"മൈക്കോറൈസ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

1,715 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  7 വർഷം മുമ്പ്
==References==
{{Reflist|2|refs=
 
<ref name=bak04>{{cite journal| title=Evolution and host specificity in the ectomycorrhizal genus ''Leccinum''| first=Henk C.| last=den Bakker| first2=G. C.| last2=Zuccarello| first3=TH. W.| last3=Kuyper| first4=M. E.| last4=Noordeloos| journal=New Phytologist| date=2004| volume=163| pages=201–215| doi=10.1111/j.1469-8137.2004.01090.x| url=http://www.entoloma.nl/downloads/den%20Bakker%20et%20alNP.pdf| format=PDF}}</ref>
 
<ref name=saari04>{{cite journal| title=Pine microsatellite markers allow roots and ectomycorrhizas to be linked to individual trees| first=S. K.| last=Saari| first2=C. D.| last2=Campbell| first3=J.| last3=Russell| first4=I. J.| last4=Alexander| first5=I. C.| last5=Anderson| journal=New Phytologist| date=2005| volume=165| pages=295–304| doi=10.1111/j.1469-8137.2004.01213.x| url=http://www-mykopat.slu.se/Newwebsite/kurser/SUMMER05/READING/Anderson/Saari05.pdf| format=PDF| pmid=15720641| issue=1}}</ref>
 
<ref name=paul07>{{cite journal| journal=Annals of Botany| volume=99| pages=1101–1109| date=2007| doi=10.1093/aob/mcm061| title=Nitrogen Fixation Associated with ''Suillus tomentosus'' Tuberculate Ectomycorrhizae on ''Pinus contorta'' var. ''latifolia''| first=L.R.| last=Paul| first2=B.K.| last2=Chapman| first3=C.P.| last3=Chanway| url=http://aob.oxfordjournals.org/content/99/6/1101.full| pmid=17468111| issue=6| pmc=3243579}}</ref>
 
<ref name=paul_tam>{{cite journal| journal= Mycorrhiza | volume=5| pages=181–187| date=1995| doi= 10.1007/BF00203335| title= Heavy metal tolerance by ectomycorrhizal fungi and metal amelioration by Pisolithus tinctorius| first=Paul C.F.| last=Tam| url= http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF00203335| pmid=| issue=| pmc=}}</ref>
}}
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2202557" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്