പ്രധാന മെനു തുറക്കുക


ഒമാൻ രാജ്യത്തിൻറെ ഇപ്പോഴുള്ള സുൽത്താനാണ് ക്വാബൂസ് ബിൻ സൈദ് അൽ സൈദ് (അറബിക്: قابوس بن سعيد البوسعيدي‎).

ക്വാബൂസ് ബിൻ സൈദ് അൽ സൈദ്

ഒമാൻ സുൽത്താൻ

ഒമാൻ സുൽത്താൻ പരമ്പരാഗത വേഷത്തിൽ
ഒമാൻ
ഭരണകാലം 23 July 1970 – present
മുൻഗാമി സൈദ് ബിൻ തൈമൂർ
ജീവിതപങ്കാളി Nawwal bint Tariq (വി. 1976–1979) «start: (1976)–end+1: (1980)»"Marriage: Nawwal bint Tariq to ക്വാബൂസ് ബിൻ സൈദ് അൽ സൈദ്" Location: (linkback://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%AC%E0%B5%82%E0%B4%B8%E0%B5%8D_%E0%B4%AC%E0%B4%BF%E0%B5%BB_%E0%B4%B8%E0%B5%88%E0%B4%A6%E0%B5%8D_%E0%B4%85%E0%B5%BD_%E0%B4%B8%E0%B5%88%E0%B4%A6%E0%B5%8D)
രാജവംശം അൽ സൈദ് തറവാട്
പിതാവ് സൈദ് ബിൻ തൈമൂർ
മാതാവ് മസൂൺ അൽ-മഷാനി
മതം Ibadi Islam


അവലംബംതിരുത്തുക

പുറം കണ്ണികൾതിരുത്തുക

ക്വാബൂസ് ബിൻ സൈദ് അൽ സൈദ്
അൽ സൈദ് തറവാട്
Born: 18 November 1940
Regnal titles
Preceded by
Said bin Taimur
ഒമാൻ സുൽത്താൻ
1970–present
Incumbent