ധനു (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

ധനു എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.

  • ധനു - ഒരു നക്ഷത്രരാശി
  • ധനു - ഒരു മലയാളമാസം.
  • ധനു രാശി - ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഒൻപതാമത്തെ രാശി
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ധനു_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=1855916" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്