ഒരു ദേശത്തിന്റെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും ത്യാഗവും നേട്ടങ്ങളും സ്മരണയിൽ കൊണ്ടുവരുകയും, ഇവയെയൊക്കെ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സംഗീതരചനയാണ് ദേശീയഗാനം.

ദേശീയഗാനങ്ങൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ദേശീയഗാനം&oldid=3605174" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്