പെൺ സന്താനങ്ങളെയാണ് മകൾ/പുത്രി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ആൺ സന്താനങ്ങളെ പുത്രൻ/മകൻ എന്നോ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു

1931-ലെ ഒരു ചിത്രം; നാല് തലമുറകളിൽപെട്ട അമ്മയും പെണ്മക്കളും
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പുത്രി&oldid=2334087" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്