ചതുരശ്ര മീറ്റർ

വിസ്തീർണ്ണത്തിന്റെ SI ഏകകം

വിസ്തീർണത്തിന്റെ ഒരളവാണ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ. ഒരു മീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള വശങ്ങളോടു കൂടിയ സമചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണത്തിനു തുല്യമായ അളവാണ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ. അന്താരാഷ്ട്ര ഏകകവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു എകകമാണ്. സാധാരണ m2 എന്നാണ് എഴുതാറുള്ളത്[1].

മറ്റു അളവുകളുമായുള്ള താരതമ്യം

തിരുത്തുക

ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്റർ എന്നാൽ

  1. അന്താരാഷ്ട്ര ഏകകവ്യവസ്ഥയിൽനിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ എകകങ്ങൾ

ഇതും കാണുക

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചതുരശ്ര_മീറ്റർ&oldid=3508225" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്