"വിക്കിപീഡിയ:മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവർ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

It is also possible to use rollback with an explanatory edit summary (instead of the default or standard generic edit summary). Various editing tools let you do this; for example, see this [[Wikipedia:Cleaning up vandalism/Tools#Rollback tools|list of tools]]. To do it manually, copy the URL of the rollback link, paste it into your browser's address bar, and append <code>&summary=</code> followed by your desired summary to the end of the URL.
 
[[File:Rollback and Twinkle diff.png|right|thumb|315px|ട്വിങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള റോൾബാക്കും(മുകളിലത്തെ വരി) സാധാരണ റോൾബാക്കും(താഴത്തെ വരി) ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.]]
[[File:Rollback and Twinkle diff.png|right|thumb|315px|Example diff showing both Twinkle (top line) and rollback (third line)]]
 
The patrolling tool [[Wikipedia:Twinkle|Twinkle]] adds links in similar places to the "rollback" links, and also calls them "rollback". Anyone using both will see both types of "rollback" link, which can be a little confusing. Unlike rollback, Twinkle may be used by any logged-in user. Other than this, the links are functionally the same, but differ in their choice of edit summaries. Twinkle also offers additional options.
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1001923" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്