പൂതൃക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഏറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കുന്നത്തുനാട് താലൂക്കിൽ വടവുകോട് ബ്ളോക്കിലാണ് 25.53 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള പൂത്തൃക്ക പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

 • തെക്ക്‌ - മണീട്, രാമമംഗലം, തിരുവാണിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ
 • വടക്ക് -ഐക്കരനാട്, വടവുകോട് പുത്തൻകുരിശ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ
 • കിഴക്ക് - രാമമംഗലം, ഐക്കരനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ
 • പടിഞ്ഞാറ് - വടവുകോട് പുത്തൻകുരിശ്, തിരുവാണിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

 1. മലേക്കുരുശ്
 2. വടയമ്പാടി
 3. പത്താംമൈൽ
 4. പുതുപ്പനം
 5. കോലഞ്ചേരി
 6. കറുകപ്പിള്ളി
 7. തമ്മാനിമറ്റം
 8. കിങ്ങിണിമറ്റം
 9. പാലക്കാമറ്റം
 10. പൂത്തൃക്ക വെസ്റ്റ്
 11. പൂത്തൃക്ക ഈസ്റ്റ്
 12. ചൂണ്ടി
 13. മീമ്പാറ
 14. കുറിഞ്ഞി

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല എറണാകുളം
ബ്ലോക്ക് വടവുകോട്
വിസ്തീര്ണ്ണം 25.53 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 18,330
പുരുഷന്മാർ 9285
സ്ത്രീകൾ 9045
ജനസാന്ദ്രത 718
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 974
സാക്ഷരത 90.43%

അവലംബംതിരുത്തുക