"വിക്കിപീഡിയ:മായ്ക്കൽ പുനഃപരിശോധന" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

##A fifty member permanent letter Khilafat committee was formed at Tirurangadi with Janab P.M. Pookaya Thangal as president, Ali Musliyar, '''K.M. Moulavi''' as Vice Presidents and K.P. Kunhi Pokker Haji Pottayil Kunhammed as secretaries(പേജ് 194)
##The Mappila leaders like Kattilasseri Muhammed Musliyar, '''K.M. Moulavi''', Ali Musliyar, Vakkam Abdul Qadir Moulavi, Sayyid Alavi Koya Thangal and other leaders like Prakasham, K.P. Keshava Menon and M.P. Narayana Menon, however, insisted on the observance of non-violence to counter the provocation of authorities"'. "It was an "object lesson in non-violence" (പേജ് 201)
##Nevertheless the congress Khilafat leaders like Abdu-Rahiman Sahib, E. Moidu Moulavi, '''K.M. Moulavi''', had vehemently opposed violence and disowned themselves from the rebellion, at the later stage. Leaders like Ali Musaliyar, Variamkunnath Kunhammad Haji and Chembrasseri Tangal were also against the violence and other excesses (പേജ് 226)
# [https://books.google.com.sa/books?id=-khnDwAAQBAJ&pg=PT347&dq=k.m+moulavi&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjmmueBx-LiAhURJBoKHViXDyYQ6AEIOTAD#v=onepage&q=k.m%20moulavi&f=false Islam, Sufism and Everyday Politics of Belonging in South Asia Article By Nandagopal R Menon, book edited by Deepra Dandekar, Torsten Tschacher]
##Important 'ulamā' such as Sayyid Sanaullah Makthi Thangal (1847-1912), Vakkom Abdul Khader Moulavi (1873-1932) and '''K.M. Moulavi''' (1886-1964) and organizations such as the Muslim Aikya Sangham (1922-34) and the Kerala Jamiatul Ulama (established 1924) are identified as the pioneers of this Islamic renaissance
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3283933" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്