കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ മുതുകുളം ബ്ളോക്ക് പരിധിയിൽ വരുന്ന 974.39 ഹെക്ടർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്താണ് കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

  • തെക്ക്‌ - ദേവികുളങ്ങര ആറാട്ടുപുഴ പഞ്ചായത്തുകൾ
  • വടക്ക് -മുതുകുളം പഞ്ചായത്ത്
  • കിഴക്ക് - പത്തിയൂർ , ദേവികുളങ്ങര പഞ്ചായത്തുകൾ
  • പടിഞ്ഞാറ് - ആറാട്ടുപുഴ പഞ്ചായത്ത്

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല ആലപ്പുഴ
ബ്ലോക്ക് മുതുകുളം
വിസ്തീര്ണ്ണം 9.74 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 19,194
പുരുഷന്മാർ 9010
സ്ത്രീകൾ 10,184
ജനസാന്ദ്രത 1971
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1130
സാക്ഷരത 94%

അവലംബംതിരുത്തുക