സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകത്തക്കവിധത്തിൽ, നിരന്തരം വിഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടിഷ്യു പാളിയാണ് കാമ്പിയം. കാണ്ഡത്തിന്റെയും വേരുകളുടെയും ദ്വിതീയ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന സൈലം, ഫ്ലോയം ടിഷ്യൂകൾക്കിടയിൽ സജീവമായി വിഭജിക്കുന്ന കോശങ്ങളുടെ പാളിയാണിത്.[1]

കാമ്പിയം
കോർക്ക് കാമ്പിയം

ചെടികളിൽ ടെ വേരുകളിലും വേരുകളിലും നിരവധി വ്യത്യസ്ത തരം കാമ്പിയങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു:

  • കോർക്ക് കാമ്പിയം - പെരിഡെർമിന്റെ ഭാഗമായി പല വാസ്കുലർ സസ്യങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ടിഷ്യു.
  • യൂണിഫേസിയൽ കാമ്പിയം - ആത്യന്തികമായി അതിന്റെ ആന്തരിക ഭാഗത്തേക്ക് കോശങ്ങൾ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്നു.
  • വാസ്കുലർ കാമ്പിയം - സസ്യങ്ങളുടെ വാസ്കുലർ ടിഷ്യുവിലെ ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം .

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. http://botanydictionary.org/cambium.html
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാമ്പിയം&oldid=3513266" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്