"ഫലകം:മലയാളം യുണീകോഡ് പട്ടിക" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

(ചെ.)
updating as per The Unicode Standard, Version 12.1
(ചെ.) (യൂണികോഡ് 6.0 ൽ ചേർക്കപ്പെട്ടവ)
(ചെ.) (updating as per The Unicode Standard, Version 12.1)
 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small"| U+0D0x
| bgcolor="&#CCCCCC" | &nbspxd00; ||bgcolor="&#CCCCCC" | &nbspxd01; || ം || ഃ || bgcolor="&#CCCCCC" | &nbspxd04;|| അ || ആ || ഇ
| ഈ || ഉ || ഊ || ഋ || ഌ || bgcolor="#CCCCCC" |   || എ || ഏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small"| U+0D3x
| ര || റ || ല || ള || ഴ || വ || ശ || ഷ
| സ || ഹ || ഺ ||bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp#xd3b; ||bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp#xd3c; || ഽ || ാ || ി
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small"| U+0D4x
| ീ || ു || ൂ || ൃ || ൄ ||bgcolor="#CCCCCC" |   || െ || േ
| ൈ || bgcolor="&#CCCCCC" | &nbspxd49; || ൊ || ോ || ൌ || ് || ൎ ||bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp#xd4f;
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small"| U+0D5x
| bgcolor="&#CCCCCC" | &nbspxd50; ||bgcolor="&#CCCCCC" | &nbspxd51; ||bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp#xd52; ||bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp#xd53; ||bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp#xd54; ||bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp#xd55; ||bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp#xd56; || ൗ
| ൘ ||൙ || ൚ || ൛ || ൜ || ൝ || ൞ || ൟ
| bgcolor="#CCCCCC" |   ||bgcolor="#CCCCCC" |   ||bgcolor="#CCCCCC" |   ||bgcolor="#CCCCCC" |   ||bgcolor="#CCCCCC" |   ||bgcolor="#CCCCCC" |   ||bgcolor="#CCCCCC" |   ||bgcolor="#CCCCCC" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small"| U+0D6x
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small"| U+0D7x
| ൰ || ൱ || ൲ || ൳ || ൴ || ൵ ||bgcolor="&#CCCCCC" | &nbspxd76; ||bgcolor="&#CCCCCC" | &nbspxd77;
| bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp#xd78; || ൹ || ൺ || ൻ || ർ || ൽ || ൾ || ൿ
|}
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3222379" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്