"സിന്ധു നദി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

224 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  9 മാസം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്
{{prettyurl|Indus River}}
{{prettyurl|Indus River}}{{Infobox river|name=സിന്ധു നദി|source_confluence_location=[[Shiquanhe]], [[Ngari Prefecture]], [[Tibet]] and [[India]]|discharge1_min={{convert|1200|m3/s|cuft/s|abbr=on}}|discharge1_avg={{convert|6600|m3/s|cuft/s|abbr=on}}|discharge1_max={{convert|58000|m3/s|cuft/s|abbr=on}}
 
<!---------------------- BASIN FEATURES -->|source1=[[Sênggê Zangbo]]|source1_location=[[Tibetan Plateau]]|source1_coordinates=|source1_elevation=|source2=[[Gar Tsangpo]]|source2_location=|source2_coordinates=|source2_elevation=|source_confluence=|source_confluence_coordinates={{coord|32|29|54|N|79|41|28|E|display=inline}}|depth_max=|source_confluence_elevation={{convert|4255|m|abbr=on}}|mouth=[[Arabian Sea]] (primary), [[Rann of Kutch]] (secondary)|mouth_location=[[Indus River Delta]] (primary), [[Kori Creek]] (secondary), [[Pakistan]], [[India]]|mouth_coordinates={{coord|23|59|40|N|67|25|51|E|display=inline,title}}|mouth_elevation={{convert|0|m|abbr=on}}|progression=|river_system=|basin_size={{convert|1165000|km2|abbr=on}}|tributaries_left=[[Zanskar River]], [[Suru River (Indus)|Suru River]], [[Soan River]], [[Jhelum River]], [[Chenab River]], [[Ravi River]], [[Beas River]], [[Sutlej River]], [[Panjnad River]], [[Ghaggar-Hakra River]], [[Luni River]]|tributaries_right=[[Shyok River]], [[Hunza River]], [[Gilgit River]], [[Swat River]], [[Kunar River]], [[Kabul River]], [[Kurram River]], [[Gomal River]], [[Zhob River]]|custom_label=|custom_data=|discharge1_location=[[Arabian Sea]]|depth_avg=|name_native=|subdivision_type1=Country|name_native_lang=|name_other=Sindhu|name_etymology=<!---------------------- IMAGE & MAP -->|image=Indus.A2002274.0610.1km.jpg|image_size=240px|image_caption=Satellite image of the Indus River basin in [[Pakistan]] and [[India]]<br/>(International boundaries are superimposed)|map=Indus (fleuve).png|map_size=|map_caption=Map of the Indus River [http://u.osmfr.org/m/374518/]|pushpin_map=|pushpin_map_size=|pushpin_map_caption=<!---------------------- LOCATION -->|subdivision_name1=[[China]], [[India]], [[Pakistan]]|depth_min=|subdivision_type2=State|subdivision_name2=[[Ladakh]], [[Punjab, Pakistan|Punjab]], [[Khyber Pakhtunkhwa]], [[Sindh]], [[Gilgit-Baltistan]], [[Tibet Autonomous Region|Tibet]]|subdivision_type3=|subdivision_name3=|subdivision_type4=|subdivision_name4=|subdivision_type5=Cities|subdivision_name5=[[Leh]], [[Skardu]], [[Dasu]], [[Besham]], [[Thakot]], [[Swabi]], [[Dera Ismail Khan]], [[Sukkur]], [[Hyderabad, Sindh|Hyderabad]]
{{prettyurl|Indus River}}{{Infobox river|name=സിന്ധു നദി|source_confluence_location=[[Shiquanhe]], [[Ngari Prefecture]], [[Tibet]] and [[India]]|discharge1_min={{convert|1200|m3/s|cuft/s|abbr=on}}|discharge1_avg={{convert|6600|m3/s|cuft/s|abbr=on}}|discharge1_max={{convert|58000|m3/s|cuft/s|abbr=on}}
<!---------------------- PHYSICAL CHARACTERISTICS -->|length={{convert|3180|km|mi|abbr=on}}|width_min=|width_avg=|width_max=|extra=}}[[ഇന്ത്യ]]യിലൂടെയും [[പാകിസ്താൻ|പാകിസ്താനിലൂടെയും]] ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് '''സിന്ധു'''. ഇംഗ്ലീഷ്: Indus. ഉത്ഭവം ചൈനീസ് [[തിബെത്ത്|ടിബറ്റിലാണ്]].<ref>http://www.travel-himalayas.com/rivers-himalayas/indus-river.html</ref> ഹിമനദികളിൽ പെടുന്ന 2897 കി.മീ നീളമുള്ള സിന്ധുവിന് പോഷക നദികളുടേതുൾപ്പടെ ആകെ 6000 കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട്. [[ഇന്ത്യാചരിത്രം|ഭാരത ചരിത്രവുമായി]] ഏറ്റവും ആദ്യം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന നദിയും സിന്ധുവാണ്‌. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന പേര്‌ രൂപം കൊണ്ടത് ഈ നദിയിൽ നിന്നാണ്‌.
<!---------------------- BASIN FEATURES -->|source1=[[Sênggê Zangbo]]|source1_location=[[Tibetan Plateau]]|source1_coordinates=|source1_elevation=|source2=[[Gar Tsangpo]]|source2_location=|source2_coordinates=|source2_elevation=|source_confluence=|source_confluence_coordinates={{coord|32|29|54|N|79|41|28|E|display=inline}}|depth_max=|source_confluence_elevation={{convert|4255|m|abbr=on}}|mouth=[[Arabian Sea]] (primary), [[Rann of Kutch]] (secondary)|mouth_location=[[Indus River Delta]] (primary), [[Kori Creek]] (secondary), [[Pakistan]], [[India]]|mouth_coordinates={{coord|23|59|40|N|67|25|51|E|display=inline,title}}|mouth_elevation={{convert|0|m|abbr=on}}|progression=|river_system=|basin_size={{convert|1165000|km2|abbr=on}}|tributaries_left=[[Zanskar River]], [[Suru River (Indus)|Suru River]], [[Soan River]], [[Jhelum River]], [[Chenab River]], [[Ravi River]], [[Beas River]], [[Sutlej River]], [[Panjnad River]], [[Ghaggar-Hakra River]], [[Luni River]]|tributaries_right=[[Shyok River]], [[Hunza River]], [[Gilgit River]], [[Swat River]], [[Kunar River]], [[Kabul River]], [[Kurram River]], [[Gomal River]], [[Zhob River]]|custom_label=|custom_data=|discharge1_location=[[Arabian Sea]]|depth_avg=|name_native=|subdivision_type1=Country|name_native_lang=|name_other=Sindhu|name_etymology=<!---------------------- IMAGE & MAP -->|image=Indus.A2002274.0610.1km.jpg|image_size=240px|image_caption=Satelliteപാക്കിസ്ഥാനിലെയും imageഇന്ത്യയിലെയും ofസിന്ധു theനദീതടത്തിന്റെ Indusഉപഗ്രഹ River basin in [[Pakistan]] and [[India]]<br/>(International boundaries are superimposed)|map=Indus (fleuve).png|map_size=|map_caption=Map of the Indus River [http://u.osmfr.org/m/374518/]|pushpin_map=|pushpin_map_size=|pushpin_map_caption=<!---------------------- LOCATION -->|subdivision_name1=[[China]], [[India]], [[Pakistan]]|depth_min=|subdivision_type2=State|subdivision_name2=[[Ladakh]], [[Punjab, Pakistan|Punjab]], [[Khyber Pakhtunkhwa]], [[Sindh]], [[Gilgit-Baltistan]], [[Tibet Autonomous Region|Tibet]]|subdivision_type3=|subdivision_name3=|subdivision_type4=|subdivision_name4=|subdivision_type5=Cities|subdivision_name5=[[Leh]], [[Skardu]], [[Dasu]], [[Besham]], [[Thakot]], [[Swabi]], [[Dera Ismail Khan]], [[Sukkur]], [[Hyderabad, Sindh|Hyderabad]]ചിത്രം
(അന്തർ‌ദ്ദേശീയ അതിർത്തികൾ‌ അധ്യാരോപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു)|map=Indus (fleuve).png|map_size=|map_caption=Map of the Indus River [http://u.osmfr.org/m/374518/]|pushpin_map=|pushpin_map_size=|pushpin_map_caption=<!---------------------- LOCATION -->|subdivision_name1=[[China]], [[India]], [[Pakistan]]|depth_min=|subdivision_type2=State|subdivision_name2=[[Ladakh]], [[Punjab, Pakistan|Punjab]], [[Khyber Pakhtunkhwa]], [[Sindh]], [[Gilgit-Baltistan]], [[Tibet Autonomous Region|Tibet]]|subdivision_type3=|subdivision_name3=|subdivision_type4=|subdivision_name4=|subdivision_type5=Cities|subdivision_name5=[[Leh]], [[Skardu]], [[Dasu]], [[Besham]], [[Thakot]], [[Swabi]], [[Dera Ismail Khan]], [[Sukkur]], [[Hyderabad, Sindh|Hyderabad]]
<!---------------------- PHYSICAL CHARACTERISTICS -->|length={{convert|3180|km|mi|abbr=on}}|width_min=|width_avg=|width_max=|extra=}}[[ഇന്ത്യ]]യിലൂടെയും [[പാകിസ്താൻ|പാകിസ്താനിലൂടെയും]] ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് '''സിന്ധു'''. ഇംഗ്ലീഷ്: Indus. ഉത്ഭവം ചൈനീസ് [[തിബെത്ത്|ടിബറ്റിലാണ്]].<ref>http://www.travel-himalayas.com/rivers-himalayas/indus-river.html</ref> ഹിമനദികളിൽ പെടുന്ന 2897 കി.മീ നീളമുള്ള സിന്ധുവിന് പോഷക നദികളുടേതുൾപ്പടെ ആകെ 6000 കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട്. [[ഇന്ത്യാചരിത്രം|ഭാരത ചരിത്രവുമായി]] ഏറ്റവും ആദ്യം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന നദിയും സിന്ധുവാണ്‌. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന പേര്‌ രൂപം കൊണ്ടത് ഈ നദിയിൽ നിന്നാണ്‌.
 
== പേരിനു പിന്നിൽ ==
അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ്
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3299807" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്