പാലാഴി

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ രാമനാട്ടുകരയ്ക്ക് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് പാലാഴി. ഇവിടം ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്.

Cradle Hospital , Palazhi
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പാലാഴി&oldid=3426817" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്