കാപ്പിസെറ്റ്

വയനാട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമം

കേരള സംസ്ഥാനത്തെ വയനാട് ജില്ലയിലെ പുൽപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും 4 കിലോമീറ്റർ ദൂരെസ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശമാണ് കാപ്പിസെറ്റ്

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാപ്പിസെറ്റ്&oldid=3334372" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്