മൗര്യ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന മഹാനായ അശോകന്റെ പത്നിയായിരുന്നു റാണി കൗർവ്വകി.[2] [3] അശോകനു കൗർവ്വകിയിൽ ജനിച്ച പുത്രനാണ് തിവാള മൗര്യൻ. കൗർവ്വകി കലിംഗ രാജ്യത്തിലെ ഒരു മുക്കുവ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. [4] അശോകൻ പിതാവായ ബിന്ദുസാര മൗര്യന്റെ നിർദ്ദേശത്താൽ കലിംഗ രാജ്യാതിർത്തിയിൽ താമസിക്കുകയും ആ അവസരത്തിൽ കൗർവ്വകിയുമായി പരിചയപ്പെടുകയും പ്രണയത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. അശോകൻ ആദ്യമായി വിവാഹം കഴിച്ച കുമാരിയാണ് കൗർവ്വകി. പിന്നീട് അവർ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കുകയും ഒരു ബുദ്ധ സന്യാസിനിയാവുകയും ചെയ്തു.[5] [6]

കൗർവ്വകി
മഗധയിലെ റാണി
അബനിന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ വരച്ച അശോകന്റെ പത്നിയുടെ ഛായാചിത്രം[1]
ജനനംബി.സി. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട്
ജന്മസ്ഥലംകലിംഗം, ഇന്നത്തെ ഒറീസ്സ
മരണംബി.സി. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട്
രാജകൊട്ടാരംപാടലീപുത്രം,
മൗര്യ സാമ്രാജ്യം
മക്കൾതിവാള
മതവിശ്വാസംബുദ്ധമതം

ബുദ്ധമത പ്രചാരണം തിരുത്തുക

അശോക ചക്രവർത്തിയെ ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കുന്നതിലും ധർമ്മപ്രചാരണം നടത്തിക്കുന്നതിലും മുഖ്യപങ്കു വഹിച്ചവരിൽ പ്രഥമസ്ഥാനിയം കൗർവ്വകിയ്ക്കുണ്ട്.[7] അശോകന്റെ കാലത്തെ ശിലാശാസനങ്ങളിൽ റാണി കൗർവ്വകിയുടേയും പുത്രൻ തിവാള മൗര്യന്റേയും (തിവാര മൗര്യൻ) പേരുകൾ ലഭ്യമാണ്. മറ്റുപത്നിമാരുടെയും മക്കളൂടെയും പേരുകൾ ശിലാശാസനങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകതയാണ്.[8][9]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. http://collections.vam.ac.uk/item/O82525/asokas-queen-print-tagore-abanindranath/
  2. The Cambridge Shorter History of India. Cambridge University Press Archive. പുറം. 53.
  3. A History of Ancient and Early Medieval India (from Stone Age to the 12th century) by Upinder Singh, published by Pearson
  4. MacPhail, James Merry (1951). Aśoka. Y.M.C.A. Publishing House. പുറം. 71.
  5. Khan, M I (September 26, 2000). "Controversy dogs Shah Rukh Khan!". Rediff. ശേഖരിച്ചത് 9 January 2013.
  6. Sen, S. N. (1999). Ancient Indian History And Civilization. New Age International. പുറം. 151. ISBN 8122411983.
  7. Imran Khan (October 27, 2001). "Asoka stirs up the historians". Rediff. ശേഖരിച്ചത് December 15, 2012.
  8. "The Queen Edict". Buddha's World. 1999. ശേഖരിച്ചത് 2009-03-05.
  9. Thapar, Romila (1973). Aśoka and the decline of the Mauryas. Oxford University Press. പുറം. 30.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കൗർവ്വകി&oldid=2927973" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്