ദന്തിദുർഗ്ഗ അഥവാ ദന്തിവർമ്മൻ ആയിരുന്നു രാഷ്ട്രകൂട രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചത് [1] . ഇന്നത്തെ കർണ്ണാടകയിലുള്ള ഗുൽബർഗ ആയിരുന്നു രാജവംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം.

Rashtrakutas of Manyakheta

ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ
753–982
  Extent of Rashtrakuta Empire, 800 CE, 915 CE
പദവിEmpire
തലസ്ഥാനംManyakheta
പൊതുവായ ഭാഷകൾKannada
Sanskrit
മതം
Hindu
Jain
Buddhist
ഗവൺമെൻ്റ്Monarchy
Maharaja
 
• 735–756
Dantidurga
• 973–982
Indra IV
ചരിത്രം 
• Earliest Rashtrakuta records
753
• സ്ഥാപിതം
753
• ഇല്ലാതായത്
982
മുൻപ്
ശേഷം
Chalukyas
Western Chalukya Empire
Rashtrakuta Emperors (753-982)
Dantidurga (735 - 756)
Krishna I (756 - 774)
Govinda II (774 - 780)
Dhruva Dharavarsha (780 - 793)
Govinda III (793 - 814)
Amoghavarsha I (814 - 878)
Krishna II (878 - 914)
Indra III (914 -929)
Amoghavarsha II (929 - 930)
Govinda IV (930 – 936)
Amoghavarsha III (936 – 939)
Krishna III (939 – 967)
Khottiga Amoghavarsha (967 – 972)
Karka II (972 – 973)
Indra IV (973 – 982)
Tailapa II
(Western Chalukyas)
(973-997)

എല്ലോറയിലെ ലിഖിതങ്ങലിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹം 753 ൽ ചാലൂക്യരെ പരാജയപ്പെടുത്തി എന്നും "രാജാധിരാജാ" , "പരമേശ്വര" എന്നീ പേരുകൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നും മനസ്സിലാക്കാം. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോലാപ്പൂരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ലിഖിതങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഗുജറാത്തിലെ ചാലൂക്യ രാജകുമാരി ആയിരുന്ന ഭാവനഗയുടെ പുത്രൻ ആയിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അതേ ലിഖിതങ്ങളിൽ ദന്തിവർമ്മൻ ബാദാമി ചാലൂക്യരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു.[2][3] ദന്തിവർമ്മന്റെ ഇളയച്ഛനായ കൃഷ്ണൻ ഒന്നാമൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനു ശേഷം രാജ്യം ഭരിച്ചത്.

  1. ഇന്ത്യാ ചരിത്രം വോള്യം I , ശ്രീധരമേനോൻ
  2. Kamath (2001), p74
  3. He defeated the great Karnatik army of the Chalukyas, (Reu, 1933 p54)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ദന്തിദുർഗ്ഗ&oldid=2012239" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്