കേരളത്തിലെ പൗരാണിക ചരിത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന അപൂർവ്വ വെട്ടുകൽ ഗുഹകളിൽ ഒന്നാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഗുരുവായൂരിനടുത്ത് അരിയന്നൂർ കണ്ടാണശ്ശേരി പുല്ലാനിക്കുന്നിലെ മുറിമട. ഇത് കണ്ടാണശ്ശേരി മുനിമട എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ചൂണ്ടൽ ആണ് അടുത്തുള്ള ചത്വരം. പുല്ലാനിക്കുന്ന് എന്ന ഒരു കുന്നിൻ മുകളിലാണ് ഈ വെട്ടുകൽ ഗുഹ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഇതിനു രണ്ട് അറകൾ ഉണ്ട്. ആദ്യത്തേത് ചതുരത്തിൽ പടവുകളോട് കൂടിയതാണ്. രണ്ടാമത്തേതിനു വട്ടത്തിൽ ഒരു ദ്വാരം മാത്രമേ പുറത്ത് കാണൂ. ഇതിനകത്ത് കിടക്കാൻ കല്ലുകൊണ്ട് തന്നെ മെത്ത തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.[1][2]

  1. "Alphabetical List of Monuments - Kerala". ASI. Retrieved 2014-11-16.
  2. "BURIAL CAVE (kandanasseri)". ASI Thrissur. Archived from the original on 2013-06-04. Retrieved 2014-11-16.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കണ്ടാണശ്ശേരി_മുനിമട&oldid=3652287" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്