ഒരു ദേശം ലോകത്തിനുമുന്നിൽ ഒരു സവിശേഷ ദേശീയ സമൂഹമെന്ന രീതിയിൽ സ്വയം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രതീകത്തെയും ദേശീയ പ്രതീകം എന്ന് പറയുന്നു.

ദേശീയ പ്രതീകങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മകമായ അവതരണത്തിലൂടെ ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഏകോപനം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു.

മിക്കപ്പോഴും ദേശീയതയും ദേശസ്നേഹവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് ദേശീയപ്രതീകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സാമാന്യ ഔദ്യോഗിക ദേശീയ പ്രതീകങ്ങൾ തിരുത്തുക

സാമാന്യ അനൗദ്യോഗിക പ്രതീകങ്ങൾ തിരുത്തുക


ഇവകൂടി കാണുക തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ദേശീയപ്രതീകം&oldid=3143723" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്