കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള

പുരോഗമന മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ വക്താവും പണ്ഡിതനും യുക്തിവാദിയുമായിരുന്നു കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള (1900 ഓഗസ്റ്റ് 1 - 1971 ഫെബ്രുവരി 11). ആലുവ യു.സി. കോളേജിലെ മലയാളം പ്രൊഫസർ, കേരള സർവകലാശാല സെനറ്റംഗം, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അദ്ധ്യക്ഷൻ, യുക്തിവാദിസംഘം നേതാവ് എന്നീ നിലകളിൽ ഇദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മതത്തെ യുക്തിപൂർവ്വം പഠനവിധേയമാക്കിയ ഇദ്ദേഹം മാർക്സിസത്തോട് അനുഭാവം കാണിച്ചു. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒരുപോലെ അവഗാഹമുണ്ടായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം കാൾ മാർക്സിന്റെ ദാസ് ക്യാപ്പിറ്റൽ, ലെനിന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കൃതികൾ എന്നിവ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകി.

കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള
കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ള.png
ജനനം1900 ഓഗസ്റ്റ് 1
മരണം1971 ഫെബ്രുവരി 11
ദേശീയത ഇന്ത്യ
അറിയപ്പെടുന്നത്പുരോഗമന മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ വക്താവും പണ്ഡിതനും യുക്തിവാദിയും

ജീവിതരേഖതിരുത്തുക

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പറവൂർ താലൂക്കിലെ കുറ്റിപ്പുഴയിൽ ഊരുമനയ്ക്കൽ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി, കുറുങ്ങാട്ട് വീട്ടിൽ ദേവകി അമ്മ എന്നിവരുടെ മകനായി 1900 ഓഗസ്റ്റ് 1-നാണ് കൃഷ്ണപ്പിള്ള ജനിച്ചത്. അയിരൂർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ, ആലുവ സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി.1922ൽ ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ സ്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായി. അവിടെ വച്ച് ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിനെ പരിചയപ്പെട്ടു. 1926-ൽ മദിരാശി സർവകലാശാലയുടെ വിദ്വാൻ പരീക്ഷ വിജയിച്ച ഇദ്ദേഹം ആലുവ യു.സി. കോളേജിൽ മലയാളം അധ്യാപകനായി ജോലി നോക്കി. അവിവാഹിതനായിരുന്നു. 1971 ഫെബ്രുവരി 11-ന് അന്തരിച്ചു.

കൃതികൾതിരുത്തുക

 • സാഹിതീയം
 • വിചാരവിപ്ലവം
 • വിമർശരശ്മി
 • നിരീക്ഷണം
 • ചിന്താതരംഗം
 • മനസോല്ലാസം
 • മനനമണ്ഡലം
 • സാഹിതീകൗതുകം
 • നവദർശനം
 • ദീപാവലി
 • വിമർശദീപ്തി
 • യുക്തിവിഹാരം
 • വിമർശനവും വീക്ഷണവും
 • ഗ്രന്ഥാവലോകനം
 • സ്മരണമഞ്ജരി