
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Delphinapterus]]''''' – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Beluga whale|Beluga]]
|''Delphinapterus leucas''
<small>[[Peter Simon Pallas|Pallas]], 1776</small>
|{{IUCN status|LC|6335|1}}
|100,000 {{efn|There are estimated to be 40,000 individuals in the [[Beaufort Sea]], 25,000 in [[Hudson Bay]], 18,000 in the [[Bering Sea]] and 28,000 in the Canadian High Arctic. The population in the St. Lawrence estuary is estimated to be around [https://web.archive.org/web/20051026124931/http://www.wdcs.org/dan/publishing.nsf/allweb/1B8A4EB4B9FA1BBF80256D11004B2EA2 1000]}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Beluga.png|150x150ബിന്ദു|Beluga whale range]]
|[[പ്രമാണം:Beluga_size.svg|150x150ബിന്ദു|Beluga whale size]]{{cvt|1.5|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:Belugawhale_MMC.jpg|150x150ബിന്ദു|Beluga whale]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Monodon]]''''' – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Narwhal]]
|''Monodon monoceros''
<small>[[Carl Linnaeus|Linnaeus]], [[10th edition of Systema Naturae|1758]]</small>
|{{IUCN status|LC|13704|1}}
|25,000 {{efn|Aerial surveys suggest a population of around 20,000 individuals. When submerged animals are also taken into account, the true figure may be in excess of 25,000}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Narwhal.png|150x150ബിന്ദു|Narwhal range]]
|[[പ്രമാണം:Narwhal_size.svg|150x150ബിന്ദു|Narwhal size]]{{cvt|900|-|1,500|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Pod_Monodon_monoceros.jpg|150x150ബിന്ദു|Narwhal pod]]
|-
|}
 
=== Family Kogiidae: dwarf and pygmy sperm തിമിംഗലങ്ങൾ ===
{{See also|Kogiidae}}
The dwarf and pygmy sperm തിമിംഗലങ്ങൾ resemble sperm തിമിംഗലങ്ങൾ, but are far smaller. They have blunt, squarish heads with narrow, underslung jaws; the flippers are set far forward, close to the head and their dorsal fins are set far back down the body.<ref>{{cite journal|last1=Huggenberger|first1=S.|last2=Leidenberger|first2=S.|last3=Oelschläger|first3=H. H. A.|title=Asymmetry of the nasofacial skull in toothed whales (Odontoceit)|journal=Journal of Zoology|date=December 13, 2016|volume=302|issue=1|pages=15–23|doi=10.1111/jzo.12425}}</ref> They c
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center"
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Kogia]]''''' – രണ്ട് സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Dwarf sperm whale|Dwarf sperm തിമിംഗലം]]
|''Kogia sima''
<small>[[Richard Owen|Owen]], 1866</small>
|{{IUCN status|DD|11048|1}}
|Unknown {{efn|No global population estimates have been made. One survey estimated a population of about 11,000 in the eastern Pacific}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Dwarf_Sperm_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Dwarf sperm whale range]]
|[[പ്രമാണം:Dwarf_sperm_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Dwarf sperm whale size]]{{cvt|250|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Kogia_sima.jpg|150x150ബിന്ദു|Dwarf sperm whale (reconstruction)]]
|-
|[[Pygmy sperm whale|Pygmy sperm തിമിംഗലം]]
|''Kogia breviceps''
<small>[[Henri Marie Ducrotay de Blainville|Blainville]], 1838</small>
|{{IUCN status|DD|11047|1}}
|Unknown {{efn|No global population estimates have been made. One survey estimated a population of about 11,000 in the eastern Pacific}}
|[[പ്രമാണം:Kogia_breviceps_range.png|150x150ബിന്ദു|Pygmy sperm whale range]]
|[[പ്രമാണം:Pygmy_sperm_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Pygmy sperm whale size]]{{cvt|400|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Kogia_breviceps.jpg|150x150ബിന്ദു|Pygmy sperm whale]]
|}
 
=== Family Phocoenidae: porpoises ===
{{See also|Phocoenidae}}
Porpoises are small cetaceans of the family Phocoenidae. They are distinct from ഡോൾഫിനുകൾ, although the word "porpoise" has been used to refer to any small ഡോൾഫിൻ, especially by sailors and fishermen. The most obvious visible differences between the രണ്ട് groups are that porpoises have a less pronounced beak, and have spade-shaped teeth as opposed to conical.<ref>{{cite web|url=https://oceanservice.noaa.gov/facts/dolphin_porpoise.html|title=What's the difference between dolphins and porpoises?|accessdate=5 December 2019|publisher=[[National Oceanic and Atmospheric Administration]]}}</ref>
 
Porpoises, divided into seven സ്പീഷീസ്, live in all oceans, mostly near the shore.
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center"
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Neophocaena]]''''' – രണ്ട് സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Finless porpoise|Indo-Pacific finless porpoise]]
|''Neophocaena phocaenoides''
<small>[[Georges Cuvier|Cuvier]], 1829</small>
|{{IUCN status|VU|198920|1}}{{efn|There is not enough data to place finless porpoises on the endangered species list}}
|Unknown {{efn|There are no good estimates of the animals' abundance. However a comparison of two surveys, one from the late 1970s and the other from 1999/2000 shows a decline in population and distribution}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Finless_Porpoise.PNG|150x150ബിന്ദു|Indo-pacific finless porpoise range]]
|[[പ്രമാണം:Finless_porpoise_size.svg|150x150ബിന്ദു|Indo-pacific finless porpoise size]]{{cvt|30|–|45|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:NeophocaenaPhocaenoides.JPG|150x150ബിന്ദു|Indo-pacific finless porpoise (skeleton)]]
|-
|[[Narrow-ridged finless porpoise]]
|''Neophocaena asiaeorientalis''
<small>[[Georges Cuvier|Cuvier]], 1829</small>
|{{IUCN status|EN|41754|1}}{{efn|In China, they are endangered. Their propensity for staying close to shore places them in great danger from fishing}}
|1,000
|[[പ്രമാണം:江豚的分布.svg|150x150ബിന്ദു|Narrow-ridged finless porpoise range (red color)]]
|[[പ്രമാണം:Finless_porpoise_size.svg|150x150ബിന്ദു|Finless porpoise size]]{{cvt|30|–|45|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Neophocaena_phocaenoides_-Miyajima_Aquarium_-Japan-8a.jpg|150x150ബിന്ദു|Narrow-ridged finless porpoise]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Phocoena]]''''' – നാല് സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Burmeister's porpoise]]
|''Phocoena spinipinnis''
<small>[[Hermann Burmeister|Burmeister]], 1865</small>
|{{IUCN status|NT|17029|1}}
|Unknown {{efn|There are no quantitative data on abundance}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Burmeister's_Porpoise.PNG|195x195ബിന്ദു|Burmeister's porpoise range]]
|[[പ്രമാണം:Burmeister's_porpoise_size.svg|150x150ബിന്ദു|Burmeister's porpoise size]]{{cvt|50|–|75|kg|lbs}}
|''(cetacean needed)''
|-
|[[Harbour porpoise]]
|''Phocoena phocoena''
<small>[[Carl Linnaeus|Linnaeus]], [[10th edition of Systema Naturae|1758]]</small>
|{{IUCN status|LC|17027|1}}
|700,000 <ref>{{cite book|title=Encyclopedia of Marine Mammals|last1=Bjorge|first1=Arne|last2=A Tolley|first2=Krystal|year=2008|editor1=William F. Perrin|pages=530–532|chapter=Harbor porpoise ''Phocoena phocoena''|editor2=Bernd Wursig|editor3=J. G.M. Thewissen}}</ref>
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Harbour_Porpoise.PNG|150x150ബിന്ദു|Harbour porpoise range]]
|[[പ്രമാണം:Harbour_porpoise_size.svg|150x150ബിന്ദു|Harbour porpoise size]]75&nbsp;kg
|[[പ്രമാണം:Ecomare_-_bruinvis_Berend_(berend3).jpg|150x150ബിന്ദു|Harbour porpoise]]
|-
|[[Spectacled porpoise]]
|''Phocoena dioptrica''
<small>Lahille, 1912</small>
|{{IUCN status|LC|41715|1}}
|Unknown {{efn|Nothing is known of the abundance of this porpoise. It was the most commonly encountered species during preliminary beach surveys undertaken on [[Tierra del Fuego]]}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Spectacled_Porpoise.PNG|150x150ബിന്ദു|Spectacled porpoise range]]
|[[പ്രമാണം:Spectacled_porpoise_size.svg|150x150ബിന്ദു|Spectacled porpoise size]]{{cvt|60|–|84|kg|lbs}}
|''(cetacean needed)''
|-
|[[Vaquita]]
|''Phocoena sinus''
<small>Norris & McFarland, 1958</small>
|{{IUCN status|CR|17028|1}}
|12 <ref>{{cite web|url=https://news.mongabay.com/2018/03/only-12-vaquita-porpoises-remain-watchdog-groups-report/|title=Only 12 vaquita porpoises remain, watchdog group reports|accessdate=19 April 2018|last1=Hoffner|first1=Erik|date=2018-03-08|website=Mongabay}}</ref>
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Vaquita.PNG|150x150ബിന്ദു|Vaquita range]]
|[[പ്രമാണം:Vaquita_size.svg|150x150ബിന്ദു|Vaquita size]]{{cvt|50|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Vaquita2_Olson_NOAA_crop2.jpg|150x150ബിന്ദു|Vaquita]]
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Phocoenoides]]''''' – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Dall's porpoise]]
|''Phocoenoides dalli''
<small>[[Frederick W. True|True]], 1885</small>
|{{IUCN status|LC|17032|1}}
|1,100,000 {{efn|The most recent estimate for the North Pacific and Bering Sea is 1,186,000}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Dall's_Porpoise.PNG|150x150ബിന്ദു|Dall's porpoise range]]
|[[പ്രമാണം:Dall's_porpoise_size.svg|150x150ബിന്ദു|Dall's porpoise size]]{{cvt|130|–|200|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Dalls_Porpoise_Underwater.JPG|150x150ബിന്ദു|Dall's porpoise]]
|}
 
=== Family Physeteridae: sperm തിമിംഗലം ===
{{See also|Physeteridae}}
The sperm തിമിംഗലം characteristically has a large, squarish head ഒരു-third the length of its body; the [[Blowhole (biology)|blowhole]] is slightly to the left hand side; the skin is usually wrinkled; and it has no teeth on the upper jaw.
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center"
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Physeter]]''''' – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Sperm whale|Sperm തിമിംഗലം]]
|''Physeter macrocephalus''
<small>[[Carl Linnaeus|Linnaeus]], [[10th edition of Systema Naturae|1758]]</small>
|{{IUCN status|VU|41755|1}}
|200,000–2,000,000 {{efn|The total number of sperm whales throughout the world is unknown. Crude estimates, obtained by surveying small areas and extrapolating the result to all the world's oceans, range from 200,000 to 2,000,000 individuals}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Sperm_Whale_4.PNG|150x150ബിന്ദു|Sperm whale range]]
|[[പ്രമാണം:Sperm_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Sperm whale size]]{{cvt|25|–|50|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:Mother_and_baby_sperm_whale.jpg|150x150ബിന്ദു|Sperm whale]]
|-
|}
 
=== Family Ziphiidae: beaked തിമിംഗലങ്ങൾ ===
{{See also|Ziphiidae}}
A
A beaked തിമിംഗലം is any of at least 22 സ്പീഷീസ് of തിമിംഗലം in the family Ziphiidae. Several സ്പീഷീസ് have only been described in the last രണ്ട് decades. Six genera have been identified.
 
They possess a unique feeding mechanism among cetaceans known as [[suction feeding]]. They are characterized by having a lower jaw that extends at least to the tip of the upper jaw, a shallow or non-existent notch between the tail flukes, a dorsal fin set far backwards, മൂന്ന് of നാല് fused neck vertebrae, extensive skull asymmetry and രണ്ട് conspicuous throat grooves forming a 'V' pattern (which aid in sucking).<ref name="Martin" />
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center"
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Berardius]]''''' – മൂന്ന് സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Berardius|Arnoux's beaked തിമിംഗലം]]
|''Berardius arnuxii''
<small>[[Georges Louis Duvernoy|Duvernoy]], 1851</small>
|{{IUCN status|DD|2762|1}}
|Unknown {{efn|Arnoux's beaked whales seem to be relatively abundant in Cook Strait during summer}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Arnoux_27s_Beaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Arnoux's beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:Arnoux's_beaked_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Arnoux's beaked whale size]]{{cvt|8|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:Arnoux's_beaked_whale_in_Antarctica.jpg|150x150ബിന്ദു|Arnoux's beaked whale]]
|-
|[[Berardius|Baird's beaked തിമിംഗലം]]
|''Berardius bairdii''
<small>[[Leonhard Hess Stejneger|Stejneger]], 1883</small>
|{{IUCN status|DD|2763|1}}
|Unknown {{efn|Virtually nothing is known about the abundance of Baird's beaked whales, except they are not rare as was formerly thought}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Baird_27s_Beaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Baird's beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:Baird's_beaked_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Baird's beaked whale size]]{{cvt|12|MT|ST}}
|''(cetacean needed)''
|-
|''[[Berardius|Berardius minimus]]''
|''Berardius minimus''
<small>Yamada et al., 2019</small>
|{{IUCN status|NE}}
|Unknown
|
|
|''(cetacean needed)''
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Tasmacetus]]''''' – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Shepherd's beaked whale|Shepherd's beaked തിമിംഗലം]]
|''Tasmacetus shepherdi''
<small>Oliver, 1937</small>
|{{IUCN status|DD|21500|1}}
|Unknown {{efn|Nothing is known about the relative abundance of this species or its population composition}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Shepherd_27s_Beaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Shepherd's beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:Shepherd's_beaked_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Shepherd's beaked whale size]]{{cvt|2|-|2.5|MT|ST}}
|''(cetacean needed)''
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Ziphius]]''''' – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Cuvier's beaked whale|Cuvier's beaked തിമിംഗലം]]
|''Ziphius cavirostris''
<small>[[Georges Cuvier|G. Cuvier]], 1823</small>
|{{IUCN status|LC}}
|Unknown {{efn|Because of the difficulty of identifying the species the total global population is unknown}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Cuvier's_Beaked_Whale.PNG|150x150ബിന്ദു|Cuvier's beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:Cuvier's_beaked_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Cuvier's beaked whale size]]{{cvt|2|–|3|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:Cuviers_beaked_whale-swfsc.jpg|150x150ബിന്ദു|Cuvier's beaked whale]]
|-
| colspan="100%" align="center" style="background-color:lightblue;" |Subfamily '''[[Hyperoodontinae]]''' – മൂന്ന് genera, 17 സ്പീഷീസ്
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Hyperoodon]]''''' – രണ്ട് സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Northern bottlenose whale|Northern bottlenose തിമിംഗലം]]
|''Hyperoodon ampullatus''
<small>[[Johann Reinhold Forster|Forster]], 1770</small>
|{{IUCN status|DD|10707|1}}
|10,000 {{efn|Total population is unknown but likely to be of the order of 10,000}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Northern_Bottlenose_Whale.PNG|150x150ബിന്ദു|Northern bottlenose whale range]]
|[[പ്രമാണം:Northern_bottlenose_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Northern bottlenose whale size]]{{cvt|7|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:NorthernBottlenoseWhale.jpg|150x150ബിന്ദു|Northern bottlenose whale]]
|-
|[[Southern bottlenose whale|Southern bottlenose തിമിംഗലം]]
|''Hyperoodon planifrons''
<small>[[William Henry Flower|Flower]], 1882</small>
|{{IUCN status|LC|10708|1}}
|500,000
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Southern_Bottlenose_Whale.PNG|150x150ബിന്ദു|Southern bottlenose range]]
|[[പ്രമാണം:Southern_bottlenose_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Southern bottlenose whale size]]{{cvt|6|MT|ST}}
|''(cetacean needed)''
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Indopacetus]]''''' – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Tropical bottlenose whale|Tropical bottlenose തിമിംഗലം]]
|''Indopacetus pacificus''
<small>Longman, 1926</small>
|{{IUCN status|DD|40635|1}}
|Unknown {{efn|A 2002 survey estimates there are 766 animals around [[Hawaii]]. No other population estimates exist for other locales}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Longman_27s_Beaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Tropical bottlenose whale range]]
|[[പ്രമാണം:Indopacetus_pacificus_size.svg|150x150ബിന്ദു|Tropical bottlenose whale size]]{{cvt|3.5|-|4|MT|ST}}
|''(cetacean needed)''
|-
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Mesoplodon]]''''' <small>[[Paul Gervais|Gervais]], 1850</small> – 15 സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Andrews' beaked whale|Andrews' beaked തിമിംഗലം]]
|''Mesoplodon bowdoini''
<small>[[Roy Chapman Andrews|Andrews]], 1908</small>
|{{IUCN status|DD|13242|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Andrews_Beaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Andrew's beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:Andrew's_beaked_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Andrew's beaked whale size]]{{cvt|1|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:MesoplodonBowdoini.JPG|150x150ബിന്ദു|Andrew's beaked whale (skeleton)]]
|-
|[[Blainville's beaked whale|Blainville's beaked തിമിംഗലം]]
|''Mesoplodon densirostris''
<small>Blainville, 1817</small>
|{{IUCN status|DD|13244|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Blainvilles_Beaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Blainville's beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:Blainville's_beaked_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Blainville's beaked whale size]]
|[[പ്രമാണം:Beaked_Whale.jpg|150x150ബിന്ദു|Blainville's beaked whale]]
|-
|[[Deraniyagala's beaked whale|Deraniyagala's beaked തിമിംഗലം]]
|''Mesoplodon hotaula''
<small>[[Paules Edward Pieris Deraniyagala|P. E. P. Deraniyagala]], 1963</small>
|{{IUCN status|DD|127826787|1}}
|Unknown
|
|
|''(cetacean needed)''
|-
|[[Gervais' beaked whale|Gervais' beaked തിമിംഗലം]]
|''Mesoplodon europaeus''
<small>[[Paul Gervais|Gervais]], 1855</small>
|{{IUCN status|DD|13245|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Gervais_Beaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Gervais' beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:Gervais'_beaked_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Gervais' beaked whale]]{{cvt|1.2|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:Gervais'_Beaked_Whale_(cropped).jpg|150x150ബിന്ദു|Gervais’ beaked whale]]
|-
|[[Ginkgo-toothed beaked whale|Ginkgo-toothed beaked തിമിംഗലം]]
|''Mesoplodon ginkgodens''
<small>Nishiwaki & Kamiya, 1958</small>
|{{IUCN status|DD|13246|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Ginkgo-toothed_Beaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Ginkgo-toothed beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:Ginkgo-toothed_beaked_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Ginkgo-toothed beaked whale size]]{{cvt|1.5|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:Mesoplodon_ginkgodens_by_OpenCage.jpg|150x150ബിന്ദു|Ginkgo-toothed beaked whale (skull)]]
|-
|[[Gray's beaked whale|Gray's beaked തിമിംഗലം]]
|''Mesoplodon grayi''
<small>[[Julius von Haast|von Haast]], 1876</small>
|{{IUCN status|DD|13247|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Grays_Beaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Gray's beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:Gray's_beaked_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Gray's beaked whale size]]{{cvt|1.5|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:Beached_whale_(Mesoplodon_grayi)_at_Port_Waikato.jpg|150x150ബിന്ദു|Gray's beaked whale]]
|-
|[[Hector's beaked whale|Hector's beaked തിമിംഗലം]]
|''Mesoplodon hectori''
<small>[[John Edward Gray|Gray]], 1871</small>
|{{IUCN status|DD|13248|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Hectors_Beaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Hector's beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:Hector's_beaked_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Hector's beaked whale size]]{{cvt|1|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:Hector27sBeakedWhale2.jpg|150x150ബിന്ദു|Hector's beaked whale]]
|-
|[[Hubbs' beaked whale|Hubbs' beaked തിമിംഗലം]]
|''Mesoplodon carlhubbsi''
<small>Moore, 1963</small>
|{{IUCN status|DD|13243|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Hubbs_Beaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Hubb's beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:Hubb's_beaked_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Hubb's beaked whale size]]{{cvt|1.4|MT|ST}}
|''(cetacean needed)''
|-
|[[Perrin's beaked whale|Perrin's beaked തിമിംഗലം]]
|''Mesoplodon perrini''
<small>Dalebout, Mead, Baker, Baker, & van Helding, 2002</small>
|{{IUCN status|DD|41759|1}}
|Unknown
|
|[[പ്രമാണം:Mesoplodon_perrini_size.svg|150x150ബിന്ദു|Perrin's beaked whale size]]{{cvt|1.3|–|1.5|MT|ST}}
|''(cetacean needed)''
|-
|[[Pygmy beaked whale|Pygmy beaked തിമിംഗലം]]
|''Mesoplodon peruvianus''
<small>Reyes, Mead, and Van Waerebeek, 1991</small>
|{{IUCN status|DD|13251|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Pygmy_Beaked_Whale.png|185x185ബിന്ദു|Pygmy beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:Mesoplodon_peruvianus_size.svg|150x150ബിന്ദു|Pygmy beaked whale size]]{{cvt|800|kg|lbs}}
|''(cetacean needed)''
|-
|[[Sowerby's beaked whale|Sowerby's beaked തിമിംഗലം]]
|''Mesoplodon bidens''
<small>Sowerby, 1804</small>
|{{IUCN status|DD|13241|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Sowerbys_Beaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Sowerby's beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:Sowerby's_beaked_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Sowerby's beaked whale size]]{{cvt|1|-|1.3|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:Spitssnuitdolfijn.JPG|150x150ബിന്ദു|Sowerby's beaked whale]]
|-
|[[Spade-toothed whale|Spade-toothed തിമിംഗലം]]
|''Mesoplodon traversii'', [[Synonym (taxonomy)|syn.]] ''Mesoplodon bahamondi''
<small>[[John Edward Gray|Gray]], 1874</small>
|{{IUCN status|DD|41760|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Mesoplodon_traversii_distribution.png|150x150ബിന്ദു|Spade-toothed whale range]]
|[[പ്രമാണം:Mesoplodon_bahamondi_size.svg|150x150ബിന്ദു|Spade-toothed whale size]]{{cvt|1.2|MT|ST}}
|''(cetacean needed)''
|-
|[[Stejneger's beaked whale|Stejneger's beaked തിമിംഗലം]]
|''Mesoplodon stejnegeri''
<small>[[Frederick W. True|True]], 1885</small>
|{{IUCN status|DD|13252|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Stejneger_sBeaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Stejneger's beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:Stejneger's_beaked_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Stejneger's beaked whale size]]{{cvt|1.5|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:Mesoplodon_stejnegeri_by_OpenCage.jpg|150x150ബിന്ദു|Stejneger's beaked whale (skull)]]
|-
|[[Strap-toothed whale|Strap-toothed തിമിംഗലം]]
|''Mesoplodon layardii''
<small>[[John Edward Gray|Gray]], 1865</small>
|{{IUCN status|DD|13249|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Layards_Beaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|Strap-toothed whale range]]
|[[പ്രമാണം:Straptoothed_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|Strap-toothed whale size]]{{cvt|2|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:Iziko_Skull_of_Layard's_Beaked_Whale.JPG|200x200ബിന്ദു|Strap-toothed whale (skull)]]
|-
|[[True's beaked whale|True's beaked തിമിംഗലം]]
|''Mesoplodon mirus''
<small>[[Frederick W. True|True]], 1913</small>
|{{IUCN status|DD|13250|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Trues_Beaked_Whale.png|150x150ബിന്ദു|True's beaked whale range]]
|[[പ്രമാണം:True's_beaked_whale_size.svg|150x150ബിന്ദു|True's beaked whale size]]{{cvt|1.4|MT|ST}}
|[[പ്രമാണം:Mesoplodon_mirus.jpg|150x150ബിന്ദു|True's beaked whale]]
|}
 
=== Superfamily Platanistoidea: river ഡോൾഫിനുകൾ ===
{{See also|Platanistoidea}}
River ഡോൾഫിനുകൾ are the five cetaceans which reside in freshwater rivers and estuaries. These were all previously classified in the superfamily Platanistoidea, but the superfamily is now recognized as [[paraphyletic]] and invalid.<ref name="Rice1998">{{cite book|title=Marine mammals of the world: Systematics and distribution|last=Rice|first=DW|publisher=Society for Marine Mammalogy|year=1998|isbn=978-1-891276-03-3|pages=92–95}}</ref><ref name="Rice2009">{{cite book|title=Encyclopedia of Marine Mammals|last1=Rice|first1=Dale W.|publisher=Academic Press|year=2009|isbn=9780123735539|edition=2nd|pages=234–238|chapter=Classification (Overall)|doi=10.1016/B978-0-12-373553-9.00058-4|chapter-url=https://books.google.com/books?id=2rkHQpToi9sC&pg=PA234}}</ref>
 
==== Family Iniidae: river ഡോൾഫിനുകൾ ====
{{Main|Iniidae}}
T
This family contains ഒരു ജീനസ് with രണ്ട് സ്പീഷീസ്.
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center"
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Inia]]''''' – രണ്ട് സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Amazon river dolphin|Amazon river ഡോൾഫിൻ]]
|''Inia geoffrensis''<small>[[Henri Marie Ducrotay de Blainville|Blainville]], 1817</small>
|{{IUCN status|EN|10831|1}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Amazon_River_Dolphin.PNG|154x154ബിന്ദു|Amazon river dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:Amazon_river_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Amazon river dolphin size]]{{cvt|150|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Amazonas_Flussdelfin_Apure_Orinoco_Duisburg_01.jpg|217x217ബിന്ദു|Amazon river dolphin]]
|-
|[[Araguaian river dolphin|Araguaian river ഡോൾഫിൻ]]{{efn|As of August 2018, the Araguaian river dolphin is not recognized by the [[Society for Marine Mammalogy]], which cites small sample size<ref name="mammalogy" />}}
|''Inia araguaiaensis''
<small>Hrbek, Da Silva, Dutra, Farias, 2014</small>
|{{IUCN status|NE}}
|Unknown
|[[പ്രമാണം:Inia_range_map_PLoS_ONE.jpg|154x154ബിന്ദു|Araguaian river dolphin range]]<small>Araguaian river ഡോൾഫിൻ in blue</small>
|[[പ്രമാണം:Amazon_river_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|Araguaian river dolphin size]]{{cvt|150|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Inia_araguaiensis.jpg|150x150ബിന്ദു|Araguaian river dolphin]]
|}
 
==== Family Lipotidae: baiji ====
{{Main|Lipotidae}}
The family Lipotidae contains only the [[baiji]]. DNA evidence suggests it separated from oceanic ഡോൾഫിനുകൾ about 25 million years ago.<ref>{{cite journal|first1=X.|journal=Nature Communications|pmid=24169659|pmc=3826649|doi=10.1038/ncomms3708|page=2708|issue=2708|volume=4|title=Baiji genomes reveal low genetic variability and new insights into secondary aquatic adaptations|last1=Zhou|year=2013|display-authors=et al.|last3=Xu|first3=S.|last2=Sun|first2=F.|bibcode=2013NatCo...4.2708Z}}</ref> The സ്പീഷീസ് was declared [[functionally extinct]] in 2006 after an [[Yangtze Freshwater Dolphin Expedition 2006|expedition]] to estimate the ജീവികളുടെ എണ്ണം found nഒരു.
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center"
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Lipotes]]''''' – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[Baiji]]
|''Lipotes vexillifer''
<small>[[Gerrit S. Miller|Miller]], 1918</small>
|{{IUCN status|CR|12119|1}}
|0-13 {{efn|[[Yangtze Freshwater Dolphin Expedition 2006|A survey]] from November–December 2006 failed to find any individuals. Another survey, from 1997, counted only 13 individuals. In 1986, surveys estimated the number to be at about 300}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_Chinese_River_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|Baiji range]]
|[[പ്രമാണം:Baiji_size.svg|150x150ബിന്ദു|Baiji size]]{{cvt|130|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Lipotes_vexillifer.png|150x150ബിന്ദു|Baiji (illustration)]]
|}
 
==== Family Platanistidae: South Asian river ഡോൾഫിൻ ====
{{Main|Platanistidae}}
The Platanistidae were originally thought to hold only ഒരു സ്പീഷീസ് (the South Asian river ഡോൾഫിൻ), but, based on differences in skull structure, vertebrae and lipid composition, it was split into രണ്ട് separate സ്പീഷീസ് in the early 1970s.<ref>Pilleri, G., Marcuzzi, G. and Pilleri, O., 1982. Speciation in the Platanistoidea, systematic, zoogeographical and ecological observations on recent species. Investigations on Cetacea, 14: 15–46.</ref> However, these were demoted to subസ്പീഷീസ് in 1988.<ref name="Rice1998" />
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center"
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[Platanista]]''''' – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[South Asian river dolphin|South Asian river ഡോൾഫിൻ]]
|''Platanista gangetica''
<small>Roxburgh, 1801</small>
|{{IUCN status|EN|41758|1}}
|1,100 {{efn|Estimates give values of 1,100 Indus river dolphins and maybe as few as 20 Ganges river dolphins}}
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_South_Asian_river_dolphin.png|150x150ബിന്ദു|South Asian river dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:South_Asian_river_dolphin_size_comparison.svg|150x150ബിന്ദു|South Asian river dolphin size]]{{cvt|200|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:Platanista_gangetica_noaa.jpg|250x250ബിന്ദു|South Asian river dolphin]]
|}
 
==== Family Pontoporiidae: La Plata ഡോൾഫിൻ ====
{{Main|Pontoporiidae}}
The La Plata ഡോൾഫിൻ is the only സ്പീഷീസ് of the family Pontoporiidae and ജീനസ് ''Pontoporia''. These ഡോൾഫിനുകൾ are known for their long beak in relation to their relatively small body വലിപ്പം. They have a small geographic range and are mainly found in the waters along the east coast of South America. La Plata ഡോൾഫിനുകൾ are exclusively marine organisms, however, they are grouped with river-ഡോൾഫിനുകൾ due to the fact that they reside in the La Plata River which is a salt-water estuary. With their white or sometimes pale brown coloration, fishermen tend to call them "the white ghost", as they also tend to stray away from any human interaction.<ref>{{cite web|url=https://www.afsc.noaa.gov/nmml/education/cetaceans/laplata.php#many|title=National Marine Mammal Laboratory - La Plata Dolphins|accessdate=18 March 2019|website=Alaska Fisheries Science Center - NOAA Fisheries|publisher=NOAA Fisheries}}</ref>
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center"
| colspan="100%" align="center" bgcolor="#BBBBFF" |ജീനസ് '''''[[La Plata dolphin|Pontoporia]]''''' – ഒരു സ്പീഷീസ്
|-
! scope="col" |പൊതുവായ പേര്
! scope="col" |ശാസ്ത്രീയ നാമം
! scope="col" |നിലനിൽപ്പ്
! scope="col" |ജീവികളുടെ എണ്ണം
! scope="col" |കാണപ്പെടുന്നത്
! scope="col" |വലിപ്പം
! scope="col" |ചിത്രം
|-
|[[La Plata dolphin|La Plata ഡോൾഫിൻ]]
|''Pontoporia blainvillei''
<small>Gervais & d'Orbigny, 1844</small>
|{{IUCN status|VU|17978|1}}
|4,000–4,500
|[[പ്രമാണം:Cetacea_range_map_La_Plata_River_Dolphin.PNG|150x150ബിന്ദു|La Plata dolphin range]]
|[[പ്രമാണം:La_plata_dolphin_size.svg|150x150ബിന്ദു|La Plata dolphin size]]{{cvt|50|kg|lbs}}
|[[പ്രമാണം:PontoporiaBlainvillei.jpg|150x150ബിന്ദു|La Plata dolphin (skeleton)]]
|}
 
*
 
== അവലംബം ==
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3450031" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്