കേരള സംസ്ഥാന ഭൂവിനിയോഗ ബോർഡ്

കേരള സർക്കാരിന്റെ ആസൂത്രണ സാമ്പത്തികകാര്യ വകുപ്പിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് കേരള സംസ്ഥാന ഭൂവിനിയോഗ ബോർഡ്. 1975 ൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച ബോർഡ് പിന്നീട് സർക്കാർ വകുപ്പാക്കി. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രകൃതി വിഭവ ഭൂവിനിയോഗ നിർവ്വഹണത്തിനാവശ്യമായ ചട്ടങ്ങൾക്ക് രൂപം നല്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സഹായിക്കുകയാണ് ബോർഡിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം. സംസ്ഥാനത്തെ റിമോട്ട് സെൻസിങ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട അംഗീകൃത വകുപ്പാണിത്.[1] മണ്ണ്, ജലം, സസ്യ, മൃഗ വ്യവസ്ഥകൾ തുടങ്ങിയ ഭൂവിഭവങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും സുസ്ഥിരവും അനുയോജ്യവുമായ ഉപയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബോർഡ് നിലവിൽ വന്നത്.

പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരുത്തുക

സംസ്ഥാനത്തെ 44 നദീതട പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള 1:50,000 തോതിലുള്ള നീർത്തട ഭൂപടം തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സാങ്കേതികത ഉപയോഗിച്ച് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഭൂവിനിയോഗ സർവ്വേ നടത്തിയതും ബോർഡിന്റെ നേതൃത്ത്വത്തിലായിരുന്നു.

 • നിലവിലുള്ള ഭൂവിഭവങ്ങളെയും ഭൂവിനിയോഗത്തെയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തുക.
 • ശരിയായ ഭൂവിനിയോഗത്തെക്കുറിച്ചും, ഭൂമിയുടെ ഉല്പാദനക്ഷമതയും ഗുണമേന്മയും കുറയുന്നതിനെക്കുറിച്ചും, ഭൂവിഭവ സംരക്ഷണമാർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക.
 • ഭൂവിനിയോഗ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന വിവിധ ഏജൻസികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ഭൂമി സംബന്ധമായ കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങളിലെത്തിച്ചേരുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ നയ രൂപീകരണത്തിന് സർക്കാരിന് ശുപാർശ നൽകുകയും ചെയ്യുക.
 • ഭൂവിഭവങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും, വികസനത്തിനും, പരിപാലനത്തിനും, ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക.
 • ഭൂവിഭവ പരിപാലനത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക.

പദ്ധതികൾ തിരുത്തുക

 • പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാലന രംഗത്ത് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലാക്കി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വികസന വകുപ്പുകൾക്കും ലഭ്യമാക്കൽ.
 • ഗ്രാമ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്തല വിഭവ പര്യവേക്ഷണം
 • ഭൂവിഭവ വിവര സംവിധാനം
 • സംയോജിത നീർത്തട പരിപാലന പദ്ധതി
 • നീർത്തടാധിഷ്ഠിത കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കൽ

പഞ്ചായത്ത് വിഭവ ഭൂപട നിർമ്മാണ പദ്ധതി തിരുത്തുക

സോയിൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈ പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിച്ചത്. ബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂപ്രകൃതി, കൃഷി, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ ലഭ്യമാകും. എറണാകുളം, പാലക്കാട്, വയനാട് ജില്ലകളുടെ സമ്പൂർണ ഭൂവിഭവ വിജ്ഞാനം ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്.[2]

ഇതും കാണുക തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

 1. "കേരള സംസ്ഥാന ഭൂവിനിയോഗ ബോർഡ്". കേരള സർക്കാർ. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2013-09-06-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2013 സെപ്റ്റംബർ 1. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
 2. ടി.എം. ശ്രീജിത്ത്‌ (2013 സെപ്റ്റംബർ 1). "ഭൂവിഭവ വിജ്ഞാനം ഇനി വിരൽത്തുമ്പിൽ". മാതൃഭൂമി. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2013-09-01-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2013 സെപ്റ്റംബർ 1. {{cite news}}: Check date values in: |accessdate= and |date= (help)