നൂറനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മാവേലിക്കര താലൂക്കിലെ ഭരണിക്കാവ് ബ്ളോക്കിലാണ് 21.29 ച. കി.മീ. വിസ്തീർണ്ണമുള്ള നൂറനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 1961 ഡിസംബർ 31-നാണ് ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രൂപം കൊണ്ടത്

അതിരുകൾതിരുത്തുക

 • കിഴക്ക് - പന്തളം പഞ്ചായത്ത്
 • പടിഞ്ഞാറ് - ചുനക്കര തഴക്കര പഞ്ചായത്ത്
 • വടക്ക് - വെൺമണി പഞ്ചായത്ത്
 • തെക്ക്‌ -താമരക്കുളം പാലമേൽ പഞ്ചായത്ത്

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

 1. ആറ്റുവ
 2. ചെറുമുഖ
 3. ഇടപ്പോൺ കിഴക്ക്‌
 4. പാറ്റുർ
 5. പഴഞ്ഞിയൂർക്കോണം
 6. കിടങ്ങയം
 7. പാലമേൽ
 8. നെടുകുളഞ്ഞി
 9. തത്തംമുന്ന
 10. പുതുപ്പള്ളിക്കുന്നം തെക്ക്
 11. പുതുപ്പള്ളിക്കുന്നം വടക്ക്
 12. ഇടക്കുന്നം
 13. നടുവിലേമുറി
 14. പടനിലം
 15. പുലിമേൽ തെക്ക്
 16. പുലിമേൽ വടക്ക്
 17. ഇടപ്പോൺ പടിഞ്ഞാറ്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല ആലപ്പുഴ
ബ്ലോക്ക് ഭരണിക്കാവ്
വിസ്തീര്ണ്ണം 21.29 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 24,455
പുരുഷന്മാർ 11,707
സ്ത്രീകൾ 12,748
ജനസാന്ദ്രത 1149
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1089
സാക്ഷരത 94%

പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങൾതിരുത്തുക

വിദ്യാലയങ്ങൾതിരുത്തുക

പടനിലം ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ, നൂറനാട് തിരുത്തുക

പാലമേൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ. പി. സ്കൂൾ, പടനിലംതിരുത്തുക

ഗവൺമെന്റ് യു. പി. സ്കൂൾ, ഇടക്കുന്നംതിരുത്തുക

ഗവൺമെന്റ് എൽ. പി. സ്കൂൾ, കുതിരകെട്ടുംതടംതിരുത്തുക

ഇടപ്പോൺ ഹൈസ്കൂൾതിരുത്തുക

എൽ .പി. സ്കൂൾ, പുലിമേൽതിരുത്തുക

ഗവൺമെന്റ് എൽ. പി. സ്കൂൾ, ചെറുമുഖതിരുത്തുക

വീരശൈവ യു. പി. സ്കൂൾ, ആറ്റുവതിരുത്തുക

ശ്രീബുദ്ധ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് കോളേജ്തിരുത്തുക

സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾതിരുത്തുക

വായനശാലകൾതിരുത്തുക

പ്രാദേശിക ചരിത്രംതിരുത്തുക

ഭൂമിശാത്രംതിരുത്തുക

കേരളത്തിന്റെ ഭൂമിശാത്രപരമായ വേർതിരിവിൽ ഇടനാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രകൃതിയാണ് ഈ പ്രദേശത്ത്. ചെറിയ കുന്നുകൾക്കിടക്ക് വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ചേർന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന പുഞ്ച പ്രദേശങ്ങൾ. വർഷത്തിൽ അധികസമയവും വെള്ളം തങ്ങിനിൽക്കുന്ന പുഞ്ചപ്രദേശത്ത് വേനൽക്കാലത്ത് നെൽകൃഷി നടക്കുന്നു. വർഷകാലത്ത് മാത്രം വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്ന വയലുകളിൽ രണ്ടുപ്രാവശ്യം നെൽകൃഷിയും വേനൽക്കാലത്ത് എള്ളു കൃഷിയും ചെയ്തിരുന്നു. വയലിനും ഉയർന്ന പറമ്പുകൾക്കുമിടയിലുള്ള പ്രദേശത്തിനെ തകിടി എന്നുവിളിക്കുന്നു. ഉയർന്ന പറമ്പുകളിൽ കല്ലും ചരലും കലർന്ന ചുമന്ന പൂഴിമണ്ണാണുള്ളത്.

അവലംബംതിരുത്തുക