വെബ് ഹൈപ്പർടെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ റ്റെക്നോളജി വർക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പ്

(ഡബ്ല്യു.എച്.എ.റ്റി.ഡബ്ല്യു.ജി എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

വെബ് ഹൈപ്പർടെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ റ്റെക്നോളജി വർക്കിങ്ങ് ഗ്രൂപ്പ് (Web Hypertext Application Technology Working Group) അഥവാ ഡബ്ല്യു.എച്.എ.റ്റി.ഡബ്ല്യു.ജി(WHATWG) എച്.റ്റി.എം.എല്ലിന്റേയും അനുബന്ധ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടേയും വികസനത്തിലും പുരോഗതിയിലും താല്പര്യമുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. ആപ്പിൾ, മോസില്ല ഫൗണ്ടേഷൻ, ഓപ്പറ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ചില വ്യക്തികൾ ചേർന്ന് 2004 ലാണ് ഈ സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത്[1] .

ചരിത്രംതിരുത്തുക

എച്.റ്റി.എം.എല്ലിന്റെ തഴഞ്ഞുകൊണ്ട് എക്സ്.എം.എൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സാങ്കേതികതവിദ്യകൾക്ക് ഡബ്ല്യു3സി പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തതും കൂടാതെ, ഡബ്ല്യൂ3സിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടത്തിവന്നിരുന്ന വെബ് മാദണ്ഡങ്ങളുടെ വികസനത്തിലും മറ്റും ഉണ്ടായ കാലതാമസത്തിലും മെല്ലെപ്പോക്കിനും ഉണ്ടായ ഒരു പ്രതികരണമാണ് ഈ സംഘടനയുടെ ആവിർഭാവം എന്നു പറയാം.

പുറമേ നിന്നുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. ഡബ്ല്യു.എച്.എ.റ്റി.ഡബ്ല്യു.ജി, വിക്കി. "ഡബ്ല്യു.എച്.എ.റ്റി.ഡബ്ല്യു.ജി സ്ഥിരം ചോദ്യങ്ങൾ". ശേഖരിച്ചത് 19 ഓഗസ്റ്റ് 2011.