കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭ

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നഗരസഭ

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൊണ്ടോട്ടി താലൂക്കിലാണ് കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.കൊണ്ടോട്ടി, നെടിയിരുപ്പ് പഞ്ചായത്തുകൾ ചേർത്താണ് നഗരസഭ രൂപീകരിച്ചത്. 10.85 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭ 2015-ലാണ് രൂപീകൃതമാവുന്നത്. ഈ നഗരസഭയ്ക്ക് 40 വാർഡുകളാണുള്ളത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

  • കിഴക്ക് - മുതുവല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത്
  • പടിഞ്ഞാറ് – പുളിക്കൻ, പള്ളിക്കൽ പഞ്ചായത്തുകൾ
  • തെക്ക്‌ - പള്ളിക്കൽ പഞ്ചായത്ത്
  • വടക്ക് – മുതുവല്ലൂർ, പുളിക്കൽ പഞ്ചായത്തുകൾ

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കൊണ്ടോട്ടി_നഗരസഭ&oldid=3314540" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്