മറ്റ് ഭാഷകളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടതോ സ്വീകരിച്ചതോ അല്ലാത്ത, ഒരു ഭാഷയിൽ സ്വതന്ത്രമായി രൂപപ്പെട്ട വാക്കുകളെ ദേശജപദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു.

മലയാളത്തിലെ ദേശജപദങ്ങൾതിരുത്തുക

കുടിശ്ശിക

ഇവകൂടി കാണുകതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ദേശജം&oldid=3089043" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്