"ചക്കനിരാജ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

175 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  1 മാസം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
 
[[ത്യാഗരാജൻ|ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ]] [[ഖരഹരപ്രിയ]]രാഗത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു കൃതിയാണ് '''ചക്കനിരാജ'''. [[ഖരഹരപ്രിയ]]രാഗത്തിന്റെ സകലസവിശേഷപ്രയോഗങ്ങളും വളരെ വിശദമായി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണിത്.
 
== വരികളും അർത്ഥവും ==
==വരികൾ==
{|class="wikitable"
===പല്ലവി===
!   !! ''വരികൾ'' !! ''അർത്ഥം''
ചക്കനിരാജ മാർഗ്ഗമുലുണ്ടഗ<br>
|-
സന്ദുല ദൂരനേല ഓ മനസാ<br>
| '''''പല്ലവി''''' || '' ചക്കനിരാജ മാർഗ്ഗമുലുണ്ടഗ<br>സന്ദുല ദൂരനേല ഓ മനസാ '' || '' ഒരു രാജപാതതന്നെ തുറന്നുകിടക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണു<br>മനമേ വീതികുറഞ്ഞപാതയിൽ ചരിക്കുന്നത്?''
 
|-
===അനുപല്ലവി===
| '''''അനുപല്ലവി''''' || '' ചിക്കനി പാലു മീഗഡയുണ്ടഗ<br>ചീയനു ഗംഗാസാഗരമേലേ '' || '' മാധുര്യം നിറഞ്ഞ പാൽ ലഭ്യമാകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും<br>എന്തിനാണ് കള്ളിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത്?''
ചിക്കനി പാലു മീഗഡയുണ്ടഗ<br>
|-
ചീയനു ഗംഗാസാഗരമേലേ<br>
ഒരു| രാജപാതതന്നെ'''''ചരണം തുറന്നുകിടക്കുമ്പോൾ''''' എന്തിനാണു|| മനമേ വീതികുറഞ്ഞപാതയിൽ'' ചരിക്കുന്നത്?കണ്ടികി മാധുര്യംസുന്ദരതരമഗു നിറഞ്ഞരൂപമേ<br>മുക്കണ്ടിനോട പാൽചെലഗേ ലഭ്യമാകുമ്പോൾനാമമേ ആരെങ്കിലും<br>ത്യാഗരാജിണ്ടനേ എന്തിനാണ്നെലകോന്നാദി കള്ളിനെപ്പറ്റിദൈവമേ<br>യിടുവണ്ടി ചിന്തിക്കുന്നത്?ശ്രീസാകേത രാമുനി ഭക്തിയനേ '' || '' ശിവനടക്കമുള്ളവർ നിത്യേന ജപിക്കുന്ന രാമനാമത്തോടൊപ്പം <br>ആ സുന്ദരരൂപത്താൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ ആനന്ദത്തിൽ <br>ആറാടിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് മോക്ഷത്തിനായി <br>രാജപാത തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ ഇടുങ്ങിയവഴി തേടുന്നത്?''
 
|}
===ചരണം===
കണ്ടികി സുന്ദരതരമഗു രൂപമേ<br>
മുക്കണ്ടിനോട ചെലഗേ നാമമേ <br>
ത്യാഗരാജിണ്ടനേ നെലകോന്നാദി ദൈവമേ<br>
യിടുവണ്ടി ശ്രീസാകേത രാമുനി ഭക്തിയനേ<br>
 
==അർത്ഥം==
ഒരു രാജപാതതന്നെ തുറന്നുകിടക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണു മനമേ വീതികുറഞ്ഞപാതയിൽ ചരിക്കുന്നത്? മാധുര്യം നിറഞ്ഞ പാൽ ലഭ്യമാകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും എന്തിനാണ് കള്ളിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത്? ശിവനടക്കമുള്ളവർ നിത്യേന ജപിക്കുന്ന രാമനാമത്തോടൊപ്പം ആ സുന്ദരരൂപത്താൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ ആനന്ദത്തിൽ ആറാടിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് മോക്ഷത്തിനായി രാജപാത തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ ഇടുങ്ങിയവഴി തേടുന്നത്?
 
==അവലംബം==
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3449069" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്