പീച്ചി ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി

കേരളത്തിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി

പ്രതിവർഷം 3.31 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതിയാണ് പീച്ചി ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി [1].   തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പാണഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പീച്ചിയിൽ പീച്ചി അണക്കെട്ടിന് ചേർന്ന് താഴെയാണ് പദ്ധതിയിലെ പവർ ഹൗസ് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്[2] . 2011 ജനുവരി  7 നു ഇതു പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. പദ്ധതിയിൽ ഒരു  ജലസംഭരണിയും ഒരു അണക്കെട്ടും ഒരു പവർ ഹൗസും ഉൾപ്പെടുന്നു.

പീച്ചി ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി
സ്ഥലംപീച്ചി, തൃശ്ശൂർ, കേരളം, ഇന്ത്യ
നിർദ്ദേശാങ്കം10°31′49.9476″N 76°22′12.6516″E / 10.530541000°N 76.370181000°E / 10.530541000; 76.370181000
നിലവിലെ സ്ഥിതിCompleted
നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത്2011 ജനുവരി  7
ഉടമസ്ഥതകേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്
Power station
TypeSmall Hydro Power Plant (SHEP)
Installed capacity1.25 MW (1 x 1.25 Megawatt (Keplan-type))
Website
Kerala State Electricity Board
പ്രതിവർഷം 3.31 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ്

പദ്ധതിയിലെ ജലസംഭരണികളും അണക്കെട്ടുകളും പവർ ഹൗസുകളും

തിരുത്തുക

1) പീച്ചി പവർ ഹൗസ്

1) പീച്ചി അണക്കെട്ട് (പീച്ചി ജലസംഭരണി)

വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം

തിരുത്തുക

പീച്ചി ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതിയിൽ 1.25 ഒരു ടർബൈൻ (Kaplan -type)   ഉപയോഗിച്ച് 1.25 മെഗാവാട്ട്   വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു .  വാർഷിക ഉൽപ്പാദനം 3.31   MU ആണ്. 2013 ജനുവരി 7 നു പദ്ധതി   കമ്മീഷൻ ചെയ്തു.

യൂണിറ്റ് റേറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ദിവസം
യൂണിറ്റ് 1 1.25 MW 7-1-2013

കൂടുതൽ കാണുക

തിരുത്തുക
  1. "PEECHI SMALL HYDRO ELECTRIC PROJECT -". www.kseb.in.
  2. "Peechi Power House-". www.expert-eyes.org.