ഒരു ഭരണകൂടത്തെ നിയമപരമല്ലാത്ത മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ അട്ടിമറിക്കുകയും തുടർന്നു പട്ടാളമേധാവി അധികാരം കൈക്കലാക്കുന്നതിനേയുമാണ്‌ പട്ടാള വിപ്ലവം‌ എന്ന്‌ പറയുന്നത്‌.

പാകിസ്താനിലെ പട്ടാള വിപ്ലവങ്ങൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പട്ടാള_വിപ്ലവം‌&oldid=2405035" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്