വെട്ടൂർ രാമൻ നായർ രചിച്ച പുഴ എന്ന കൃതിക്കാണ് 1987-ൽ ചെറുകഥാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. [1][2].

പുഴ
പുറംചട്ട
കർത്താവ്വെട്ടൂർ രാമൻ നായർ
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പുഴ_(ചെറുകഥ)&oldid=1368738" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്