കിണ്വനം

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ
(പുളിപ്പിക്കൽ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

കിണ്വനം അഥവാ പുളിപ്പിക്കൽ താഴെപറയുന്നതിൽ എന്തുമാകാം

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കിണ്വനം&oldid=1282900" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്