ഭാഷാപരമായി കർഷകൻ എന്ന് പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് . സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടും അത് ബോധ്യമായിട്ടും ചില താല്പര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ മറച്ചു വെക്കുന്നവാനാണ് കാഫിർ. വിത്ത് മണ്ണിൽ നിക്ഷേപിച്ചു മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചു മൂടുന്നവനും കാഫിർ എന്ന് അറബി ഭാഷയിൽ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. ദൈവം മർത്യനെ നേർ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ അവതരിപ്പിച്ച വേദഗ്രന്ഥത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിനെ തുറന്നിടാതെ കേവലമായ വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ മൂടി വെക്കുന്നവൻ,ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്നവൻ, നന്ദികേടു കാണിക്കുന്നവൻ, സമുദ്രം ,രാത്രി ,ആയുധമണിഞ്ഞു അത് മറച്ചുവെക്കാൻ മുകളിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ച വ്യക്തി തുടങ്ങിയ അർത്ഥത്തിലും കാഫിർ എന്ന് അറബി ഭാഷയിൽ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്

അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ ഇന്നത്തെ നൂറിസ്താൻ പ്രവിശ്യയെ കാഫിറിസ്താൻ എന്നും, ഇന്ന് നൂറിസ്താനികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവിടത്തെ ജനങ്ങളെ കാഫിറുകൾ എന്നുമാണ് മുൻപ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇവർ വിഗ്രഹാരാധകരായിരുന്നു എന്നതിനാലും ഇസ്ലാംമതവിശ്വാസികളല്ലായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു ഇതിന് കാരണം.[1][2] ഇന്തോ-ആര്യൻ വംശീയരായ ഈ ജനവിഭാഗത്തിന്റെ പേര് കാംബോജർ അഥവാ കാവിറുകൾ എന്നായിരുന്നു എന്നും വിഗ്രഹാരാധകർക്കായി പ്രയോഗിക്കുന്ന കാഫിർ എന്ന പദം കാംബോജർ എന്നതിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതെന്നും കരുതപ്പെടുന്നുണ്ട്.[3]

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. William Kerr Fraser-Tytler (1953). "Part - I The Country of Hindu Kush , Chapter IV - Mongols and Timurids (1218 - 1506)". AFGHANISTAN - A study of political development in Central and Southern Asia - Second Edition. LONDON: Oxford University Press. pp. 31–32.
  2. Voglesang, Willem (2002). "2-Peoples of Afghanistan". The Afghans. LONDON: Willey-Blackwell, John Willey & SOns, Ltd, UK. pp. 32–35. ISBN 978-1-4051-8243-0.
  3. William Kerr Fraser-Tytler (1953). "Part II - The Kingdom of Afghanistan, Chapter I - The Afghans and other races of the Hindukush". AFGHANISTAN - A study of political development in Central and Southern Asia - Second Edition. LONDON: Oxford University Press. p. 58.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാഫിർ&oldid=1963585" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്