തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമമാണ് കുറ്റിക്കാട്. ചാലക്കുടിയുടെ കിഴക്കൻ പ്രദേശത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങൾ തിരുത്തുക

ചിത്രശാല തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കുറ്റിക്കാട്&oldid=2235921" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്