ഒരു ദേശത്തിന്റെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും ത്യാഗവും നേട്ടങ്ങളും സ്മരണയിൽ കൊണ്ടുവരുകയും, ഇവയെയൊക്കെ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സംഗീതരചനയാണ് ദേശീയഗാനം.

Instrumental performance of the Russian national anthem at the 2010 Moscow Victory Day Parade in Moscow's Red Square, resplendent with a 21 gun salute

ദേശീയഗാനങ്ങൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ദേശീയഗാനം&oldid=3605174" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്