നാരകം (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

നാരകം എന്ന വാക്കു കൊണ്ട് താഴെ പറയുന്ന ഏതു ഫലത്തെയും വിവക്ഷിക്കാം

  1. നാരകം (സസ്യം)
  1. നാരകം-നരകസംബന്ധി

ഇതും കൂടി കാണുക

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നാരകം_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=1939304" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്