വിസ്തീർണത്തിന്റെ ഒരളവാണ് ചതുരശ്ര മൈൽ. ഒരു മൈൽ ദൈർഘ്യമുള്ള വശങ്ങളോടു കൂടിയ സമചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണത്തിനു തുല്യമായ വിസ്തൃതിയാണിത്. സാധാരണയായി വലിയ ഭൂവിഭാഗങ്ങളുടെയും വലിയ ജലാശയങ്ങളുടെയും വിസ്തൃതിയെക്കുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. sq mi എന്ന് ചുരുക്കി എഴുതാറുണ്ട്[1].

മറ്റു അളവുകളുമായുള്ള താരതമ്യംതിരുത്തുക

ഒരു ചതുരശ്ര മൈൽ എന്നാൽ

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 http://www.unc.edu/~rowlett/units/dictS.html
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചതുരശ്ര_മൈൽ&oldid=1821769" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്