ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മാവേലിക്കര താലൂക്കിൽ മാവേലിക്കര ബ്ളോക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്താണ് ചെട്ടികുളങ്ങര. ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 1962-ലാണ് രൂപീകൃതമാവുന്നത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

 • കിഴക്ക് - കിഴക്കുഭാഗത്ത് മാവേലിക്കര നഗരസഭയും തെക്കേക്കര, ഭരണിക്കാവ് പഞ്ചായത്തുകളും
 • പടിഞ്ഞാറ് - പത്തിയൂർ, ചേപ്പാട്, പള്ളിപ്പാട് പഞ്ചായത്തുകൾ
 • വടക്ക് - അച്ചൻ കോവിലാറും മാവേലിക്കര നഗരസഭയും
 • തെക്ക്‌ - കായംകുളം നഗരസഭയും പത്തിയൂർ പഞ്ചായത്തും

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

 1. കരിപ്പുഴ
 2. ആഞ്ഞിലിപ്ര
 3. മറ്റം തെക്ക്‌
 4. പേള
 5. കാട്ടുവള്ളി
 6. ഈരേഴ വടക്ക്‌
 7. പിഎച്ച്സി വാർഡ്‌
 8. ഈരേഴ തെക്ക്‌
 9. ഈരേഴ
 10. കൊയ്പ്പള്ളികാരാഴ്മ കിഴക്ക്‌
 11. നടയ്ക്കാവ്
 12. കൊയ്പ്പള്ളികാരാഴ്മ
 13. മേനാമ്പള്ളി
 14. കോയിക്കത്തറ
 15. ടി കെ മാധവൻ വാർഡ്‌
 16. കണ്ണമംഗലം തെക്ക്‌
 17. കണ്ണമംഗലം വടക്ക്‌
 18. കൈതവടക്ക്
 19. ചെട്ടികുളങ്ങര
 20. കടവൂർ തെക്ക്‌
 21. കടവൂർ

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല ആലപ്പുഴ
ബ്ലോക്ക് മാവേലിക്കര
വിസ്തീര്ണ്ണം 20.45ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 33,943
പുരുഷന്മാർ 16,326
സ്ത്രീകൾ 17,617
ജനസാന്ദ്രത 1660
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1079
സാക്ഷരത 94%

അവലംബംതിരുത്തുക