ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ

ജൂതന്മാർ

ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങളെയാണ് സാധാരണയായി തഫ്സീർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.[1] ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളെ മുഫസ്സിറുകൾ എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. പരമ്പരാഗതം, ഭാഷാപരം എന്നീ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സമീപനങ്ങളാണ് ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്.

തഫ്സീറുകൾ മലയാളത്തിൽതിരുത്തുക


രചിച്ച 
ഖുർആൻ അകംപൊരുൾ
മാനവിക വ്യാഖ്യാനം റീഡ് 
ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഖുർആൻ_വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ&oldid=3419405" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്