തായിനേരി ശ്രീ കുറിഞ്ഞി ക്ഷേത്രം

തായിനേരി ശ്രീ കുറിഞ്ഞി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം മകരമാസത്തിലാണ് നടക്കുക. പൂമാരുതൻ ദൈവം, മടയിൽ ചാമുണ്ഡി, രക്തചാമുണ്ഡി, പുതിയ ഭഗവതി, വിഷ്‌ണുമൂർത്തി, തീചാമുണ്ഡി എന്നീ തെയ്യങ്ങളും കാഴ്‌ചവരവും കരിമരുന്ന്‌ പ്രയോഗവും ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടാവും.

ഇവയും കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക