തൃക്കുന്ന് മഹാദേവക്ഷേത്രം

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ കാഞ്ഞാണിയിലാണ് തൃക്കുന്ന് മഹാദേവക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. കിഴക്കു ദർശനമാണ് ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠ. 108 ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ തൃക്കുന്ന് ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് പരശുരാമനാണന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.[1]

തൃക്കുന്ന് മഹാദേവക്ഷേത്രം
Thrikkunnathu Mahadeva Temple Entrance.jpg
തൃക്കുന്ന് ക്ഷേത്രം
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
സ്ഥലംഅന്തിക്കാട്
മതഅംഗത്വംഹിന്ദുയിസം
Districtതൃശ്ശൂർ
സംസ്ഥാനംകേരളം
രാജ്യംഇന്ത്യ

ക്ഷേത്രംതിരുത്തുക

ചെറിയ കുന്നിൽ മുകളിലാണ് തൃക്കുന്ന് ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അതുമൂലമാണ് ആ പേരുവന്നത്. കാഞ്ഞാണി ജംഗ്ഷനരുകിലായി തൃപ്രയാർ റൂട്ടിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം. നാലമ്പലത്തോടുകൂടിയ വട്ട ശ്രീകോവിലും നമസ്കാര മണ്ഡപവും പണിതീർത്തിട്ടുണ്ട്. കേരള തനിമ വിളിച്ചോതുന്നതക്കവണ്ണമാണ് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ശിവക്ഷേത്രത്തിനു മുന്വശത്തായി വലിയയൊരു ക്ഷേത്രക്കുളം പണിതീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്ഷേത്രക്കുളത്തിനു തെക്കുവശത്തുചേർന്നാണ് വിഷ്ണുക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

വിശേഷങ്ങളും, പൂജാവിധികളുംതിരുത്തുക

ഉത്സവങ്ങൾതിരുത്തുക

  • ശിവരാത്രി

തൃക്കുന്ന് വിഷ്ണുക്ഷേത്രംതിരുത്തുക

ശിവക്ഷേത്രത്തിനു തെക്കു വശം ചേർന്ന് പ്രധാനക്ഷേത്രമായിട്ടാണ് വിഷ്ണുക്ഷേത്രവും പണിതീർത്തിരിക്കുന്നത്. നാലമ്പലവും നമസ്കാര മണ്ഡപവും ഇവിടെ ഭംഗിയായി പണിതീർത്തിരിക്കുന്നു. ചതുര ശ്രീകോവിലിനുള്ളിലായി മഹാവിഷ്ണു പ്രതിഷ്ഠ, പടിഞ്ഞാറ് ദർശനം നൽകുന്നു.

പ്രധാന വിശേഷങ്ങൾതിരുത്തുക

  • അഷ്ടമി രോഹിണി
  • വിഷു
  • തിരുവോണം

ഉപക്ഷേത്രങ്ങൾതിരുത്തുക

  • ഗണപതി
  • ഹനുമാൻ

ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിചേരാൻതിരുത്തുക

തൃശ്ശൂർ - വാടാനപ്പള്ളി റൂട്ടിൽ നഗരത്തിൽനിന്നും 12 കിലോമീറ്റർ തെക്കുപടിഞ്ഞാറുമാറി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കാഞ്ഞാണി ജംഗ്ഷനടുത്താണ് ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. മണലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് ക്ഷേത്രം.

ചിത്രശാലതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. കുഞ്ഞികുട്ടൻ ഇളയതിൻറെ “108 ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾ“