യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയത്തിന് കത്തോലിക്കരും പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില ക്രിസ്തീയവിഭാഗങ്ങൾ കല്പിക്കുന്ന ഒരു പദവിയാണ് ദൈവമാതാവ്. പൗരസ്ത്യസഭകളിൽ 'ദൈവസംവാഹക' എന്നർത്ഥമുള്ള 'തിയോടോക്കോസ്' എന്ന പേരാണ് ഈ പദവി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പൊതുവർഷം 431-ൽ എഫേസോസിൽ നടന്ന ഒന്നാം സൂനഹദോസ്, യേശുക്രിസ്തു, ദൈവ-മനുഷ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ ഒത്തു ചേർന്ന ഏകവ്യക്തി ആയതിനാൽ മറിയം 'ദൈവജനനി' അല്ലെങ്കിൽ 'ദൈവസംവാഹക' (Theotokos) ആണെന്നു തീർപ്പുകല്പിച്ചിരുന്നു.

റഷ്യയിൽ കാസാനിലെ ദൈവമാതാവിന്റെ ചിത്രം

മറിയത്തിനു കല്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ബഹുമതിയ്ക്കു പിന്നിൽ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മേല്പറഞ്ഞ തീരുമാനമാണ്.[1] എന്നാൽ, ഈ പദവിയെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകളും നെസ്തോറിയൻ ക്രിസ്തീയതയും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ എഫേസോസ് സൂനഹദോസ് എടുത്ത തീരുമാനത്തോടുള്ള എതിർപ്പിലാണ് നെസ്തോറിയൻ ക്രിസ്തീയതയുടെ തുടക്കം തന്നെ. നെസ്തോറിയന്മാർ മറിയത്തെ ക്രിസ്തുമാതാവ് (christotokos) മാത്രമായി അംഗീകരിക്കുന്നു.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. The Canons of the Two Hundred Holy and Blessed Fathers Who Met at Ephesus
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ദൈവമാതാവ്&oldid=1673871" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്