കുമ്പിടി

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടാമ്പി താലൂക്കിൽ തൃത്താല ബ്ളോക്കിൽ ആനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമം ആണ് കുമ്പിടി തൃത്തായിൽ നിന്ന് കുറ്റിപ്പുറം പോകാനും ആനക്കരയിൽ നിന്ന് കുറ്റിപ്പുറം പോകാനും കുമ്പിടി വഴി കടന്നുപോകുന്ന കാങ്കപ്പുഴ പാലം നാട്ടുകാർക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടും


കുമ്പിടി.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കുമ്പിടി&oldid=4084217" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്